Taggarkiv: UmuPlay

Skapa Video Quiz

Video Quiz är en funktion som adderar frågor i en film. Dvs det dyker upp frågor i filmen som man måste svara på för att kunna titta vidare. Alla svar registraras och du som skapare av Quizet kan via Åtgärder–>Statistik se vad som svarat vad på Quizet.

Steg 1

Börja med att klicka på Lägg till ny och välj Video Quiz.

Video Quiz

Video Quiz

Steg 2

Välj vilken av dina filmer du vill infoga ett Qiuz i.

Välj film

Välj film

Steg 3

Nu startas Quiz redigeraren och du kan nu göra de inställningar för hur Quizet skall se ut. Klicka på Apply efter varje steg

Quiz-redigerare

Quiz-redigerare

Steg 4

När du ställt in hur ditt Quiz skall se ut är det dags för att skapa dina frågor. Klicka på playknappen för att sätta igång filmen, paus där du vill ha din första fråga

Quiz-redigerare

Quiz-redigerare

Steg 5

Nu dyker det upp ett plusstecken i videon. Klicka på detta plusstecken och lägg till din fråga.

Quiz-redigerare

Quiz-redigerare

Steg 6

Det gröna fältet anger vart det rätta svaret skall placeras. Glöm inte att spara varje fråga. Varje fråga symboliseras med en liten symbol på tidslinjen under filmen.

Frågor och svar

Frågor och svar

Steg 7

För varje fråga du lägger till så kan du skapa ledtrådar (Hint) Klicka på knappen Hint för att göra detta.

Ledtråd

Ledtråd

Steg 8

När du lagt till alla dina frågor så klickar du på Gå till media eller förhandsgranska Quizet.

Länka till film publicerad på play.umu.se

 

Förutsättningar

 • Du har en film i play.umu.se och du vill kunna skicka en länk till en av dina filmer till någon eller publicera en länk till din film på en webbsida. OBS! Om du vill publicera din video i någon av lärplattformarna Cambro eller Moodle gör du det inifrån respektive lärplattform och menyn ”UmU Play – Min media”.
 • Du är inloggad i Umu Play

Steg 1.

Gå till Min Media och klicka på den film du vill länka till

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Steg 2.

Klicka på ÅTGÄRDER och sedan på Publicera

Steg 3. 

Klicka på Inte listad och sedan på Spara. Sedan klickar du på Dela.

Kopiera sedan länken till din film och klistra in den i ditt mail eller om du vill lägga länken till din film i Moodle eller Cambro

 

Ladda upp video till play.umu.se

Förutsättningar

Den här instruktionen gäller för personal med ett UmU-id (krävs för att kunna logga in på play.umu.se). Observerat att studenter kan inte publicera video i denna tjänst (play.umu.se). Studenter kan däremot ladda upp videouppgifter via UmU Plays integration inne i Cambro eller Moodle (se menyalternativet ”Min media” i respektive plattform).

Steg 1.

Logga in i play.umu.se

Steg 2.

Klicka på LÄGG TILL NY och sedan på Media Uppladdning

 

Ny inspelning

Ny inspelning

Steg 3.

Godkänn Umeå universitets regler rörande uppladdning och klicka sedan på välj en fil att ladda upp. Det som händer nu är att din utforskare eller Finder öppnas och du får chans att leta reda på den film du vill ladda upp.

Steg 4.

 1. Ge din film ett namn, en beskrivning och ange gärna någon eller några taggar så att din film blir lättare att hitta vid ett senare tillfälle.
 2. Lägg eventuellt till medarbetare som du vill skall kunna redigera och publicera din film
 3. Ange om filmen skall vara privat, Inte listad eller Publicerad
 • Privat: Endast du och de eventuella medarbetare du angett som redigerare och publicerare får tillgång till filmen
 • Inte listad: Alla som har länken till din film kan se på filmen. Filmen är inte sökbar för utomstående.
 • Publicerad: Filmen blir helt öppen och sökbar

Steg 5.

