Inlägg

Ladda upp & publicera film

Steg 1

Editorn kommer du att se i olika verktyg i Moodle. När du väl fått fram den och vill infoga film med hjälp av UmuPlay så klickar du på UmuPlay-knappen i editorn.

Text editor

Text editor

Steg 2

Nu får du upp din filmer som du sedan tidigare har laddat upp. Vill du använda en film som du redan har så klickar du på välj-knappen som korresponderar till filmen. (Alternativ 2.)

Vill du ladda upp en film som du kanske har på skrivbordet klickar du på knappen Lägg till Ny och sedan på Ladda upp media. (Alternativ 1. i bilden)

Ladda upp media

Ladda upp media

Steg 3

Godkänn villkoren

Godkänn vilkoren

Godkänn vilkoren

Steg 4

Klicka på Välj en fil att ladda upp och bläddra reda på din film på din dator.

Välj fil att ladda upp

Välj fil att ladda upp

Steg 5

Nu ladda din film upp till UmUplay och detta steg kan ta lite olika lång tid beroende på hur stor/lång film du använder. Döp filmen och klicka på spara.

Uppladdning

Uppladdning

Steg 6

Nu kan du se din just uppladdade film i listan över vilka filmer som du kan välja att infoga i Moodle. Klicka på väljknappen för att infoga filmen på sidan.

Välj film att ladda upp

Välj film att ladda upp

Steg 7

Du får nu upp en förhandsvisning, klicka på Bädda in för att infoga filmen på sidan.

Infoga filmen

Infoga filmen

Lämna in videouppgift i Moodle

Steg 1

Navigera dig fram till det ställe där din lärare skapat Videoinlämningsuppgiften, i exemplet heter uppgiften: Videoinlämningsuppgift.

Redovisa uppgift

Redovisa uppgift

Steg 2

Klicka på Add Media Submission

Lägg till media

Lägg till media

Steg 3

I listan över alla dina filmer, välj den film som du vill lämna in genom att Klicka på Välj

Välj media att ladda upp

Välj media att ladda upp

Steg 4

Nu visas din film på skärmen. I detta läge kan du göra två saker.

  1. Byta ut filmen mot en annan film genom att klicka på Replace Media
  2. Lämna in din video till din lärare för bedömning genom att klicka på Submit Media 

(Exemplet visar vad som händer om du klickar på Submit Media)

Submit media

Submit media

Steg 5

 

Om du klickat på Submit Media i föregående steg får du nu en bekräftelse på att inlämningen gick bra. Tänk på att det kan ta en god stund innan du får bekräftelsen eftersom det tar tid för filmen att laddas upp. Ha tålamod.

Klicka på Fortsätt för att gå vidare.

Kvittens på inlämning

Kvittens på inlämning

Steg 6

Du kan alltid gå tillbaka till videoinlämningsuppgiften för att se vad du lämnat in. Grundinställningen är sådan att du inte kan byta ut din inlämnade film till en annan. Läraren kan emellertid ändra denna inställning.

Granska media

Granska media

Skapa Video Quiz

Video Quiz är en funktion som adderar frågor i en film. Dvs det dyker upp frågor i filmen som man måste svara på för att kunna titta vidare. Alla svar registraras och du som skapare av Quizet kan via Åtgärder–>Statistik se vad som svarat vad på Quizet.

Steg 1

Börja med att klicka på Lägg till ny och välj Video Quiz.

Video Quiz

Video Quiz

Steg 2

Välj vilken av dina filmer du vill infoga ett Qiuz i.

Välj film

Välj film

Steg 3

Nu startas Quiz redigeraren och du kan nu göra de inställningar för hur Quizet skall se ut. Klicka på Apply efter varje steg

Quiz-redigerare

Quiz-redigerare

Steg 4

När du ställt in hur ditt Quiz skall se ut är det dags för att skapa dina frågor. Klicka på playknappen för att sätta igång filmen, paus där du vill ha din första fråga

Quiz-redigerare

Quiz-redigerare

Steg 5

Nu dyker det upp ett plusstecken i videon. Klicka på detta plusstecken och lägg till din fråga.

Quiz-redigerare

Quiz-redigerare

Steg 6

Det gröna fältet anger vart det rätta svaret skall placeras. Glöm inte att spara varje fråga. Varje fråga symboliseras med en liten symbol på tidslinjen under filmen.

Frågor och svar

Frågor och svar

Steg 7

För varje fråga du lägger till så kan du skapa ledtrådar (Hint) Klicka på knappen Hint för att göra detta.

Ledtråd

Ledtråd

Steg 8

När du lagt till alla dina frågor så klickar du på Gå till media eller förhandsgranska Quizet.

Skapa en Umu Play uppgift i Moodle

Denna guide är riktade till lärare som vill använda aktiviteten UmU Play uppgift i sin kurs i Moodle. Den här funktionen är lämplig att använda om du som lärare vill att studenterna skall lämna in en video som en enskild uppgift. Den inlämnade videon kommer syns bara för studenten som lämnat in och dig som lärare på kursen.

Steg 1.

Börja med att klicka på Lägg till en aktivitet eller resurs

Lägg till en aktivitet

Lägg till en aktivitet

Steg 2

Välj sedan UmU Play-uppgift i listan över aktiviteter

Aktiviteten Umu Play-uppgift

Aktiviteten Umu Play-uppgift

Steg 3

Nu finns den aktivitet som möjliggör för studenterna att ladda upp filmer som bara du kan se

Nu kan studenterna ladda upp filmer i Moodle

Nu kan studenterna ladda upp filmer i Moodle

Notera att denna uppgiftstyp saknar flera av de inställningar som finns i den vanliga aktiviteten Inlämningsuppgift.

