Lägga till en extra brevlåda/funktionsbrevlåda i Outlook (Mac)

I Outlook för Mac kan du lägga till en extra brevlåda/funktionsbrevlåda. Det finns två sätt.

OBS! man behöver få tillgång till brevlådan för att kunna se den.

Öppna delad postlåda

  1. Menyn ArkivÖppnaDelad postlåda
  2. Skriv in namnet på den låda du vill lägga till och klicka Lägg till
  3. Nu finns den delade postlådan/funktionsbrevlådan synlig.

Lägga in som ombud

  1. Välj Konton under Verktyg-menyn
  2. Markera ditt epostkonto och klicka på Delegering och delning
  3. Klicka på fliken Delas med mig
  4. Klicka på ”+” och skriv in namnet på den låda du vill lägga till och klicka Lägg till
  5. Klicka OK igen och stäng sedan ned alla fönster så har du lagt till lådan i din Outlook och kan se e-post som kommer in där.

OBS! Med detta sätt kommer alla skickade kopior att ligga i din personliga skickat mapp.