Inlägg av Andreas Borgström

Lägg till externa medverkande i ett forskningsprojekt

Har projektet extern medverkande organisation kan du ange det i fältet som heter Externa medverkande på forskningsprojektsidan. Gå till projektsida och välj fliken Innehåll Scrolla till blockytan Externa medverkande och klicka på länken Skapa en ny länk. I fältet Länknamn/text skriver du namnet på organisationen som är medverkande i projektet För att länka till organisationens […]

Lägg till extern projektansvarig i ett forskningsprojekt

Har projektet en extern projektansvarig kan du ange det i fältet som heter Extern projektansvarig på forskningsprojektsidan. Det kan inte finnas två ansvariga utan endast en oavsett om fälten projektansvarig och extern projektansvarig är ifyllda. För att det ska vara möjligt att tagga personen i forskningsprojektet behöver hen först vara inlagd i sidtypen Extern person. […]

Externa finansiärer i forskningsprojekt

De externa finansiärerna i ett projekt visas för besökarna i projektöversikten med namn samt som bildpuff med länk längst ner på sidan. Finansiärerna finns tillgängliga på svenska och engelska. Lägg till externa finansiärer i ett forskningsprojekt Gå till projektet där den aktuella finansiären ska visas. Under fliken Innehåll, skriv in finansiärens namn i fältet Externa […]

Lista lediga jobb i Episerver

Jobbet hämtas från Varbi till Episerver Alla lediga jobb vid Umu läggs först in i systemet Varbi, som är grundsystemet. Innehållet i Varbi visas upp på olika ställen, t.ex. Platsbanken. Innehållet hämtas även till Episerver från Varbi, och visas då upp på umu.se. Vid hämtningen skapas en egen sida för jobbet i Episerver som automatiskt […]

Lägga till en bild i kalenderevenemang

Gå till fliken Innehåll för kalendereventsidan. Klicka på Mediabanksymbolen. Ett fönster med Mediabanken öppnas, där du kan söka efter den bild du vill ha. För muspekaren över plustecknet på den bild du vill ha. Välj View för att se bilden och läsa bildrättigheter. Välj sedan Crop, för att ge bilden rätt storlek. I menyn Select […]

Externa medlemmar i forskningsprojekt och forskargrupper

Såhär gör du för att lägga till en extern medlem i ett forskningsprojekt eller forskargrupp (en person som inte är anställd vid, eller anknuten till, Umeå universitet). De externa medlemmarna i ett projekt eller en grupp visas för besökarna under den expanderbara rubriken Projekt-/Grupp-medlemmar. Börja med att skapa den nya personen Leta upp Externa personer […]

Enkel adress i Episerver

En enkel adress är smidig om du vill marknadsföra en webbadress i t.ex. tryckt material eller annan media där traditionell länkning på webben inte är möjlig eller lämplig. Med enkel adress kan du göra webbadressen kortare vilket gör att besökaren har lättare att skriva in webbadressen manuellt i telefon, dator eller annan enhet. Att tänka […]

Sortera grupp- och projektmedlemmar

Sidtyperna Forskningsgrupp och Forskningsprojekt har stöd för att kunna sortera i vilken ordningsföljd de inlagda medlemmarna presenteras. Detta gör du genom att dra och släppa medlemmarna i vyn På sidan-redigering. Gå till umu.se och välj Logga in/Redigera i övre högra hörnet Öppna sidstrukturträdet inne i Episerver Gå till det forskningsprojekt eller den forskningsgrupp du vill […]

Lägga till en gadget i Episerver

I navigeringsfönstret kan du lägga till små program som kallas för gadgets. Det finns flera olika gadgets att välja på. Framförallt en är väldigt bra att ha för att kunna se en sidas eller blocks olika versioner eller om den är i utkastläge med mera. Denna gadget heter Versioner. 1. Klicka på kugghjulet och välj […]

Stänga för sen anmälan i Episerver

Sen anmälan behöver stängas i både NyA-webben och i Episerver. När tillfället även är stängt i Episerver nås presumtiva studenter av samma information om att det inte längre går att göra en sen anmälan – på både Antagning.se och umu.se.  Om tillfället endast stängts i NyA visas fortfarande tillfället med texten ”Gör en sen anmälan” […]