Mac OS: Installera Safe Exam Browser

Den här guiden beskriver hur du installerar Safe Exam Browser på en dator med Mac OS.

Safe Exam Browser är en säker webbläsare som används vid genomförandet av digital salstentamen i Inspera. Den säkra webbläsaren låser din dator så att endast tentamensinnehållet och eventuella tillåtna resurser kan visas vid tentamenstillfället.

På sidan ”Digital salstentamen med Inspera” på studentwebben finns mer information om hur en digital salstentamen går till.

 1. Ladda ned installationsfilen för Safe Exam Browser genom att klicka på denna länk https://d133zon9jtcf53.cloudfront.net/sebinstaller/SafeExamBrowser-2.3.2.dmg
 2. Installationsfilen laddas ned till mappen ”Hämtade filer”.
 3. Mappen hämtade filer

  Mappen hämtade filer

 4. Dubbelklicka på filen SafeExamBrowser-[versionsnummer].dmg för att starta installationen.
 5. Dra nu filen ”Safe Exam Browser.app” till applikationsmappen ”Applications”, för att installera programmet.

  Installation av SEB

  Installation av Safe Exam Browser

 6. Nu är installationen av Safe Exam Browser klar. Kom ihåg att programmet aldrig ska startas fristående, utan öppnas alltid genom att starta en tentamen via en vanlig webbläsare, efter inloggning till Inspera på adressen https://umu.inspera.com/