Skapa ett kalenderevent i Episerver

Innehåll:

 1. Skapa evenemang
 2. Gör inställningar i evenemanget
 3. Redigera evenemang
 4. Publicera påbörjade evenemang
 5. Kopiera ett evenemang

Skapa ett evenemang

 1. Logga in som redaktör i epierver i sidhuvudet på umu.se
 2. Gå till umu.se/kalender.
 3. Välj den organisation som evenemanget ska sparas under.
 4. Skriv ett svenskt och engelskt namn på evenemanget (max 65 tecken) och klicka på Skapa evenemang.
 5. En kalendereventsida öppnas.

Gör inställningar i evenemanget

Fyll i information om evenemanget på sidan.

 1. Fyll i mallen på fliken Innehåll. Du får tips om fälten genom att hovra med musen på fältens namn.
  • Kort beskrivning: Visas enbart i listor. Max 150 tecken. Obligatoriskt att fylla i.
  • Beskrivning: Visas på evenemangssidan. Obligatoriskt att fylla i.
  • Bild: Bild till kalenderhändelse är inte obligatorisk men om eventet ska puffas för behövs en bild. Bilden måste då beskäras till 16:9. Beskärningsmallen heter Standard 16:9Läs mer om bilder på kalenderevent.
  • Arrangör: Arrangör är obligatoriskt att fylla i. Det kan vara antingen den del av universitetets organisation som arrangerar evenemanget (t ex Institutionen för språkstudier), eller annan typ av arrangör (t ex Kultur på Campus). Listorna för fälten arrangörer och evenemangstyp kan vid behov utökas med fler alternativ av en administratör i Episerver. Det beställer du via Servicedesk.
  • Målgrupp: Välj vilken målgrupp evenemanget riktar sig till. Beroende på vad du väljer har eventet möjlighet att visas upp i olika kalenderflöden.
   • Allmänhet – Om du vill visa ditt event i den centrala kalendern på umu.se väljer du Allmänhet.
   • Anställd – Om du vill visa ditt event i den centrala kalendern på Aurora, väljer du Anställd och lägger till taggen Aurora central kalender i fältet Nyckelord under fliken Taggar.
   • Student – Om du vill visa ditt event i kalendariet på Studentwebben väljer du Studenter. Ditt event får då möjlighet att visas i kalendariet, men gör det inte automatiskt. Det kalendariet sköts mer redaktionellt och enbart vissa arrangörer kan lägga till event i flödet. Om du behöver visa ett event i kalendariet på Studentwebben kontaktar du Servicedesk.
   • Skola – Detta val resulterar inte i att evenemanget visas i något särskilt flöde, men du som redaktör kan skapa egna listor med evenemang som riktar sig till skolelever (målgruppen togs fram för och används främst av Curiosum).
  • Extern talare: Fältet är ett textfält, som du kan använda om talaren inte finns med i personalkatalogen. Du kan också använda detta fält om du vill använda en annan rubrik än just ”Talare”, till exempel ”Respondent” när det gäller disputationer (lämna i så fall fältet ”Talarens namn” tomt).
 1. Fyll i fliken Taggar. Där fyller du i din organisation, eventuella nyckelord, talarens namn och kontaktperson. Med dessa taggfält kan du tagga evenemanget så det endast listats i vissa kalendrar som filtrerar på dessa taggar. Läs hur kalenderlistans filtrering fungerar.
 2. Om du vill att besökarna ska anmäla sig till evenemanget via ett formulär, bocka för rutan Aktivera anmälningsformulär. De anmälningar som görs skickas via mejl till den som är uppsatt som kontaktperson under fliken Taggar. När eventet är fullbokat stänger du manuellt anmälan genom att bocka ur rutan Aktivera anmälningsformulär.
  • Formuläret innehåller följande fält:
   • Namn
   • E-postadress. E-postadressen kan också vara en funktionsadress.
   • Organisation/enhet/företag
   • Övrigt
 3. Om du vill redigera den engelska versionen av sidan, klicka på länken en längst upp i mitten av sidan.
 4. Publicera sidan.

Exempel på evenemang i kalenderlista:

Exempel på evenemangssida:

Redigera evenemang

Om du vill redigera befintliga kalendersidor, surfa i inloggat läge fram till sidan du vill redigera. Klicka sedan på knappen ”Redigera evenemang” längst ner på sidan, så når du redigeringsläget.

Publicera påbörjade evenemang

Om du har påbörjat evenemang som du inte publicerat, så hittar du dem i listan ”Dina ej publicerade evenemang” längre ner på sidan:

Kopiera ett evenemang

Tänk på att detta endast kan utföras av en webbredaktör. En funktionsredaktör kan inte kopiera evenemang.

Det kan hända att du har ett återkommande evenemang som enbart ska ha annat datum och du vill inte fylla i alla uppgifter igen. Gör då så här:

 1. Gå in i Episervers sidstruktur, gå till mappen Kalender/Organisatorisk tillhörighet/År/Månad och leta upp evenemanget som du vill kopiera.
 2. Kopiera evenemanget i sidstrukturen och klistra in det i samma månadsmapp. Kopiera och Klistra in hittar du genom att välja de tre strecken i listan vid kalenderhändelsen.
 3. Ändra sen de uppgifter du behöver i det inklistrade evenemanget
 4. Kolla i ”Namn i URL” så att den inte har precis samma namn som originalet.

Efter du publicerat kommer evenemanget att lägga sig i den månadsmapp som evenemangets datum avser.