Installera eduroam manuellt

Skulle den ”automatiska” metoden för att installera eduroam på din enhet inte fungera så finns det nedan manualer för hur du kan göra det via en mer manuell metod.

Guiden nedanför innehåller elva steg som visar hur man manuellt installerar certifikaten
som behövs för att ansluta till det trådlösa nätverket eduroam med Windows 10 och senare.

Så här installerar du certifikatet för eduroam

1. Logga in med ditt UmU-ID på https://www.eduroam.umu.se, klicka på Skapa certifikat.

2. Skriv en kommentar och klicka på Skapa certifikat.

3. Kopiera lösenordet och ladda ner filerna det personliga certifikatet och root-certifikatet.

4. Navigera dig till de nerladdade filerna och öppna UMU-CAROOT-CA2.cer.

5. Välj Lokal dator och klicka på Nästa.

6. Välj Placera alla.. och klicka på Bläddra.., välj Betrodda rotcert.. och klicka på OK.
Rutan stängs och klicka Nästa.

7. Välj Ja för att installera certifikatet.

8. Öppna ditt personliga certifikat som slutar på pfx.

9. Välj Aktuell användare och klicka på Nästa.

10. Navigera dig genom att trycka Nästa tills du blir tillfrågad ett lösenord, kopiera in lösenordet från steg 3 och klicka Nästa

11. Klicka Nästa och sedan Slutför.

Ställ in din Windows 10 att använda certfikat

Sök efter tillgängliga nätverk och välj eduroam, klicka på Anslut med ett certifikat.

Du ska nu vara ansluten, ifall det inte fungerar första gången
prova då att slå på/av flygplansläge och anslut igen.