Växla mellan offentligt och privat team

I Teams har du möjligheten att välja mellan två typer av sekretess – offentligt eller privat team. Inställningen styr vilka som kan se ditt team och gå med i det. Här hittar du instruktioner för hur du ändrat ett offentligt team till privat eller tvärtom.

Två typer av sekretess för team

Offentligt team

Ett offentligt team är tillgängligt för alla vid Umeå universitet. Det innebär att när någon söker efter team så kan de hitta ditt team i en lista och gå med utan att du behöver godkänna det. För de som är medlemmar i teamet är alla filer och allt innehåll sökbart.

Kom ihåg att både studenter och anställda kan se och gå med i offentliga team.

Privat team

Ett privat team är bara tillgängligt för de personer som du bjuder in eller godkänner. I de flesta fall ska du välja ett privat team.

Hur ändrar jag sekretess för team?

  1. Gå till ditt team och klicka på de tre prickarna till höger om teamets namn.
  2. Välj sedan Redigera ditt team.
    Redigera team Teams
  3. För att växla mellan offentligt och privat – gå till menyn där det står Sekretess.
  4. Klicka på pilen längst till höger och välj ett nytt alternativ.
    Offentligt privat Teams
  5. Välj sedan Klar.