Inspera – Ta del av resultat på genomförd digital salstentamen

Den här guiden beskriver hur du tar del av ditt resultat på en genomförd digital salstentamen i Inspera.

 1. Öppna en webbläsare och gå till adressen https://umu.inspera.com/
 2. Logga in med ditt Umu-id
  Logga in med Umu-id
 3. Klicka på ”Arkiv” (1) och sedan på ”Se flera detaljer” (2) för att se betyg, poäng och
  inlämnade svar.
  Resultat i Inspera
 4. Här kan du avläsa ditt betyg (1). Klicka på ”Visa inlämnade svar” (2) för att se dina
  svar samt sidan sammanfattning med totalpoäng och poäng per fråga.
  Resultat i Inspera
 5. Se dina svar genom att klicka på frågans nummer (1). Klicka vidare till nästa fråga på
  knappen (2). Gå till sammanfattningen på knappen (3).
  Resultat i Inspera
 6. I sammanfattningen kan du avläsa den totala poängen (1) och tilldelad poäng per
  fråga (2).
  Resultat i Inspera

Återkoppling på uppgiftsnivå

En bedömare kan ha valt att ge återkoppling på ditt svar. Detta visas i så fall på sidan med slutgiltigt betyg under rubriken ”Feedback”. Klicka på texten (1) för att ta del av återkopplingen.

Återkoppling i Inspera

På nästa sida listas de uppgifter som bedömaren har kommenterat.

Återkoppling

När du har öppnat en kommenterad uppgift kan du läsa bedömarens återkoppling genom att
klicka på pilen, markerad i bilden nedan (1).

Återkoppling

Bilden nedan visar en öppnad återkopplingspanel med bedömarens kommentarer.

Återkoppling