Söka utbytesavtal i SoleMove

Du som är internationell kontaktperson kan logga in i Solemove för att söka ut samtliga avtal som är kopplade till en institution, fakultet, eller som är universitetsövergripande.

Söka ut utbytesavtal

Gå till SoleMove

Logga in med ditt umu-id. Om du inte har behörighet, kontakta solemove@umu.se

Välj Agreements i menyn.

I sökvyn kan du välja olika parametrar, t.ex.:

Home Institution: Fritextfält. Skriv ämnesinstitution på engelska när du söker, t.ex. Chemistry och klicka på ’search’ för att få fram sökresultat.
– Visar alla partneruniversitet som Kemiska institutionen har.

Host institution: Fritextfält. Börja skriva in namnet på partneruniversitetet, alla avtal som matchar texten kommer fram i rullistan, klicka på det aktuella avtalet för att få fram mer information.

Klicka på ’Advanced search’ för fler filter och sökalternativ.

OBS! I fältet ’Agreement status’ är det förvalt ’Active’ – detta innebär att avtal som har löpt ut ej visas, därför är det viktigt att kontinuerligt stämma av så att inga avtal löpt ut av misstag.

Exchange program: Erasmus
– Visar alla partneruniversitet som Umeå universitet har tecknat Eramusavtal med.

Fler instruktioner om vad du kan göra i systemet finns på:

Administrera internationella utbyten och avtal i SoleMove

Print screen agreements