Jag har inte fått några aktiveringsuppgifter – hur gör jag?

Som student vid Umeå universitet får du ett användarkonto, Umu-id. Med det får du tillgång till våra trådlösa nätverk, de centrala lärplattformen Canvas, samt Portalen där du bland annat kan anmäla dig till tentamen, ta ut studieintyg eller ansöka om examen. Du får även en e-postadress, som du når via o365.umu.se.

Du behöver även ditt Umu-id för att kunna skaffa ditt Umu-kort.

Aktivera ditt Umu-id

Du kan aktivera ditt Umu-id via aktiveringsguiden på två olika sätt:

1. Konto på antagning.se

Du kan aktivera ditt Umu-id med hjälp av ditt konto på Antagning.se senast en vecka innan terminen startar.

Aktiveringsguiden

2. Konto på eduID

Du kan aktivera ditt Umu-id med hjälp av ditt konto hos eduID.

Aktiveringsguiden

Jag saknar aktiveringskod och konto

Jag behöver en aktiveringskod då jag saknar ett konto hos antagning.se eller eduID.

Aktiveringsguiden

Om du är utbytesstudent

Om du är antagen vid Umeå universitet som utbytesstudent får du information om hur du ska aktivera ditt användarkonto när du kommer till Umeå.

Användarnamn

När du aktiverar ditt användarkonto får du ett användarnamn. För studenter är användarnamnet detsamma som den del som står före @ i student-e-postadressen.

Exempel: personen som har e-postadressen aonmus95@student.umu.se har användarnamnet aonmus95.