Administrera Online Learning Agreement för utresande student

Denna manual beskriver hur du som IKP (Internationell kontaktperson) gör för att administrera ett Online Learning Agreement för utresande utbytesstudenter. Om du har frågor kontakta solemove@umu.se. 

Om du är student som ska skapa ett Online Learning Agreement så ska du istället använda manualen Create an Online Learning Agreement.

Logga in

Gå till Solemove och logga in med ditt Umu-id.

Observera!

Om du inte kan se fliken Learning Agreements i Solemove så innebär det att du inte har rätt behörighet. Skicka i så fall ett mejl till solemove@umu.se för att få rätt behörighet.

Learning Agreemnt Solemove IKP

Så fungerar Online Learning Agreement (OLA) för studenter

En student kan skapa sitt OLA när hen har blivit antagen till utbytesstudier inom Erasmus, d.v.s. när hens ansökan har statusen ’Acceptance information sent’ eller ’Confirmed’ i Solemove.

Det finns en manual för utresande studenter som beskriver hur de kan skapa ett OLA i SoleMove. Länk till studenternas manual

OBS!

Studenten kan skapa ett OLA även om partneruniversitetet inte har någon shac-kod än. Då kommer studenten att få ett felmeddelande. Dokumentet kan inte handläggas förrän partneruniversitetet har skaffat sitt shac. Detta är tyvärr inget vi kan påverka.

Så hittar du Online Learning Agreements

Så fort en student har skapat sitt OLA så kommer du att se det under Outgoing Learning Agreements, även om studentens OLA inte har blivit skickat till er för godkännande.

  • Det finns många sätt att filtrera fram utresande OLA. Du kan exempelvis filtrera per handläggare, vilket fakultet/institution vid universitetet, partneruniversitet och även per utlysning.
  • Ett exempel på hur du kan söka är att du anger att du vill hitta alla godkända OLA (status = confirmed) som har varit på utbyte på Freie Universität Berlin (Host institution = Freie Universität Berlin) under höstterminen 2021 (exchange start earliest = 10.08.2021 OCH exchange end date latest = 16.01.2022).
Hitta OLA Solemove

Olika statusar för OLA i Solemove

Ett Online Learning Agreement för en utresande student har 4 olika statusar i SoleMove:

  • Wait student’s confirmation: Skapat av studenten men ännu inte inskickat.
  • Wait home’s confirmation: Studenten har skickat in sitt OLA. Handläggarens e-postadressen som angivits får en notifikation via mejl.
  • Wait host’s confirmation: OLA:t har granskats och godkänts av studentens fakultet på universitetet.
  • Confirmed: OLA:t är signerat av alla parter.

Observera att det i nuläget inte finns någon status för ’cancelled’ (avhopp) i Solemove:s OLA-modul.

Filtrera Online Learning Agreement i Solemove

Uppgifter du kan redigera i ett OLA

Som handläggare finns det vissa fält i ett OLA som du kan redigera, som exempelvis:

  • kontaktuppgifter på Responsible person at the sending institution.
  • kontaktuppgifter för Responsible person at the receiving institution.

Däremot kan du inte ändra uppgifter om studentens fakultet, längden på utbytet, namn på partneruniversitet eftersom dessa uppgifter hämtas direkt från studentens ansökan.

Du kan nu även redigera studentens EU-subject area och Language knowledge.

Responsible person at sending institution Solemove
Responsible person at receiving institution Solemove

Att kommentera på OLA

Om studenten exempelvis har fyllt i någonting felaktigt så kan du skicka tillbaka hens OLA och be hen att rätta till felet. Tryck i så fall ’Unlock’ och lägg till en kommentar (Comment) så att studenten vet vad som behöver ändras.

När du har lagt in en kommentar kommer studenten få ett mejl om detta.

Tänk på att studenten också kan kommentera i sitt OLA. Dessa kommentarer förs inte över via EWP.

Låsa upp eller kommentera OLA i Solemove

Studentens val av kurser

Om du klickar på ’Study program at the receiving institution’ så listar Solemove alla kurser som studenten planerar att läsa under sitt utbyte.

Om en eller fler kurser inte stämmer, välj då att låsa upp OLA:t gick att klicka ’Unlock’ och be studenten att justera sitt study program.

Studentens OLA kommer då att flyttas till redigeringsläget, vilket gör att du som handläggare inte kan skicka OLA:t vidare till partnern för signering.

Fylla i Recognition at the sending institution

Det finns olika sätt att fylla i detta fält och varje institution kan informera sina studenter om hur de ska fylla i detta.

En rekommendation är att uppmuntra studenterna att ange en ’mobility’-kurs som motsvarar 30/60hp, så att de kan tillgodoräkna poängen efter att utbytet har ägt rum.

’Virtual components and recognition’ är endast aktuellt vid en annan study plan med enbart virtuella/online kurser.

Recognition at the sending instiution Solemove

Skicka OLA till partneruniversitet

  1. Om all information som finns i OLA:t nu är rätt, tryck på ’Confirm’ för att skicka OLA:t till partneruniversitetets system.
  2. När partneruniversitet har signerat dokumentet, kommer OLA:t status ändras till ’Confirmed’. Rubriken ’Commitment of the three parties’ blir uppdaterad med partnerns signatur, kontaktuppgifter och tidsstämpel.
Commitment of three parties Solemove
Confirm OLA i Solemove

Se vilka förändringar som är gjorda

Under ’Changes to the learning agreement’ kan du se vilka eventuella ändringar som är gjorda.

Changes to the learning agreement Solemove