Inlägg av Maja Wik

Boka en livehändelse i Teams

Gå till kalendern och tryck på pilen till höger om Nytt möte. Välj sedan Livehändelse. Till vänster lägger du till en rubrik, eventuellt en plats, datum, start- och sluttid samt en beskrivning. Till höger bjuder du in personer som ska vara med i händelsegruppen. Händelsegruppen består av dig som är organisatör, producenter och presentatörer som tillsammans […]

Boka ett webinarium i Teams

Gå till kalendern och tryck på pilen till höger om Nytt möte. Välj sedan Webinar. I vyn som dyker upp ska du fylla i de uppgifter som gäller för webinariet såsom a) rubrik, b) vilka som är presentatörer, c) datum, start- och sluttid, d) eventuell plats samt e) beskrivning. Klicka på Kräv registrering för att […]

Boka ett möte i Teams eller Outlook

Denna manual visar både hur du bokar ett möte i Teams och hur du bokar ett möte i Outlook.  Boka möte i Teams: Gå till kalendern och tryck på Nytt möte uppe i det högra hörnet. Lägg till a) en rubrik, b) deltagare, c) ett datum och start- och sluttid. Om mötet ska hållas på […]

Kalendervy i Microsoft Lists

Använd Microsoft Lists för att skapa en enkel lista av events och addera sedan en kalendervy. Skapa en ny lista Skapa en ny lista i appen Lists, antingen från office365 portalen eller genom att addera lists appen direkt i ett team. När du skapar din lista välj att skapa från en blank lista så att […]

Vanliga frågor om Microsoft Listor

Microsoft Lists är en Microsoft 365-app som hjälper dig att spåra information och organisera ditt arbete. Här kan du se favoriter, nyligen arbetade listor, söka i alla dina listor, skapa nya listor, anpassa färger och ikoner för listornas titlar och lägga till kommentarer.   Vad är skillnaden mellan ”Microsoft att göra” och ”listor”? Att göra […]

Kontroll av DIP-miljön i samband med uppdatering

ITS ansvar vid uppdatering Logga in som administratör i Limesurvey Svara på en enkät i LimeSurvey Enkätsvar exporteras till DIP. Svar kan hämtas ur DIP-Exporter. Behörighetsadministratör kan ändra behörighetsinställningar i DIP-Admin Ditt ansvar som kund vid uppdatering Genomför följande reflektion: ”När denna förändring kommer till PROD, kommer insamling och datauttag fortsätta att fungera som vanligt? […]

Justera inställningarna i Forms

I denna manual visar vi hur du justerar inställningarna i Forms. Vi visar även skillnaden mellan att justera inställningar för ett formulär (enkät) eller frågeformulär (test, quiz). Välj det formulär/ frågeformulär du vill justera inställningarna på. Klicka på tre prickar längst upp till höger i menyn och välj sedan inställningar. Under inställningar kan du ställa in vilka […]

Kopiera, ta bort och flytta formulär i Forms

I denna manual beskriver vi hur du kopierar, ta bort och flyttar formulär. Gå till www.o365.umu.se och logga in med ditt Umu-id. Gå till vänstermenyn för att hitta alla applikationer och klicka på Forms. Bläddra ned tills du ser texten Alla mina formulär och klicka där. Du får nu upp en lista över dina formulär. Håll […]

Vanliga frågor om Forms

Hur hittar jag Microsoft Forms? För att komma till Office 365-portalen, gå till www.o365.umu.se. Logga in med ditt Umu-id. Leta efter Forms i den vänstra panelen. Om du inte hittar den, klicka längst ned på Fler applikationer och sök dig fram till Forms. Vad är skillnaden mellan formulär, frågeformulär och undersökningar? Formulär är den traditionella […]

Skapa frågor till frågeformulär (test) i Forms

I denna manual visar vi alla frågetyper som går att använda när man skapar frågeformulär (i denna manual kallar vi det test). Frågeformulär använder du för att exempelvis kontrollera kunskapen hos en grupp. Om du istället vill göra en enkät (samla in data), se manual för detta. Lägga till ny fråga Gå till det formulär där du […]