Hybridundervisning med Zoom Room

Förberedelser 

Boka Zoomrum

Så här bokar du en särskilt anpassad lokal för hybridundervisning, ett så kallat Zoom rum.

 1. Logga in i TimeEdit, välj ”Bokning för personal”, välj sedan ”Boka lokal för digitalt möte”
 2. Markera rutan ”ZoomRoom”
 3. Filtrera efter datum för att se lediga tider och boka lämplig lokal. Ett tips är att boka salen ca. 15 minuter extra innan mötet ska börja så du hinner bekanta dig med tekniken och testa så att allt fungerar enligt önskemål.

Notera! Salar kan ha olika utformning av de tekniska lösningarna. I varje undervisningssal finns det information om hur tekniken i salen ska hanteras.

Kontakta Infocenter om du vill ha uppstartshjälp.

Dela ut möteslänk

Det finns två alternativ för möteslänk, (1) schemalägg ett eget Zoom-möte på din dator eller (2) använd Zoom rummets “Meeting ID.

(1) Använd ditt personliga zoomkonto för att schemalägga ett zoom-möte och dela ut möteslänken till dina deltagare på valfritt sätt. Under mötet är du värd (host) och bjuder in Zoom rummet som en deltagare i ditt möte för att kunna använda bild och ljud i lokalen. Detta alternativ förenklar om du planerar att spela in mötet eller använda breakout rooms. Notera att du behöver ha med dig en dator.

(2) Varje Zoom rum har ett unikt mötes id (Meeting ID) som du kan använda när du bjuder in deltagare till mötet. Du hittar “Meeting ID” för Zoom rummet i TimeEdit. Mötes ID:t delar du ut som vanligt till dina mötesdeltagare och alla ansluter till Zoom rummets möte när det är dags.

Vid behov kan du ansluta din dator till Zoom rummets mötes id för att kunna dela en presentation eller ditt skrivbord.

Genomförande i bokad sal

Följ stegen för (1) eller (2) nedan beroende på hur du valt att dela ut möteslänken till dina deltagare.

(1) Använd en egen schemalagd möteslänk

Du har schemalagt ett eget Zoom-möte som du delat med dina deltagare och bjuder in Zoom rummet som en deltagare i ditt möte, för att nyttja bild och ljud i lokalen.

 1. Starta projektorn via väggfast styrpanel. Välj »Zoom« för att nyttja lokalens Zoom rum med bild och ljud.
 2. Starta zoommötet på din egen dator.

 3. Från styrpanelen i lokalen, klicka på ”Join” knappen
 4. Skriv in ”Meeting ID” till ditt möte på styrpanelen
 5. Stäng mikrofon, högtalare (och eventuellt video) inifrån zoom-mötet på din dator för att undvika rundgång. Ljud och bild i Zoom rummet/ lokalen används.
    

Dela skärm under mötet

 1. Klicka på ”Share screen” inifrån zoom-mötet och välj ditt skrivbord eller det program som du vill dela med dina mötesdeltagare.

Spela in möte

 1. Klicka på ”Record” inifrån zoom-mötet, en lokal inspelning startar nu och kommer lagras på din dator efter avslutat möte. Observera att konverteringen av inspelningen kan ta tid vid långa möten/inspelningar.

Breakout rooms under mötet

 1. Klicka på “Breakout rooms” inifrån Zoom-mötet och välj mellan följande alternativ:
  Automatically: Låt Zoom slumpa deltagare i respektive breakout room
  Manually: Välj vilka deltagara som ska ingå i vilket breakout room
  Let participants choose room: Deltagaren kan själv välja vilket breakout room de ansluter till
 2. Klicka på “Create rooms”

Stäng mötet

 1. Stäng mötet från Zoomklienten på din dator. Klicka på “End”, välj därefter att lämna mötet “Leave meeting” eller avsluta mötet för samtliga deltagare “End meeting for all”
 2. När du är färdig med projektorn, stäng av den via styrpanelen.

