Utsökning från DiVA

I den här manualen går vi igenom hur du gör utsökningar i DiVA. Du kan göra utsökningar utifrån författare, organisation, ämne med mera. Utsökningarna kan tas ut och användas på olika sätt, exempelvis för

 • utformning av publikationslistor på Umeå universitets webbplats
 • sammanställningar och bearbetningar i Excel
 • referenslistor som kan användas vid ansökningar för forskningsmedel
 • import av publikationslistor till ORCID.

Längre ner på den här sidan finns en sammanställning över tillgängliga format. Du gör utsökningen på samma sätt oavsett vilket format du väljer.

Gör utsökningen

Under sökformuläret i DiVA hittar du länken Utsökning:

Länk till Utsökning i DiVA

Skapa sökfråga

När du ska skapa din sökfråga finns ett antal fördefinierade sökfält. Om du till exempel vill få en publikationslista med artiklar av en författare på Umeå universitet så är det enklast att använda fältet Person, id och ange författarens Umu-id.

Under de fördefinierade sökfälten finns en rullist med alternativet OCH och knappar för alternativen ELLER och INTE. Här kan du välja ett valfritt sökfält, även sökfält som inte finns med bland de fördefinierade fälten. Du kan också välja om du vill kombinera den sökningen med ett annat sökfält, och då välja om du vill kombinera med OCH (avgränsa sökningen), ELLER (utöka sökningen) eller INTE (utesluta något).

Begränsa eller utöka utsökningen

Begränsa sökningen

Under Begränsa sökningen kan du avgränsa sökningen ytterligare, till exempel till publikationstyp och utgivningsår.

Välj format och sortering

När du fyllt i sökkriterierna väljer du längst ner på sidan format för utsökningen. Du kan också välja antal träffar (max 9 999 träffar) och sortering.

Format

Vilket format du väljer beror på vad du vill göra med resultatet.

Du kan välja något av dessa format när du ska publicera publikationslistan på webben:

 • Mods – skapar en XML-fil med all tillgänglig information om publikationerna, strukturerad enligt metadataschemat Mods. Detta format används till publikationslistor på personal- och institutionssidor på Umeå universitets webbplats.
 • Atom – skapar en mer begränsad XML-fil optimerad för flöden. Atom är ett alternativ till RSS.
 • RSS – skapar ett RSS-flöde av träffarna.
 • HTML-div and HTML-table – skapar HTML-filer som är uppbyggda med divtaggar respektive som tabell. Utseendet bestämmer du själv med hjälp av CSS.
 • ETDMS – står för Electronic Thesis and Dissertation Metadata Standard.

När du ska ta ut en publikationslista enligt en referensstil kan du välja mellan följande format:

 • APA
 • Vancouver
 • CSL-JSON
 • RIS
 • BibTex (används vid import till ORCID).

Välj formatet CSV (comma-separated values) om du till exempel ska göra sammanställningar av publikationer för analys. Du kan välja mellan flera olika varianter av CSV beroende på vilken data du vill få med:

 • CSV 1 – permanent ID, publikationstyp, innehåll, språk, titel, år, projekt, datum, serie, ISSN (serie), ISBN, nyckelord, ämne, värdpublikation, PMID (kolumner)
 • CSV 2 – permanent ID, författare, författarnummer (ordning), institutionskod (intern), forskargrupp (en författare per rad)
 • CSV 3 – permanent ID, alla författare
 • CSV 4 – permanent ID, sista författare, institutionskod (intern), forskargrupp
 • CSV 5 – permanent ID, titel, år, tidskrift, ISSN, volym, nummer, författare, institution
 • CSV all metadata (csvall) – de flesta bibliografiska uppgifter, ett äldre format
 • CSV all metadata 2 (csvall2) – nyare version än CSV all metadata, tar med fler fält som tillkommit i DiVA
 • CSV (Choose columns) – ger möjlighet att skräddarsy vilken information du vill exportera.

Skapa länk

När du fyllt i sökformuläret och valt format, antal träffar och sortering klickar du på knappen Skapa länk.

Tips: om du vill kontrollera vilka publikationer som listas i utsökningen kan du välja formatet Atom eller RSS. Kopiera utsökningslänken, klistra in den i webbläsarens adressfält och tryck enter. Då visas utsökningens träffar och sortering (max 50 poster).

Skapa publikationslistor till umu.se

Använd formatet Mods om du ska skapa en publikationslista till sidor på Umeå universitets webbplats. Kopiera sedan utsökningslänken.

På din personliga sida på umu.se syns en standardlistning av dina publikationer. Om du vill att listningen istället ska utgå ifrån en modifierad DiVA-sökfråga så kan du själv klistra in utsökningslänken på din personliga sida.

Redigera din personliga sida på externa webben umu.se

Webbredaktörer kan också uppdatera utsökningslänkar för institutioners eller enheters publikationslistor.

Block DiVA-lista i Episerver

CSV – importera publikationslistor till Excel

När du sparar en publikationslista i formatet CSV kan du använda den i exempelvis Excel. Se först till att du valt den variant av CSV-format som du vill ha innan du skapar länken. Kopiera sedan utsökningslänken och klistra in den i webbläsarens adressfält. Tryck enter. Filen hämtas och laddas antingen ner till ”hämtade filer” eller så får du välja var den ska sparas.

 1. Öppna en tom arbetsbok i Excel. Se till att markören står i den cell där du vill att Excel ska börja fylla på med de importerade värdena (övre vänstra hörnet).
 2. Gå till fliken ”Data”. Klicka på ”Från Text”.
 3. Välj den fil du vill importera. Klicka på ”Importera”.
 4. Klicka i ”Avgränsade fält”. Välj Filursprung: 65001 : Unicode (UTF-8). Klicka på ”Nästa”.
 5. Som avgränsare väljer du ”Komma”. Klicka på ”Nästa”, och därefter klickar du på ”Slutför”.
 6. Se till att markören är placerad där du vill att Excel ska börja fylla på data. Klicka ”OK”.

Fler alternativ för utsökningar

Om du har frågor gällande anpassade utsökningar, är du välkommen att kontakta biblioteket. Använd bibliotekets kontaktformulär och välj område ”Publicering, avhandlingar och forskningsdata”.

Kontakta biblioteket