Söka utbytesavtal i SoleMove

Du som är internationell kontaktperson kan logga in i Solemove för att söka ut samtliga avtal som är kopplade till en institution, fakultet, eller som är universitetsövergripande.

Söka ut utbytesavtal

Gå till SoleMove

Logga in med ditt umu-id. Om du inte har behörighet, kontakta solemove@umu.se

Välj Bilateral agreements i menyn.

I sökvyn kan du välja olika parametrar, t.ex.:

Home Institution: Fritextfält. Använd gärna * och skriv ämnesinstitution på engelska när du söker, t.ex. *Chemistry*
– Visar alla partneruniversitet som Kemiska institutionen har.

Exchange program: Erasmus
– Visar alla partneruniversitet som Umeå universitet har tecknat Eramusavtal med.

Fler instruktioner om vad du kan göra i systemet finns på:

Administrera internationella utbyten och avtal i SoleMove