Installera Safe Exam Browser

Manualer som beskriver hur du installerar Safe Exam Browser. Välj ditt operativsystem nedan för instruktioner.

Den här guiden beskriver hur du installerar Safe Exam Browser på en dator med Windows operativsystem.

Safe Exam Browser är en säker webbläsare som används vid genomförandet av digital salstentamen i Inspera. Den säkra webbläsaren låser din dator så att endast tentamensinnehållet och eventuella tillåtna resurser kan visas vid tentamenstillfället.

På sidan ”Digital salstentamen med Inspera” på studentwebben finns mer information om hur en digital salstentamen går till.

 1. Ladda ned installationsfilen för Safe Exam Browser genom att klicka på denna länk
  https://d133zon9jtcf53.cloudfront.net/sebinstaller/SEB_3.4.1.505_SetupBundle.exe
 2. Installationsfilen laddas ned till mappen ”Hämtade filer” eller ”Downloads”.
 3. Öppna Utforskaren och dubbelklicka på den nedladdade filen SEB_[versionsnummer]_SetupBundle.exe

  SEB 3.41505

  Aktuell version av installationsfil för Safe Exam Browser

 4. Kryssa i ”I agree…” i dialogrutan som öppnas och klicka sedan på knappen ”Install”.
 5. I nästa steg måste du även välja ”OK” att programmet får installeras på datorn.
 6. När Safe Exam Browser installerats visas information enligt nedan

  SEB installation klar

  SEB installation klar

 7. Klicka på ”Close”. Du är nu klar med installationen av Safe Exam Browser.

Kom ihåg att programmet aldrig ska startas fristående, utan öppnas alltid genom att starta en tentamen via en vanlig webbläsare, efter inloggning till Inspera https://umu.inspera.com/