Inlägg av Maja Wik

Logga in med multifaktorautentisering, Freja eID+ och Microsoft Authenticator

Denna manual beskriver hur du loggar in med multifaktorautentisering på Umeå universitetets system. Multifaktorautentisering, MFA, är en tjänst som ger dig ett utökat skydd vid inloggning i vissa av universitetets system. Med multifaktorautentisering loggar du in i två steg vilket ger dig ett extra lager skydd ovanpå ditt Umu-id och ditt lösenord. Universitet använder både […]

Ansökan om gästkonto för extern person

Du som extern person kan ansöka om ett konto vid Umeå universitet med hjälp av BankID eller Freja eID+.    Gå till https://administrationsverktyg.umu.se/Gastkonton Klicka på Ansök. Välj om du vill ansöka med hjälp av BankID eller Freja eID+ När du loggat in kommer du till en sida med information om dig själv som BankID eller […]

Logga in och verifiera dig med Freja eID+

Med hjälp av Freja eID kan du logga in med hjälp av multifaktorautentisering, återställa din Microsoft authenticator (MFA), aktivera ditt Umu-id, återställa ditt lösenord och ta reda på ditt användarnamn om du glömt det. Denna manual visar samtliga delar. Läs mer om Freja eID+ på Aurora.  Logga in med Freja eID+. Skriv in ditt Umu-id […]

Godkänna ansökan om externt konto

När en extern person ansökt om ett konto måste först värden bekräfta ansökan, för att sedan skicka vidare ansökan till chefen som måste godkänna. Denna manual visar både hur du som värd gör för att bekräfta ansökan, hur du som värd kan ansöka om ett konto för extern person, samt hur du som chef godkänner […]

Boka en livehändelse i Teams

Gå till kalendern och tryck på pilen till höger om Nytt möte. Välj sedan Livehändelse. Till vänster lägger du till en rubrik, eventuellt en plats, datum, start- och sluttid samt en beskrivning. Till höger bjuder du in personer som ska vara med i händelsegruppen. Händelsegruppen består av dig som är organisatör, producenter och presentatörer som tillsammans […]

Boka ett möte i Teams eller Outlook

Denna manual visar både hur du bokar ett möte i Teams och hur du bokar ett möte i Outlook.  Boka möte i Teams: Gå till kalendern och tryck på Nytt möte uppe i det högra hörnet. Mötesvyn öppnas gå igenom dessa instruktioner A) Lägg till en rubrik till mötet B) Lägg till deltagare genom att […]

Kalendervy i Microsoft Lists

Använd Microsoft Lists för att skapa en enkel lista av events och addera sedan en kalendervy. Skapa en ny lista Skapa en ny lista i appen Lists, antingen från office365 portalen eller genom att addera lists appen direkt i ett team. När du skapar din lista välj att skapa från en blank lista så att […]

Vanliga frågor om Microsoft Lists

Microsoft Lists är en Microsoft 365-app som hjälper dig att spåra information och organisera ditt arbete. Här kan du se favoriter, nyligen arbetade listor, söka i alla dina listor, skapa nya listor, anpassa färger och ikoner för listornas titlar och lägga till kommentarer.   Vad är skillnaden mellan ”Microsoft att göra” och ”listor”? Att göra […]

Kontroll av DIP-miljön i samband med uppdatering

ITS ansvar vid uppdatering Logga in som administratör i Limesurvey Svara på en enkät i LimeSurvey Enkätsvar exporteras till DIP. Svar kan hämtas ur DIP-Exporter. Behörighetsadministratör kan ändra behörighetsinställningar i DIP-Admin Ditt ansvar som kund vid uppdatering Genomför följande reflektion: ”När denna förändring kommer till PROD, kommer insamling och datauttag fortsätta att fungera som vanligt? […]

Justera inställningarna i Forms

I denna manual visar vi hur du justerar inställningarna i Forms. Vi visar skillnaden mellan att justera inställningar för ett formulär (enkät) eller frågeformulär (test, quiz). Välj det formulär/ frågeformulär du vill justera inställningarna på. Klicka på tre prickar längst upp till höger i menyn och välj sedan inställningar. Under inställningar kan du ställa in vilka personer […]