(tillgänglighet, inlämningstyper, feedback typer, inställningar för inlämning, gruppinlämning inställningar, meddelande, urkund, betyg)

Skapa en Umu Play resurs i Moodle

Denna guide är främst riktad till lärare  eller kursadministratörer som har redigeringsrättigheter i Moodle.

Umu Play-resurs är ett sätt bland många att infoga en video på din kurssajt i Moodle.

Klicka på bilderna för att göra dem större.

Steg 1

Klicka på Lägg till en aktivitet eller resurs.

Lägg till aktivitet eller resurs

Lägg till aktivitet eller resurs

Steg 2

I rutan som öppnas upp, leta reda på UmU Play- resurs och markera den. Klicka därefter på Lägg till.

Resurs Umu-Play

Resurs Umu-Play

Steg 3

Börja med att namnge din resurs, klicka därefter på Add Media för att lägga till en film.

Lägg till media

Lägg till media

Steg 4

Nu ser du alla dina filmer som du har i Min media. Välj en av dina filmer genom att klicka på Välj.

Min media

Min media

Steg 5

Nu har din film lagts till i din resurs och du kan nu Spara och återgå till kursen.

Spara

Spara

Steg 6

Så här ser det ut när allt är klart. Klicka på resursen och du får se din video.

Resursen klar

Resursen klar

Jämförelse av funktioner i Adobe Connect och Zoom

1 januari 2019 ersätts e-mötesplattformen Adobe Connect med Zoom. I tabellen nedan visas gemensamma funktioner och beskrivningar för hur de utförs i Adobe Connect och Zoom. Länkarna i den högra kolumnen går till Zooms centrala supportsidor på engelska.

För att använda Zoom vid Umeå universitet loggar du in via webbgränssnittet eller installerar Zoom-klienten på en stationär dator eller mobilenhet. Under relaterade länkar på denna sida finns guider till olika enheter och operativsystem.

Funktion

Adobe Connect

Zoom

Länk till guide
(på engelska)

Delta i ett möte

Gå med i ett möte från min dator Klicka på möteslänken eller kopiera / klistra in länken för att gå med i en webbläsare. Installera Adobe Connect-tillägget för skärmdelning. Klicka på möteslänken eller kopiera / klistra in länken för att gå med i en webbläsare. Installera Zoom-programmet för att ansluta dig från Zoom-klienten på skrivbordet. – Hur går jag med i ett möte (PC och Mac)?
– Använda Zoom på mobil enhet med Android
– Använda Zoom på mobil enhet med iOS
Gå med i ett möte från mobil enhet Använd Connect app Använd Zoom mobil app – Komma igång med iOS och Android
– Gå med i ett möte
Gå med i ett möte via videokonferens Stöd saknas Ring 26 följt av numret till mötesrummet i Zoom – Hur ansluter jag till Zoom från en konferenstelefon?

 

Schemalägg ett möte och bjud in deltagare

Skapa ett nytt möte Skapa och schemalägg ett möte i Adobe Connects administration Skapa och schemalägg ett engångs- eller återkommande möte på Zoom-webbplatsen, via skrivbordsklienten eller i mobilappen

 

– Skapa och planera ett möte? 
Bjud in deltagare Skicka e-post med en länk till mötesrummet, eller bjud in deltagare via Adobe Connect. Skicka e-post eller IM med en länk till mötesrummet eller bjud in deltagare från ett Zoommöte. – Hur bjuder jag in deltagare att gå med i ett möte?
Delta i möte via telefon Skapa och starta universal voice i Adobe Connect Ring till ett Zoom-möte med hjälp av inloggningsinformationen i mötesinbjudan – Hur går jag med i ett möte?

Vara värd/host för ett möte

Ställa in ljud och video för ett möte Använd Audio Set up Wizard Använd möteskontrollerna i menyn längst ner i zoomfönstret – Hur kontrollerar jag mitt ljud?
– Hur kontrollerar jag min webbkamera?
Dela dokument eller fil Använd delningsverktyget pod Använd filöverföring i mötet – Filöverföring i ett möte
Dela upp mötesdeltagarna i grupper Använd breakout rooms för att dela mötesdeltagarna i separata sessioner Använd breakout rooms för att dela mötesdeltagare i separata sessioner

 

– Komma igång med Breakout Rooms 
Omröstningar Använd polls för att skapa frågor eller omröstningar Aktivera polls i dina mötesinställningar. Du kan skapa omröstningar i förväg eller under ett live-möte – Använda omröstningar i ett möte
Dela en presentation eller en skärm Ladda upp en presentation eller dela ett visst fönster eller hela skrivbordet Ladda upp en presentation eller dela ett visst fönster eller hela skrivbordet – Hur delar jag min skärm?
– Visa Powerpoint
Hantera deltagare Använd funktionerna i deltagarlistan Hantera upp till 100 deltagare i ett möte från menyn längst ner i zoomfönstret – Kontroller för dig som värd i ett möte
Spela in ett möte Spela in ett möte på Adobe Connects server Spela in ett möte på din dator och ladda sedan upp filen till UmU Play – Spela in ett möte

Tabellen är översatt till svenska från sidan https://kb.iu.edu/d/aoei