Öppna annan postlåda via webmail

Det går även att öppna postlådor, vilket inkluderar funktionsbrevlådor, via webmail.

Steg 1

Gå till https://outlook.office.com/mail/ och ange Umu-id@ad.umu.se.

Steg 2 – Logga in

Klicka på Lösenord.

Ange lösenordet till ditt Umu-id och klicka på Logga in.

Följ instruktionerna på skärmen för att eventuellt verifiera inloggningen via MFA.

Steg 3 – Öppna postlådan

Klicka på avataren 1️⃣ uppe i det högra hörnet och klicka sedan på Öppna en annan postlåda 2️⃣.

Steg 4 – Ange postlådan

I sökrutan som öppnas söker du fram brevlådan du vill öppna.
När du hittat rätt klicka på lådan.

Klicka på Öppna.

Ett nytt fönster med den postlådan kommer då att öppnas upp ifall du har rätt rättigheter.