Uppdatera/förlänga utbytesavtal i Solemove

Utbytesavtal som är tecknade på institutions- eller fakultetsnivå måste uppdateras i Solemove av respektive internationell kontaktperson för att utbytesplatserna ska vara sökbara. Om du inte har behörighet i Solemove, kontakta solemove@umu.se

Logga in

Gå till Solemove

Logga in med ditt umu-id.

Sök fram avtalet

 1. Gå till ’Bilateral agreements’.
 2. Klicka ur den ifyllda blå rutan ’Agreement is active’.
 3. Skriv in delar av partneruniversitetets namn på ’Host institution’ mellan *sökstjärnor* för att få fram ett specifikt avtal.
 4. Klicka på ’Start search’.
Söka fram avtal

Sök fram samtliga avtal

 1. Skriv in institutionens eller fakultetens namn inom *sökstjärnor* på engelska i ’Home institution’.
 2. Klicka på ’Start search’.

Nu får du upp antingen en lista på alla avtal eller det specifika avtalet. Om du fått fram en lista med flera avtal kan det vara aktuellt att sortera den på ’Agreement due to’ för att se vilka avtal som håller på att löpa ut.

OBS! För att ett partneruniversitet eller student ska kunna färdigställa en nominering krävs att avtalet löper över den termin då studenten ämnar att komma hit.

Framsökta avtal solemove

Ändra/uppdatera information i ett avtal

 1. Klicka på pennan vid det avtal där du behöver göra en uppdatering.
 2. Nu kommer du till förstasidan för avtalet. Här kan du justera slutdatum för ett avtal på ’Agreement due to’, hur många platser som är aktuella för avtalet eller om du vill lägga till någon ytterligare information.
 3. Klicka ’Save’ för att spara alla ändringar innan du går vidare.
Uppdatera information för avtal

Lägga till kontaktperson

 1. Gå till fliken ’Contact person’ för att lägga till en kontaktperson.
 2. Klicka på pennan bredvid ’Name’.
 3. I rutan som öppnas kan du söka på namnet på den kontaktperson du vill lägga till/ta bort genom att använda *sökstjärnor* runt namnet.
 4. Bocka i rutan fram den personens namn samt ’Save and close’.
 5. Klicka på ’Save’.
Contact person Solemove

Lägga till avtal (PDF)

 1. Gå till fliken ’Enclosures’ för att lägga till bilagor.
 2. Klicka på ’Add new’.
 3. En rut öppnas där du kan välja om dokumentet ska vara publikt eller inte. ’Fact sheets’ kan vara publika medan avtal ofta är interna.
 4. Skriv namn på filen du vill ladda upp och bifoga filen.
 5. Klicka på ’Upload’ för att ladda upp dokumentet.

Tips! Genom att spara alla antal i Solemove blir avtalen lättare sökbara om det institutionen/fakultuten byter internationell kontaktperson. 

Lägga till bilaga till avtal