Skapa Featured content på startsida

Om blocket

– Block för att skapa innehåll som kan konsumeras på sidan utan att leda vidare.
– Stödjer 1 video eller 1 bild. Blocket ska användas i fältet Blockyta på startsidan.

– Tillgängliga format: rubrik, brödtext, punktlista, fet, kursiv, textlänk och knapp-länk.
– Ingen teckenbegränsning i redaktörsläge, för att skapa en bra presentation som inte överskrider      bildens höjd kräver redaktionell anpassning av innehållet.
– Primärt optimerad för layoutblock i fullbredd.

Så här gör du (2 blocktyper ingår)

Steg 1 skapa layoutblock

 1. Skapa ett nytt block, välj det som heter Layoutblock och döp blocket.
 2. Skriv en rubrik om du vill att hela layoutsektionen ska ha en gemensam rubrik, annars lämna fältet tomt.
 3. Välj Layout (Fullbredd, tvåspalt eller trespalt). Fullbredd är att rekommendera för Featured content.
 4. Välj bakgrundsfärg (Vitt, svart eller grått).
 5. Valet ”Ta bort luft i toppen av blocket” används bara om du har flera olika layoutblock med samma bakgrundsfärg efter varandra. Vid detta val hänger det andra layoutblocket ihop mer med det första.
 6. Klicka på spara.

 7. Nu ska du fylla blocket med innehåll. Det gör du genom att antingen skapa det direkt via layoutblocket eller via den högra mappstrukturen.

Steg 2 skapa Featured content block (två val, Video och text eller Bild och text?)

 1. Skapa ett nytt block, välj blocket som heter Featured content.
 2. Bestäm om du ska använda blocket till. Video och text eller bild och text?
 3. Namnge block, välj bild i egenskapen Bild (800×533). Beskär bilden. Den cropmall du ska använda heter X – KC – Utvalt innehåll.

Video och text

 1. Om featured content ska innehålla en video klistrar du in filmens url i fältet Url till film (Blocket stödjer Yotube, Vimeo och Umu-play).
 2. Välj om videon ska placeras till vänster eller höger.
 3. Skriv en rubrik.
 4. Skriv den text som ska visas.
 5. Publicera när du är klar.


Bild och text (länkknapp)

 1. Om featured content ska innehålla en Bild och text och eventuellt en knapplänk gör du enligt följande.
 2. Skapa ett nytt block, välj blocket som heter Featured content.
 3. Namnge block, välj bild i egenskapen Bild (800×533). Beskär bilden. Den cropmall du ska använda heter X – KC – Utvalt innehåll.
 4. Skriv en rubrik.
 5. Skriv den text som ska visas.
 6. För att lägga till en knapp i textfältet skriver du länknamnet och länkar till valfri sida. När länken är markerad väljer du stilklassen Knapp som du hittar under format i editorn.
 7. Publicera blocket när du är klar.