 

(2) Använd Zoom rummets mötes id “Meeting ID

Du använder Zoom Roomets mötes id när du bjuder in dina deltagare. Mötes id återfinns  i TimeEdit eller på styrpanelen.

 1. Starta projektorn via väggfast styrpanel. Välj »Zoom« för att nyttja lokalens ZoomRoom med bild och ljud.
 2. Starta mötet från styrpanelen i rummet genom att klicka på ”Meet now” i vänstra menyn.

Nu har du startat upp mötet och dina deltagare kan ansluta. Via styrpanelen är du nu host för mötet och kan du nu se deltagarlista, chatt m.m. precis som vanligt.

Dela skärm från din medhavda dator

 1. Öppna Zoom via skrivbordsappen på den dator där du har presentationen.
 2. Klicka på ”Share screen”.

   Ibland kan du bli uppmanad att ange en ”sharing key”. Den hittar du på styrpanelen under ”Share content or Camera”.

Du kan också dela skärm genom att ansluta din dator med befintlig HDMI-kabel som finns i lokalen

 

Spela in möte

Zoom rummet kan inte spela in möten. Du behöver därför tilldela en mötesdeltagare rättigheter att spela in mötet, inspelningen kommer lagras lokalt på deltagarens dator. Vi rekommenderar därför att du eller en kollega ansluter till mötet och via styrpanelen tilldelar dig rättigheter för inspelning.

 

 1. Öppna din Zoom skrivbordsapp
 2. Klicka på ”Join”, ange ”Meeting ID” till Zoom Roomet (finns överst på styrpanelen).


   

 3. Från styrpanelen, klicka på ”Manage participants”, klicka på aktuell deltagare och välj ”Allow recording”

   

 4. Deltagaren har nu behörighet att spela in mötet. Klicka på ”Record” inifrån zoom-mötet, en lokal inspelning startar nu och kommer lagras på din dator efter avslutat möte. Observera att konverteringen av inspelningen kan ta tid vid långa möten/inspelningar.

Breakout rooms under mötet

Zoom rummet kan inte skapa breakout rooms. Du behöver därför tilldela värdskapet (host) till en mötesdeltagare. Vi rekommenderar därför att du eller en kollega ansluter till mötet och via styrpanelen tilldela värdskapet för mötet.

 

9. Från styrpanelen, klicka på ”Manage participants”, klicka på aktuell deltagare och välj ”Make host”.

 

 1. Klicka på “Breakout rooms” inifrån Zoommötet på skrivbordsappen och välj mellan följande alternativ:
  Automatically: Låt Zoom slumpa deltagare i respektive breakout room
  Manually: Välj vilka deltagara som ska ingå i vilket breakout room
  Let participants choose room: Deltagaren kan själv välja vilket breakout room de ansluter till
   
 2. Klicka på “Create rooms”

Stäng mötet

 1. Stäng mötet via styrpanel genom att klicka på “Leave meeting”, välj därefter att lämna mötet “Leave meeting” eller att avsluta mötet för samtliga deltagare “End meeting for all”
 1. När du är färdig med projektorn, stäng av den via styrpanelen.

 

Bjuda in flera användare till ett team i Teams

Det kan vara tidskrävande att bjuda in medlemmar en och en till ett team i Teams. Här finns två tips på sätt att erbjuda medlemmarna att själva ansluta till teamet. Observera att dessa alternativ endast fungerar för användare med Umu-konton. 

Bjud in med en kod

Alla team har en kod som kan användas för att ansluta till teamet. Delar du denna ansluts personerna per automatik och det krävs inget extra av dig som ägare/administratör. Observera att det endast är personer med Umu-konton som kan ansluta med en kod.

