Registrera uppsats/examensarbete i DiVA

Den här manualen vänder sig till dig som är student och ska registrera din uppsats/ditt examensarbete i DiVA. 

Registrering av uppsatser på Umeå universitet

  • Examensarbeten vid Umeå universitet ska registreras i DiVA.
  • Uppsatsen ska laddas upp i pdf-format och arkiveras i DiVA.
  • Om du under registreringen ger ditt godkännande publiceras också arbetet i fulltext i DiVA.
  • Du måste ange vid vilken institutionen arbetet är skrivet.

Registrering av uppsats med flera författare

Om du registrerar en uppsats som ska publiceras i fulltext och det finns flera författare, måste alla skriva under en medgivandeblankett. Du kan själv ladda upp en signerad blankett i DiVA.

Om din institution inte har en egen blankett för medgivande, kan du använda blanketten nedan:

Medgivande publicering studentuppsats (svenska)

Medgivande publicering studentuppsats (engelska)

Granskning och publicering av uppsats

  • Registreringen kontrolleras av uppsatsadministratör på din institution.
  • Uppsatsadministratör publicerar därefter det du registrerat i DiVA.
  • Eventuella frågor gällande registrering och publicering av arbetet i DiVA tas med uppsatsadministratör på institutionen.

Börja din registrering

Logga in i DiVA med ditt Umu-id.

DiVA

Välj publikationstyp Studentuppsats/examensarbete i rullisten. Klicka på Fortsätt.

Registreringen görs i tre steg:

  1. Du fyller i information om din uppsats.
  2. Du laddar upp en pdf med din uppsats.
  3. Du kontrollerar att alla uppgifter du fyllt i stämmer och skickar in din DiVA-registrering för godkännande.

Du kommer först att få fylla i uppgifter om uppsatsens författare – dig själv och eventuella medförfattare. Därefter ska du fylla i uppgifter om din uppsats och den examen som din uppsats är del av.

Obligatoriska fält är markerade med * i manualen.

Om uppsatsens författare

Fyll i ditt efternamn och förnamn. Om ni är flera som har skrivit en uppsats tillsammans, klicka på ”Ytterligare författare” och fyll i medförfattarnas uppgifter också. Fyll i författarna i den ordning som ni har angivit på uppsatsens titelblad.

Det är inte obligatoriskt att fylla i Umu-id (lokalt användar-id), men du får gärna göra det. Ditt Umu-id är en permanent identifikator som ser till så att du kan kopplas till din uppsats även om du byter namn eller har ett likadant namn som någon annan.

Klicka på ”Välj organisation” och sök eller klicka dig fram i trädstrukturen med hjälp av knapparna märkta med + och – tills du hittar rätt institution/enhet.

Det är viktigt att du väljer rätt institution/enhet för att din uppsats ska kunna registreras och godkännas. Om du är osäker kan du kontakta din handledare eller en uppsatsadministratör på din institution/enhet.

Fyll i din e-postadress om du vill ha bekräftelsemeddelanden när din uppsats har registrerats och när registreringen har godkänts av din institution. E-postadressen blir inte synlig utåt.

Fältet fylls i enbart om uppsatsen har skrivits vid ett annat lärosäte. Om du har skrivit uppsatsen vid Umeå universitet ska den här rutan lämnas tom.

Ange om du samarbetat med en extern part utanför universitetet. Den externa partens namn skriver du in i fritextfältet.

Om uppsatsen

Ange uppsatsens titel, undertitel och titelns språk.

Om din uppsats också har en titel på ett annat språk kan du ange den i fälten för ”Alternativ titel”.

Fältet beskriver den examensnivå som uppsatsen är skriven för att uppnå.

Ange uppsatsnivå och hur många högskolepoäng uppsatsen omfattar.

Ange ditt utbildningsprogram och ämne/kurs om de finns med i förvalslistorna. Om ditt utbildningsprogram och ämne/kurs inte finns med i listorna så kan du fortsätta utan att fylla i dessa två fält.

Ange det år då uppsatsen slutgiltigt godkändes.

Fyll i antal sidor. Det sidantal som ska anges är detsamma som den sista numrerade sidan i uppsatsen. Bilagor räknas inte med i antalet sidor.

Om din uppsats ingår i en publikationsserie så väljer du i första hand seriens namn i förvalslistan. Sedan anger du uppsatsens nummer i serien.

Om serien inte finns med i förvalslistan fyller du i fälten för Annan serie.

De flesta studentuppsatser ingår inte i någon serie.

I fältet identifikatorer går det att fylla i permanenta identifikatorer kopplade till publikation.

Om din institution/enhet har gett dig instruktioner för att fylla i dessa fält följer du de instruktionerna.

Om du inte har fått instruktioner om att fylla i dessa fält lämnar du dem tomma.

Välj ämneskategori bland de val som finns. Du kan antingen söka i sökrutan eller klicka dig fram i ämnesträdet genom att använda rutorna med + och -.

Ta den (eller de) ämneskategorier som ligger närmast ditt ämne ‒ det gör ingenting om det inte blir en exakt beskrivning.