Om du går till Min Media så kommer du att kunna se din film

Spela in film på play.umu.se med Kaltura Capture

Förutsättningar

Denna manual förutsätter att du är anställd och har ett Umu-id samt att du har installerat inspelningsprogrammet Kaltura CaptureSpace Desktop Recorder.

Steg 1.

Logga in i Umu Play play.umu.se med dina Umu-id uppgifter

Steg 2.

Klicka på LÄGG TILL NY och välj Kaltura Capture

Kaltura Capture

Steg 3.

Godkänn Umeå universitets villkor rörande publicering

 

 

 

 

 

 

 

Steg 4.

Första gången behöver du ladda ned Kaltura Capture. Klicka på den länk som gäller för ditt operativsystem följ instruktionerna.

ladda hem Kaltura

Har du installerat Kaltura kan det dyka upp en ruta som frågar om du vill öppna programmet som du vill använda. Klicka öppna i sådana fall.

Tillåt Kaltura Capture

Steg 5. 

Nu startar programmet och det första du skall göra är att göra en del inställningar.

Under kamerabilden väljs vilken kamera som skall användas vid dina inspelningar, mer om det under Steg 6
Via länken Manage kommer du vidare till ditt bibliotek där alla inspelningar som sparats lokalt på den dator finns.
Där finns även övriga inställningar som kan göras.

Klicka på kugghjulet för att komma åt inställningarna.

 1. Välj kvalitet på kamerainspelningen, rekommenderat är att du väljer 720 p
 2. Välj kvalitet på skärminspelningar som görs, rekommenderat är att du väljer 720 p
 3. Recording name prefix kan ändras om så önskas.
 4. Highlight Curzor lägger till en gul punkt vid muspekaren (det går att ändra färg)
 5. Auto minimize when recording döljer kontrollpanelen (se nedan) vid inspelning, rekommenderas inte.
 6. Klicka på New recording.

Steg 6. 

Ställ in vad som ska spelas in.

 • Välj vilken kamera som du vill spela in med.
 • Du kan spela in  en kamera och en skärm
 • ingen kamera och en skräm
 • eller två skärmar (se resultatet i Steg 11)

 

Välj kamera

Välj kamera

 

 • Det finns möjlighet att stänga av kameran och bara spela in bildskärmen. Klicka på kamerasymbolen för att välja bort den bildkällan
  Ingen kamera

  ingen kamera

   

 • Välj vilken skärm du vill spela in från- Du kan också välja en region/ del av skärmen.
 • Skärmarna får lite speciella namn. Använd förhandsgranskningen för att avgöra vilken av skärmarna som du valt.
välj skärm

Välj skärm

 

 • Väl vilken mikrofon du vill spela in ljudet i från.

Välj mikrofon

 

Steg 7.

Spela in

Klicka på den röda inspelningsknappen.

Spela in

Spela in

En nedräkning och en inspelningspanel från 3-1 visas på skärmen.
När inspelningen börjar så startar en timer som visar hur länge inspelningen pågått.

räkna ned

Nedräkning

inspelningspanel

inspelningspanel

 

Steg 8.

Pausa, avsluta eller avbryta inspelningen

stoppa inspelningen

stoppa inspelningen

 

pausa inspelningen

pausa inspelningen

 

avbryt inspelningen

avbryt inspelningen

När du väljer att avsluta inspelningen (Stop recording) så dyker det upp en ny dialogruta.
Om du vill fortsätta spela in klickar du på No

Vill du avsluta inspelningen välj Yes, Stop it

Stop recording

Nu är inspelningen klar och det finns följande möjligheter

 1. Förhandsgranska inspelningen. Det visas två rutor en för kameran och en för den inspelade skärmen.
 2. Byt namn på inspelningen, detta kan göras senare i Umu-play.
 3. Spara och ladda upp filen till Umu-play (det går att spara filen och ladda upp den senare eller kasta densamma)
Inspelningen klar

Inspelningen klar

Steg 9.