Ta fram teamets kod

 1. Gå till ditt team. Välj de tre prickarna till höger om teamets namn. Klicka på Hantera team.
  Hantera team i Teams

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Under Hantera team går du sedan till inställningar och väljer Teamkod.Teamkod

3. När du valt Skapa får du fram koden och kan kopiera och dela den till dina blivande medlemmar.

Anslut till team med kod

1. Gå till Microsoft Teams och välj Team-fliken och sedan Gå med i eller skapa ett team.

Gå med i eller skapa ett team

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Användaren får då alternativet att skapa ett team eller ansluta med en kod, det är här de klistrar in koden och väljer att ansluta till teamet.

Anslut till team med en kod

 

 

 

 

 

Bjuda in med länk

1. Gå till ditt team. Välj de tre prickarna till höger om teamets namn, klicka på Hämta länk till teamet.

Hämta länk till teamet

 

 

 

 

 

 

 

2. Då får du upp en länk att kopiera och skicka till medlemmarna. När de klickar på länken får de direkt åtkomst och medlemskap i teamet.

Länk att dela för att bjuda in medlem till Team

Data uttag till DIP

Har du befintlig data (t.ex en CSV fil) och vill import data till DIP miljö, gör så här:

Surfa till din DIP miljö huvud sidan (t.ex  https://dip.stage.its.umu.se/ ) och klicka på Importer

 

 

 

 

Efter inloggning välja man vad ska importeras till DIP.

Välja den fil du vill ladda upp och klicka på ”Ladda upp”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Man måste skapa 2 olika filer för att importera till DIP.   En Data fil och en fil ang. personligt uppgifter.

För CSV filer som DIP tar in gäller följande krav:

 • csv-separater måste vara kommatecken
 • import-filens character encoding måste  vara UTF8

OBS:  Använda inte Excel  för att genera CSV filer.  Excel kan endast spara CSV filer med semikolon som separator för svenska användare.  Excel kan inte spara csv-fil i UTF8 format.   Använda något annat program, t.ex  Libre office.

 

 

 

 

 

 

 

Skapa en datafil:

 • Använd angivna kolumnnamn.
 • Använd de GUID:s personfilen definierar
 • exportera fliken som Kommaseparaerad csv på ITF8-format

OBS:  kontrollera resultat innan du importera till DIP med ett annat program.  t.ex Notepad++

 

 

 

 

 

 

 

Skapa en personfil:

 • Använd angivna kolumnnamn.
 • Använd de GUID:s personfilen definierar
 • exportera fliken som Kommaseparaerad csv på ITF8-format

OBS:  kontrollera resultat innan du importera till DIP med ett annat program.  t.ex Notepad++

 

Dessa filerd ge en grundläggande importstrukturen som DIP kräver.

Minns att exportera fliken som kommaseparerad CSV i utf8-format, och alltid kontrollera resultatet  innan import med ett annat program (t.ex notepad++)

Importera filer till DIP.  Får  du ingen felmeddelande  har importering lyckat.  Dubbel kolla i exporter att personerna har kommit in.

 

Textmatchning via Urkund (webbtjänst)

Urkund är ett textmatchningssystem för att upptäcka plagiat. Urkund går att använda både som ett integrerat verktyg i en lärplattform eller som en fristående webbtjänst. Denna manual beskriver hur du som lärare eller examinator använder Urkund som fristående webbtjänst där studenter skickar in sina arbeten för granskning via e-post till din personliga analysadress hos Urkund.

 1. Gå till https://www.urkund.com/ , klicka på Login uppe till höger och välj Web app.
 2. Välj inloggning via Single sign-on och välj Umeå universitet i listan för organisation.
 3. Logga in med umu-id. När du är inloggad kommer du till din personliga sida på Urkund. Har du använt din personliga analysadress förut ser du senast inskickad text längst upp i listan.
 4. Högst upp på sidan hittar du din personliga analysadress, det är denna e-postadress som du uppmanar dina studenter att skicka sina arbeten till för textmatchning.

Observera att analysen hos Urkund kan ta upp till ett par timmar beroende på belastning hos Urkund. Du får ett e-postmeddelande när din analysadress mottagit ett nytt inskickat dokument samt när analysen är färdig. Logga då in i webbtjänsten för att ta del av analysen.

