Registrera och publicera studentuppsats i DiVA

Här hittar du som administratör instruktioner för hur du registrerar och publicerar studentuppsatser i DiVA.

Examensarbeten i DiVA

Examensarbeten som produceras vid Umeå universitet ska registreras i DiVA (Digitala vetenskapliga arkivet) och en pdf av uppsatsen ska laddas upp för att arkiveras. Med studentens godkännande kan uppsatsen också publiceras i fulltext och bli öppet tillgänglig i DiVA.

Blankett för medgivande till fulltextpublicering

Studenten lämnar sitt medgivande till fulltextpublicering genom att fylla i en blankett som också ska arkiveras i DiVA. Om uppsatsen har flera författare ska alla författare skriva under medgivandeblanketten. Blanketten finns på svenska och engelska. Om institutionen har en egen medgivandeblankett kan den användas istället.

Medgivande publicering studentuppsats (svenska)

Medgivande publicering studentuppsats (engelska)

Börja registreringen

Registreringen i DiVA görs i tre steg:

  1. Du fyller i uppgifter om uppsatsen.
  2. Du laddar upp en pdf av uppsatsen. Om uppsatsen ska publiceras i fulltext ska du även ladda upp en blankett med studentens/studenternas medgivande till fulltextpublicering i DiVA.
  3. Du kontrollerar att uppgifterna du fyllt i stämmer och publicerar sedan uppsatsposten i DiVA.

Logga in i DiVA med ditt Umu-id.

Klicka på Lägg till publikation/Ladda upp filer.

Välj publikationstyp “Studentuppsats (examensarbete)” i rullisten. Klicka på Fortsätt.

Fält markerade med * i manualen bör fyllas i. Institutionen kan ha bestämt att andra fält utöver dessa ska fyllas i.

1. Fyll i uppgifter om uppsatsen

Om uppsatsens författare

Ange samtliga uppsatsförfattare. Om uppsatsen har flera författare klickar du på ”Ytterligare författare” för att lägga till dem. Fyll i författarna i samma ordning som de står i uppsatsen.

Fyll i studentens efternamn och förnamn.

Klicka på Välj organisation och sök eller klicka dig fram i trädstrukturen med hjälp av knapparna märkta med + och – tills du hittar rätt institution/enhet.

Om du anger en enhet registreras institutionen som enheten tillhör automatiskt.

Fyll i studentens e-postadress för att studentens ska få ett mejl när uppsatsen blivit publicerad i DiVA. E-postadressen visas inte i den publicerade DiVA-posten.

Om en uppsatsförfattare tillhör något annat lärosäte än Umeå universitet anger du det i detta fält.

Om uppsatsen

Ange om studenten samarbetat med en extern part utanför universitetet. Den externa partens namn skriver du i fältet.

Ange uppsatsens titel, eventuell undertitel, samt välj språk i rullisten.

Om uppsatsen också har en titel på ett annat språk kan du ange den i fälten för ”Alternativ titel”.

Ange uppsatsnivå och hur många högskolepoäng uppsatsen omfattar.

Ange eventuellt utbildningsprogram och ämne/kurs.

Om examensarbetet utgör forskning på konstnärlig grund kryssar du i rutan ”Konstnärligt arbete”.

Ange det år då uppsatsen godkändes.

Fyll i antal sidor. Antal sidor ska vara samma som den sista numrerade sidan i uppsatsen.

Om uppsatsen ingår i en serie, välj serie i rullisten och fyll i det nummer i serien som uppsatsen har. Om serien inte finns i listan, fyll i fälten för ”Annan serie”.

Fälten för identifikatorer används vanligtvis inte för studentuppsatser.

Klicka på Välj nationell ämneskategori och välj den eller de ämneskategori/-er som bäst beskriver innehållet i uppsatsen. Välj så specifik kategori som möjligt. Sök eller klicka dig fram i trädstrukturen med hjälp av knapparna märkta med + tills du hittar en passande kategori.

