Utlysa utbytesplatser

Du som är internationell kontaktpersonen vid en institution/fakultet ansvarar för att utlysa institutionens/fakultetens utbytesplatser. I det ingår att:

  1. Uppdatera aktuella utbytesplatser i kontakt med partneruniversiteten.
  2. Besluta om utlysningsperiod och sista ansökningsdag (tänk på att sista ansökningsdagen till din institution bör vara väl innan partneruniversiteten har satt sista ansökningsdag för nominering).
  3. Kontakta International Office för att skapa ett utlysningstillfälle i Solemove.
  4. Informera institutionens studenter om partneruniversiteten och aktuella utbytesplats.
  5. Göra ett urval av vilka studenter som får en nominering.
  6. Nominera studenterna till partneruniversitetet.

Innan du loggar in för att utlysa platser, ska du meddela International Office start- och slutdatum för din utlysning så att vi kan öppna/stänga den.

Gå till SoleMove

Logga in med ditt umu-id. Om du inte har behörighet, kontakta solemove@umu.se

Klicka på ’Agreements’  i menyn.

Klicka på ’Settings’ och ’study settings’. I menyn som dyker upp i överkant på sidan ska du sedan välja ’Application periods’.

Klicka på pennan bredvid din utlysning.

Print screen select semesters

Välj ’Semesters’ för att visa vilka terminer utlysningen gäller om detta ej är ifyllt.

Print screen Application period

I menyn, under ’Agreements’, kopplar du de avtal som ska vara möjliga för studenterna att välja för utbyte. Du kan söka fram avtalen genom att ange ’Home institution’ (på engelska) för att få fram samtliga av era avtal, eller genom att skriva namnet på värduniversitetet under ’host institution’ för att få fram ett specifikt avtal.

Klicka sedan på ’search’.

Bild om hur att ägga till avtal ny vy utlysning

Välj det/de avtal som ska vara valbara vid denna utlysningsperiod genom att bocka i rutan för de aktuella avtalen alternativt välja Select all’. Under Agreements’ finns även en länk till själva avtalet.

Om du väljer ’Add all matching agreements ’ lägger du till samtliga avtal som din sökning resulterat i.

Klicka sedan ’Add selected agreeements to application period’. Den lila ögonikonenen visar om avtalet är tillagt i utlysningen.

dd selected agreements to application period in Solemove

Klicka på ’Save’ längst upp i högra hörnet.

Klart!

Om du vill ta bort ett avtal i utlysningen, klicka för den högra rutan för just det avtalet och välj ’Remove selected agreeements from application period’. Kom  ihåg att klicka ’Save changes’. Den lila ögonikonen i avtalsraden ska nu vara borta.

Fler instruktioner om vad du kan göra i systemet finns på:

Administrera internationella utbyten och avtal i SoleMove