Lägga till en bild i kalenderevenemang

  • Gå till fliken Innehåll för kalendereventsidan.
  • Klicka på Mediaflowsymbolen. Ett fönster med Mediaflow öppnas, där du kan söka efter den bild du vill ha.

  • Markera den bild du vill ha.
  • Klicka på fliken Rättigheter för att se bilden och läsa bildrättigheter.

 

  • Välj sedan Använd denna bild, för att ge bilden rätt storlek.
  • I dropdownmenyn Bildstorlek väljer du mallen Standard 16:9.
  • Bilden får en markering. Dra i hörnet på markeringen för att beskära bilden i önskad storlek.

  • När du är nöjd med beskärningen, klicka på Infoga bilden.
  • Skriv en Alt-text till bilden. Alt-texten bör vara beskrivande, till exempel Tre personer som cyklar.