I fritextfältet under nyckelord kan du själv ange de ämnen som du bäst tycker beskriver din uppsats. Nyckelord är korta, ett eller ett par ord. Du kan ange flera nyckelord efter varandra. Nyckelorden separeras med kommatecken.

Fyll i samma text som du har skrivit under rubriken ”Abstract” eller ”Sammanfattning” i din uppsats.

Läs igenom och kontrollera att texten ser ut som den ska. Se särskilt efter så att alla mellanslag och styckesindelningar finns med och så att det inte har tillkommit några tecken som inte ska vara med. När styckesindelningen ser ut som den ska så finns det ”luft”, eller ett mellanrum mellan stycken.

Fyll i handledarens och examinatorns namn. Om du har flera handledare eller examinatorer finns möjlighet att klicka på knappen ”Ytterligare handledare” och ”Ytterligare examinator” för att lägga till dem.

Om du inte har fått annan information från din institution/enhet eller handledare så behöver du inte föra in mer information om handledare och examinator.

Du behöver inte fylla i uppgifter om presentation om du inte fått instruktioner om att göra det från din institution.

Ladda upp uppsats för arkivering och publicering

Det är obligatoriskt att ladda upp en fil med ditt examensarbete i DiVA. Du kan i DiVA välja mellan att endast arkivera filen eller att göra den öppet tillgänglig samtidigt som du arkiverar den.

Kryssa i om innehållet i din uppsats är sekretessbelagt. Då ska även diarienumret med beslutet om sekretess anges. Kontakta uppsatsadministratör på din institution om du har frågor kring detta.

Här väljer du om du vill att uppsatsen endast ska arkiveras eller om den ska publiceras fritt tillgänglig så att alla kan läsa den. Arkivering är obligatoriskt och innebär att uppsatsen sparas för framtiden.

Gör fritt tillgänglig nu: Om du vill att uppsatsen ska finnas tillgänglig att söka fram och läsa i DiVA. Uppsatsen blir också arkiverad.

Gör fritt tillgänglig senare: Om du vill göra uppsatsen fritt tillgänglig, men vill att det ska dröja en tidsperiod innan den publiceras. Uppsatsen blir också arkiverad.

Endast arkivering: Om du bara vill arkivera din uppsats och inte vill att andra ska kunna hitta och läsa den.

Du kan också välja att publicera filen öppet tillgänglig till att börja med, men ange ett datum för när du vill att den ska döljas.

Ange datum i de fält som är relevanta för ditt val. Fält som inte är relevanta blir gråfärgade och går ej att fylla i.

Informationen som du har registrerat om uppsatsen (metadata som författare, titel, abstract m.m.) kommer vara synlig för den som söker i DiVA även om du väljer att endast arkivera uppsatsen.

Välj ”fulltext” och ”pdf”. Se till så att filen du ska ladda upp även är sparad i pdf-format.

Lämna fältet ”Namnge fil” tomt.

Uppsatsen/examensarbetet ska laddas upp som pdf-fil i formatet A4. Hela uppsatsen, inklusive titelblad och bilagor, ska finnas i en och samma pdf-fil.

Titelbladet innehåller information om författare, titel, uppsatsnivå. Det ska också indikera att uppsatsen är skriven vid Umeå universitet. Använd de mallar för titelblad som universitetet tillhandahåller. Fråga din institution/enhet eller handledare om vilken mall du ska använda.

Om uppsatsen ska publiceras i fulltext och har flera författare, laddar du här upp den signerade medgivandeblanketten.

Du kan antingen ladda upp din fil från din dator genom att klicka på ”Välj fil” eller, om din uppsats är större än1GB, genom en URL-adress.

Klicka på ”Ladda upp”.

Läs och godkänn publiceringsvillkoret innan du gör din uppsats fritt tillgänglig. Genom att sätta en bock i rutan godkänner du att din uppsats publiceras i DiVA. Om uppsatsen innehåller delar (till exempel bilder) där någon annan har upphovsrätten så måste du ha tillstånd från den personen för att publicera uppsatsen i fulltext.

Om du har valt att endast arkivera uppsatsen visas inte rutan om publiceringsvillkor.

Granska, publicera och arkivera

På den sista sidan i formuläret visas de uppgifter du fyllt i. Kontrollera att allt blivit rätt. Vill du ändra något, klicka på ”Ändra uppgifter” eller ”Tillbaka”. Kontrollera också att det går att öppna pdf-filen som du laddat upp genom att klicka på den röda fulltext-länken.

När alla uppgifter stämmer och filen går att öppna, klicka på ”Skicka in”.

Vad händer sedan?

När du har skickat in din uppsats kontrolleras registreringen av en administratör på din institution/motsvarande innan den blir synlig i DiVA. Du kan därför inte se din uppsats i DiVA direkt efter du har registrerat den.

När administratören har publicerat/arkiverat uppsatsen kan du hitta den via DiVA, uppsatser.se och söktjänster som exempelvis Google Scholar. Om du har angett din e-postadress får du en bekräftelse när uppsatsen/examensarbetet har registrerats och sedan ytterligare en bekräftelse när den har publicerats/arkiverats.

Vill du rätta till någon miss, är det bråttom med publiceringen eller undrar du om din registrering blev rätt? Kontakta uppsatsadministratör på din institution/enhet för hjälp.