Administrera internationella utbyten och avtal i Solemove

Solemove är Umeå universitets systemstöd för internationaliseringsfrågor inom utbildning.

Du som är internationell kontaktperson på en institution eller fakultet, kan logga in med ditt umu-id, men du måste få behörighet i systemet. Om du inte har det, kontakta solemove@umu.se

Du loggar in på: Solemove

Administrera utbytesavtal

Sök ut din institutions/fakultets utbytesavtal (Denna sökvy gäller för dig som är internationell kontaktperson. Studenter har en annan sökvy som de kommer till från studentwebben)

Lägg till nya utbytesavtal

Uppdatera/förlänga utbytesavtal

Digital signering av Erasmus utbytesavtal

Utresande utbytesstudenter

Utlysa utbytesplatser

Granska ansökningar och fördela platser till utbytesstudier utomlands

Administrera Online Learning Agreement för utresande student

För utresande studenter

Find where to go (instruktioner som utresande studenter kommer till från studentwebben)

Application for outgoing exchange students (instruktioner som utresande studenter kommer till från studentwebben)

Downloading instructions for nominated students (instruktioner som utresande studenter behöver för att ta del av intyg från Solemove)

Create an Online Learning Agreement (OLA) (hur utresande studenter skapar ett Online Learning Agreement när de har blivit nominerade)

Inresande utbytesstudenter

Skapa konto till partneruniversiteten för nominering

Nomination instructions for partner universities

International Office skickar en länk till nomineringsinstruktionerna till de partneruniversitet som vi har universitetsövergripande utbytesavtal med. Du som internationell kontaktperson kommer att få information via International Offices nyhetsbrev när det är dags att vidarebefordra instruktionerna till de partneruniversitet din institution eller fakultet har utbytesavtal med. Instruktionerna finns på teamet Internationaliseringsforum.

Hur ser jag vilka studenter som är nominerade?

Administrera nominerade studenter

Application for exchange studies to Umeå University (instruktioner som inresande studenter får)

Lärar- och personalutbyte

Application for Erasmus+ for teachers

Application for Erasmus+ for staff

FAQ

Vi fyller på med frågor eftersom.

Nomingeringen sker i två steg: först ska partneruniversitetet nominera studenten, och sedan ska studenten logga in och färdigställa nomineringen. När studenten har skickat in sin del, kan du se nomineringen.

Nej, det är partneruniversitetet som måste nominera sina studenter.

Gå in på studentens namn. Klicka på knappen ’Start processing the application’ och sedan på knappen ’Reject application’.

Ja, klicka på knappen ’Start processing the application’ och sedan på knappen ’Unlock editing’. Meddela studenten att hen kan komplettera ansökan och skicka in den igen.

Klicka på ’Contact persons’ i vänstermenyn. Du får då upp en lista på samtliga kontaktpersoner som är tillagda.

Klicka på pennan bredvid den kontaktperson du vill kolla. Last edited by har kontaktpersonens namn och Request of consent är ikryssat om kontaktpersonen har loggat in.
Kolumn Active säger bara att kontot inte är inaktivt.
Kolumn User account exists säger att konto är skapat men inget om huruvida kontaktpersonen loggat in.

Ja, om partneruniversitetets kontaktperson finns på båda avtalen.