Lägga till en bild i kalenderevenemang

  • Klicka på Mediabanksymbolen på kalendereventsidan. Ett fönster med Mediabanken öppnas, där du kan söka efter den bild du vill ha.

  • För muspekaren över plustecknet på den bild du vill ha.
  • Välj View för att se bilden och läsa bildrättigheter.

  • Välj sedan Crop, för att ge bilden rätt storlek.
  • Välj mallen Standard 16:9 (måtten är 1280×720) i droppmenyn Select Template.
  • Bilden får en markering. Dra i hörnet på markeringen för att beskära bilden i önskad storlek.

  • När du är nöjd med beskärningen, klicka på Use media (adjusted).
  • Skriv en Alt-text till bilden. Alt-texten bör vara beskrivande, till exempel Närbild på provrör i labbmiljö. eller Tre personer som cyklar.