Återställa e-post

Om du råkat radera ett mail och tömt papperskorgen kan du återställa det. Beroende på om du har e-posten hos Microsoft 365 eller på universitetets mailserver (Exchange).

Microsoft 365

1. Logga in på m365.umu.se
2. Välj Outlook
3. Välj Borttagna objekt
3. Välj Återskapa objekt som har tagits bort från den här mappen

 

Exchange

1. Logga in på webmail.umu.se
2. Högerklicka på Borttagna objekt
3. Välj: återställ borttagna objekt…

4. Markera de mejl som du vill återställa.

5. Klicka på ”återställ” längst ned till höger.

6. Klicka på OK

7. Stäng fönstret.
De raderade meddelandena ligger kvar på servern en månad.