Inlägg

Exportera enkäter och data från Textalk Websurvey

Exportera rapportens utseende

  1. Logga in i Textalk Websurvey.
  2. Klicka på rubriken ”Enkäter” i menyn för att komma till dina enkäter. Om inte alla dina enkäter syns kan det bero på att de är sorterade i kataloger. Klicka då på ”Katalog” och välj ”Alla”.
   Menyn enkäter i Websurvey
  3. Klicka på den enkät som du vill bevara.
  4. Klicka på ”Testa enkät”.
   Valt enkät Websurvey
  5. Du får nu upp en ruta och kan skriva ut din enkät eller ta en skärmdump av den.
   Visa enkät i Websurvey

Exportera rapporter

   1. Logga in i Textalk Websurvey.
   2. Klicka på rubriken ”Enkäter” i menyn för att komma till dina enkäter. Om inte alla dina enkäter syns kan det bero på att de är sorterade i kataloger. Klicka då på ”Katalog” och välj ”Alla”.
   3. Klicka på den enkät som du vill exportera.
   4. Klicka på fliken ”Enkätens rapporter”. Här kan du välja dina befintliga rapporter eller skapa en ny rapport. Visa enkätens rapporter Websurvey

Skapa en ny rapport

   1. Klicka på knappen ”Skapa ny rapport”.
   2. Välj de frågar du vill ska vara med i rapporten  och klicka sedan på ”Visa rapporten”.
    Visa rapporten Websurvey
   3. Klicka på ”Spara som Excel” för att få en Excel-fil för nedladdning.

Exportera data

   1. Logga in i Textalk Websurvey.
   2. Klicka på rubriken ”Enkäter” i menyn för att komma till dina enkäter. Om inte alla dina enkäter syns kan det bero på att de är sorterade i kataloger. Klicka då på ”Katalog” och välj ”Alla”.
   3. Klicka på den enkät som du vill exportera.
   4. Klicka på fliken ”Svar”.
   5. Klicka på den export du vill hantera eller skapa en ny rapport.

Skapa en ny rapport

   1. Klicka på ”Skapa en ny export”.Kör export Websurvey
   2. Välj om du vill spara som CSV-fil eller som Excel-fil och klicka sedan ”Skapa export”.Välj filformat för export Websurvey
   3. Klicka sedan på knappen ”Inställningar” för att göra inställningar för exporten.
    Kör export Websurvey
   4. Här kan du sedan bestämma vilket innehåll du vill ha med i exporten. Klicka på ”Spara” när du är färdigInställningar export Websurvey
   5. Klicka på ”Kör exporten”.
   6. Du kommer nu tillbaka till fliken ”Exporter”. Klicka på filnamnet under din export för att spara ned din fil.
    Spara ned export Websurvey

Skapa en flerspråkig enkät i LimeSurvey

Ibland finns behovet att arbeta med flera olika språk i samma enkät i LimeSurvey.  Det är fullt möjligt men kräver lite extra jobb när man skapar enkäten.

Så här gör du:

 1. Skapa din enkät i LimeSurvey. Då skapas enkäten på det standardspråk du har ställt in.

 2. Klicka på fliken Inställningar och då välj höger pil vid ”Översikt”, sen ’Allmänna inställningar’
 3. Klicka i rutan ”Ytterligare språk” och välja alla de språk du vill använda för din enkät.
 4.  När du valt de språk du vill ha klickar du ”Spara” i övre högra hörnet.
 5.  Nu kan du välja ”Förhandsgranska enkät” från menyraden för att välja det språk du vill granska enkäten på.
 6. Gå tillbaka till Strukturfliken för att börja lägg upp frågor till enkäten. Varje fråga måste vara skriven på alla de språk du valt.