Om du vill ta bort en vald kategori klickar du på det röda krysset till höger om kategorin.

Om nyckelord finns angivna i uppsatsen skriver du dem i fältet och väljer språk i rullisten. Nyckelorden ska separeras med kommatecken.

Om nyckelord finns på flera språk klickar du på ”Nyckelord på annat språk” och fyller i fältet.

Fyll i uppsatsens sammanfattning och välj språk i rullisten.

Om du klistrar in text som du kopierat från uppsatsen, kontrollera att mellanslag och styckesindelningar ser ut som i uppsatsen och att inga oönskade tecken tillkommit.

Om sammanfattningen finns på flera språk klickar du på Ytterligare abstract och fyller i fältet.

Fyll handledarens namn och organisationstillhörighet.

Om studenten haft flera handledare klickar du på Ytterligare handledare för att lägga till dem.

Fyll i examinatorns namn och organisationstillhörighet.

Om studenten haft flera examinatorer klickar du på Ytterligare examinator för att lägga till dem.

Fyll eventuellt i uppgifter om presentation (opponering).

2. Ladda upp pdf av uppsatsen för arkivering och publicering

Du ska nu ladda upp en fil med studentuppsatsen. Om uppsatsen ska publiceras i fulltext ska du även ladda upp och arkivera en blankett med studentens/studenternas medgivande till fulltextpublicering i DiVA.

Välj om filen med uppsatsen ska göras fritt tillgänglig eller om den endast ska arkiveras i DiVA.

Välj ”fulltext” och ”pdf”.

Klicka på Välj fil eller Bläddra och välj filen med uppsatsen. När filen är uppladdad visas den i listan “Uppladdade filer”.

Om uppsatsen endast ska arkiveras: Gå vidare till nästa steg genom att klicka på Fortsätt.

Om uppsatsen ska göras fritt tillgänglig: Klicka på den gröna pilen till höger om filen för att publicera den. Ladda även upp blanketten med studenten/studenternas medgivande till fulltextpublicering.

Klicka på Ladda upp fler filer.

När ska filen göras fritt tillgänglig?*

  • Välj ”Endast arkivering”.

Typ*

  • Välj ”bilaga” och ”pdf”.

Klicka på Bläddra och välj filen med studentens/studenternas medgivande till fulltextpublicering. När filen är uppladdad visas den i listan “Uppladdade filer”.

Bocka i rutan ”Jag godkänner publiceringsvillkoret”. (Studenterna har godkänt publiceringsvillkoret genom att fylla i medgivandeblanketten.)

Klicka på Fortsätt.

Om du behöver radera en fil klickar du på det röda krysset till höger om filen.

3. Granska och publicera

Här ser du en sammanställning av de uppgifter du fyllt i.

Kontrollera att allt blivit rätt. Om du vill ändra något klickar du på Ändra uppgifter eller Tillbaka.

Kontrollera också att det går att öppna pdf-filen som du laddat upp genom att klicka på den röda fulltext-länken under ”Bilagor”.

När ska posten publiceras i DiVA?

I fältet ”Tillgänglig från” väljer du datum (och eventuellt tid) för när uppsatsposten ska publiceras i DiVA. Om posten ska publiceras direkt väljer du dagens datum.

Klicka på Skicka in.

Nu är registreringen av uppsatsen i DiVA klar. Om du valt att posten ska publiceras direkt är den nu sökbar i DiVA.

Ändra en publicerad post

Du kan göra ändringar i poster i DiVA som du har administratörsrättigheter till. Du kan till exempel ändra uppgifter i posten, radera posten eller avpublicera den.

Om du behöver göra ändringar, logga in i DiVA och klicka på Ändra/Radera post.

Kontakta biblioteket

Kontakta biblioteket om du stöter på problem eller har frågor kring registrering och publicering av uppsatser. Välj kategorin ”Publicering, avhandlingar och forskningsdata”.

Kontakta biblioteket