Jag har inte fått några aktiveringsuppgifter – hur gör jag?

Som student vid Umeå universitet får du ett användarkonto kallat Umu-id. Med det får du tillgång till våra trådlösa nätverk, den centrala lärplattformen Canvas, samt Studentwebben där du bland annat kan anmäla dig till tentamen, ta ut studieintyg eller ansöka om examen. Du får även en e-postadress som du når via http://m365.umu.se/.

Du behöver även ditt Umu-id för att kunna skaffa ett Umu-kort.

Aktivera ditt Umu-id

Du kan aktivera ditt Umu-id via aktiveringsguiden en vecka innan terminsstart, men ofta går det att göra tidigare än så. Du får inget särskilt meddelande från oss när det är möjligt att aktivera ditt användarkonto. Du kan aktivera ditt Umu-id på fem olika sätt:

1. Med hjälp av BankID

Du kan aktivera ditt Umu-id med hjälp av ditt BankID.

Aktiveringsguiden

2. Konto på antagning.se

Du kan aktivera ditt Umu-id med hjälp av ditt konto på Antagning.se.

Aktiveringsguiden

3. Konto på eduID

Du kan aktivera ditt Umu-id med hjälp av ditt konto hos eduID.

Aktiveringsguiden

4. Konto på Freja eID

Du kan aktivera ditt Umu-id med hjälp av ditt konto hos Freja eID.

Aktiveringsguiden

5. Via aktiveringskod

Du kan aktivera ditt konto med en aktiveringskod om du inte har BankID eller saknar ett konto hos Antagning.se, eduID eller Freja eID.
En aktiveringskod kan du beställa här.

Aktiveringsguiden

Om du är utbytesstudent

Om du är antagen vid Umeå universitet som utbytesstudent får du information om hur du ska aktivera ditt användarkonto när du kommer till Umeå.

Användarnamn

När du aktiverar ditt användarkonto får du ett användarnamn. För studenter är användarnamnet detsamma som den del som står före @ i student-e-postadressen.

Exempel: personen som har e-postadressen abcd0123@student.umu.se har användarnamnet abcd0123.