 

Bra att känna till

När studenternas inlämningar granskats av Urkund visas färgindikatorer för granskningens utfall i kolumnen Urkund i rättningsvyn.

Grön färg – innebär att Urkund identifierat mycket lite till 0% plagiat i dokumentet
Gula, orange, röd – indikerar viss plagiering, ju mörkare nyans desto större andel plagiat
Svart färg – indikerar mycket stor andel plagiat

 

OBS! Om plagiat indikeras för en inlämning måste du alltid titta på rapporten från Urkund (klicka på färgerna) för att på egen hand bilda dig en uppfattning. Exempelvis identifieras korrekt hanterade citat som plagiat. Det är också mycket vanligt att källförteckning/referenslista markeras som plagiat.

 

Programservern – Rapportering av programvarulicenser

För många av de programvaror som finns tillgängliga via ITS Programserver måste separat licens rapporteras för att ha rätt att installera och använda programvaran. I vissa fall ska licens rapporteras per användare och i andra per dator/enhet. Rapportering av sådana licenser görs i e-handelssystemet Wisum av den som är utsedd licensansvarig för institutionen/enheten.

Mer information om vad man bör tänka på gällande respektive programvara/licens finns i Wisum. Välj där ”Produkter och tjänster” och därefter Katalogen ”Programvarulicenser”.

 

 

Exportera svar från LimeSurvey till DIP

När enkäten är stängt och man vill exportera deltagares svar från LimeSurvey till DIP, gör så här:

I LimeSurvey enkät, klicka på fliken ’Inställningar’ och då från menyrad, välj Svar, Svar och statistik.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Var säkert under Svarssammanfattning att du faktiskt har svar att exportera.

Välja Exportera då Exportera svar från menyrad.

 

 

 

 

 

Vid nästa ruta, bocka in ITS-Dip. (Vill man ha alla svar, var säkert att under”Område” har alla svar väljat (numerisk).  Vill du ha bara en viss del svar, måste du ange exakt vilket svar (numerisk) du vill ha.

Då klicka på ”Exportera” i top höger hörn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

När exporten är klar får du en liten rapport som berätta att exporten är klar, hur många svar du har lyckat att exportera.

 

 

 

 

 

 

 

 

Om du får ”failed” svar, se manual inlägg ”Felsöka failed export från LimeSurvey till DIP”

FAQ Byte till ny telefonioperatör, mobil & fastnätsnummer

En samling av frågor som kan dyka upp när man börjat använda sitt nya SIM-kort:

 

Jag får en massa missade samtal?

I och med att det nu ringer på både mobilen och Skype när du får externa samtal (ej Skype-Skype) så kommer den ena enheten tyvärr att visa samtalet som missat när du väljer att svara på den andra enheten.

 

Jag vill inte ha aktiverat simring?

Kontakta teleservice@umu.se  Vi rekommenderar dock att du har det aktiverat för att få bra nåbarhet och bästa upplevelse av det nya telefonisystemet.

Väljer du att inaktivera simring så kommer du inte att själv i Skype kunna aktivera simring/vidarekoppling till din mobiltelefon.

 

Vidarekoppling i Skype fungerar inte?

Har du valt att inaktivera Simringfunktionen hos teleservice? Då kommer du inte själv att kunna aktivera simring i Skype till din mobil.

 

Jag vill inte att det skall ringa på min mobil när jag ledig och någon ringer på mitt fastnätsnummer?

Se till att hänvisa din Skype-klient när du inte vill vara nåbar på det numret. Är ditt fastnätsnummer hänvisat och någon ringer det numret så kommer personen att få hänvisningen och inget samtal kommer att gå ut på mobilen.

#länk till hänvisning

Mobildata på min mobil fungerar inte?

Testa att starta om din mobil, vissa telefoner behöver göra en omstart för att få kontakt.