Växla mellan offentligt och privat team

I Teams har du möjligheten att välja mellan två typer av sekretess – offentligt eller privat team. Inställningen styr vilka som kan se ditt team och gå med i det. Här hittar du instruktioner för hur du ändrat ett offentligt team till privat eller tvärtom.

Två typer av sekretess för team

Offentligt team

Ett offentligt team är tillgängligt för alla vid Umeå universitet. Det innebär att när någon söker efter team så kan de hitta ditt team i en lista och gå med utan att du behöver godkänna det. För de som är medlemmar i teamet är alla filer och allt innehåll sökbart.

Kom ihåg att både studenter och anställda kan se och gå med i offentliga team.

Privat team

Ett privat team är bara tillgängligt för de personer som du bjuder in eller godkänner. I de flesta fall ska du välja ett privat team.

Hur ändrar jag sekretess för team?

 1. Gå till ditt team och klicka på de tre prickarna till höger om teamets namn.
 2. Välj sedan Hantera team.
  Bild som visar vart du redigerar ditt team
 3. Gå sedan till Inställningar.
  Bild som visar var du hittar till Inställningar
 4. Klicka sedan på Redigera under Teaminformation.
  Bild som visar vart du redigerar ditt team
 5. Längst ner under Sekretess kan du nu ändra mellan Privat och Offentligt team.
  Bild som visar hur du växlar mellan team
 6. Välj sedan Klar.