Uppladdning av filmen.

En stapel visar staus för uppladdningen. Notera att inspelningarna med texten Upload som ännu inte är uppladdade till play.umu.se

Ladda upp filmen

ladda upp filmen

 

Steg 10.

Umu-play

Filmen laddas upp i Umu-play och bearbetas innan den är klar för visning.
Hur lång tid det tar beror på filmens längd.

filmen bearbetas

filmen bearbetas

 

Steg 11.

Den färdiga filmen

Nu är filmen uppladdad i Umu-play. När musen förs över filmen visas några symboler för att välja layout för den inspelade filmen.
Här kan tittaren välja mellan helbild (single wiev), bild i bild (picture in picture) eller sida vid sida (side by side).

Har du valt att stänga av kameran eller bara har en bildkälla finns ingen möjlighet för tittaren att välja vy.

Den färdiga filmen

den färdiga filmen

 

Ingen video (svart bild) när du klickar på länk från play.umu.se

Om du klickar på en länk till en videofilm från play.umu.se, så kan det uppstå att filmen är helt svart. För att komma till rätta med detta så bör du tömma webbläsarens cacheminne. Beroende på vilken webbläsare du använder ser förfarandet olika ut. Följande manual visar stegen för olika webbläsare.

Rensa cache, cookies och historia i din webbläsare

 

Ladda ner film till den egna datorn från Umu Play

Den här instruktionen för att ladda ner en video från Umu Play till den egna datorn gäller enbart personal. Studenter kan titta på video, men inte publicera video eller ladda ner video till den egna datorn från Umu Play.

 

 1. Logga in på play.umu.se och klicka på Min Media

2. Klicka på den film du vill ladda ner

3. Klicka på Redigera i Åtgärdsmenyn

4. Välj Nerladdningar

5. Klicka i Source och sedan på Sparaknappen

6. Klicka på Gå till media

7. Klicka på Ladda ner

8. Under Actions, Klicka på Ladda ner

9. Ange vart du vill spara din film, vad den skall heta och sedan klickar du på knappen spara.

10. Nu är det klart och du har gjort din film nedladdningsbar och sedan sparat den på din dator.

Bädda in film från play.umu.se

Förutsättningar

Denna manual gäller inte om du vill bädda in film i www.cambro.umu.se eller www.moodle.umu.se

Du behöver: Umu-id och redigeringsmöjligheter på det ställe där du vill bädda in din film.

Steg 1

Logga in på UmU Play-sidan http://play.umu.se med dina Umu-iduppgifter

Steg 2

Klicka på Mina Media för att få fram de filmer du har på UmU Play

Steg 3

Klicka på den film som du vill infoga (bädda in)

Steg 4

Klicka på Share-knappen

Steg 5

Klicka på Embed-knappen

Steg 6

Kopiera kodtexten i rutan som visas

Steg 7

Gå till det ställe där du vill att din film skall visas. Det kan vara en hemsida, en lärplattform som inte är Cambro eller Moodle eller annat ställe som inte har UmU Play integrerat. För att du skall kunna bädda in din film måste du ha redigeringsmöjligheter på det ställe där du vill att din film skall visas. I exemplet visas en moodleinstallation som inte har UmU Play integrerat. I Moodle kan man bädda in på flera olika sätt men exemplet visar hur etikett används. Observera att om du använder den centrala Moodleinstallationen www.moodle.umu.se så behöver man inte gör enligt denna manual.

Steg 8

I texteditorn som dyker upp, slå på kodläge (HTML). Detta gäller oavsett i vilken miljö du befinner dig. Kodläget i editorn måste vara aktiverat!

Steg 9

Klistra in koden som du kopierade i steg 6. Spara ändringarna.

Steg 10

Nu syns din inbäddade film

Klart!