Inlägg av Andreas Borgström

Lägg till externa medverkande i ett forskningsprojekt

Har projektet extern medverkande organisation kan du ange det i fältet som heter Externa medverkande på forskningsprojektsidan. Gå till projektsida och välj fliken Innehåll Scrolla till blockytan Externa medverkande och klicka på länken Skapa en ny länk. I fältet Länknamn/text skriver du namnet på organisationen som är medverkande i projektet För att länka till organisationens […]

Externa finansiärer i forskningsprojekt

Såhär gör du för att lägga till externa finansiärer i ett forskningsprojekt. De externa finansiärerna i ett projekt visas för besökarna i projektöversikten med namn samt som bildpuff med länk längst ner på sidan. Admin skapar upp nya finansiärer Alla Externa finansiärer skapas upp av admin i Episerver. Finansiärerna finns tillgängliga på svensk och engelska. […]

Lista lediga jobb i Episerver

Jobbet hämtas från Varbi till Episerver Alla lediga jobb vid Umu läggs först in i systemet Varbi, som är grundsystemet. Innehållet i Varbi visas upp på olika ställen, t.ex. Platsbanken. Innehållet hämtas även till Episerver från Varbi, och visas då upp på umu.se. Vid hämtningen skapas en egen sida för jobbet i Episerver. Sidan får […]

Lägga till en bild i kalenderevenemang

Klicka på Mediabanksymbolen på kalendereventsidan. Ett fönster med Mediabanken öppnas, där du kan söka efter den bild du vill ha. För muspekaren över plustecknet på den bild du vill ha. Välj View för att se bilden och läsa bildrättigheter. Välj sedan Crop, för att ge bilden rätt storlek. Välj mallen Standard 16:9 (måtten är 1280×720) […]

Externa medlemmar i forskningsprojekt och forskargrupper

Såhär gör du för att lägga till en extern medlem i ett forskningsprojekt eller forskargrupp (en person som inte är anställd vid, eller anknuten till, Umeå universitet). De externa medlemmarna i ett projekt eller en grupp visas för besökarna under den expanderbara rubriken Projekt-/Grupp-medlemmar. Börja med att skapa den nya personen Leta upp Externa personer […]

Enkel adress i Episerver

En enkel adress är smidig om du vill marknadsföra en lång webbadress i t.ex. tryckt material eller annan media där traditionell länkning på webben inte är möjlig. Med enkel adress kan du göra den långa webbadressen kortare vilket gör att besökaren enklare kan skriva in webbadressen i sin mobiltelefon, dator eller annan enhet. Att tänka […]

Sortera grupp- och projektmedlemmar

Sidtyperna Forskningsgrupp och Forskningsprojekt har stöd för att kunna sortera i vilken ordningsföljd de inlagda medlemmarna presenteras. Detta gör du genom att dra och släppa medlemmarna i vyn På sidan-redigering. 1. Logga in i Episerver. 2. Gå till det forskningsprojekt eller den forskningsgrupp du vill redigera. 3. Se till att alternativet På sida-redigering är valt. […]

Stänga anmälan i Episerver

För att kunna stänga anmälningstillfällen i Episerver måste du ha rätt roll i Personaladministration. Kontakta institutionens katalogansvariga och din prefekt för att få rätt behörighet. Du stänger tillfällen för en utbildning via kursens/programmets sida på studentrekryteringswebben umu.se/utbildning. Du kan hantera både svenska och engelska tillfällen från den svenska kurs- eller programsidan. Obs! Stängning i NyA-webben leder till […]

Skapa accordion (dragspelsmeny) i episerver

Att tänka på – Rubrikerna i dragspelsmenyn behöver vara tydliga och beskrivande. Det underlättar för läsaren att skapa sig en överblick över sidans innehåll. När menyn är stängd kan läsaren inte skumläsa sidans text, utan enbart navigera med hjälp av rubrikerna. – Placera inte för mycket text under samma rubrik. Ha max två textstycken med […]

Publicera schema till studentwebben

Tanken är att alla studenter ska kunna hitta sitt schema på studentwebben. Det är nu möjligt att koppla både schema med bokningar i TimeEdit samt schema från andra system eller format till studentwebben. Schemat ska finnas tillgängligt minst en månad innan utbildningen startar och om något av momenten är obligatoriska ska det framgå av schemat. För att […]