Skaffa Microsoft Whiteboard för Windows

Whiteboard finns i olika versioner; som webbapp, som skrivbordsapp för Windows och som mobilapp till iOS.

Hitta till Whiteboards webbapp

För att få tillgång till Whiteboard på webben:
 1. Gå till universitetets webbsida för Office 365
 2. Logga in med ditt Umu-id och lösenord
 3. Du hittar verktyget i vänsterspalten längst ned.

Alternativ 1 för att ladda ned Whiteboard till Windows

 1. Öppna Software center på din dator.
  Bild föreställande ikonen för Software center i Windows
 2. Leta fram Microsoft Whiteboard i listan över applikationer.
  Ikon föreställande app för Microsoft Whiteboard
 3. Klicka på ikonen för Microsoft Whiteboard.
 4. Klicka sedan ’Install/Installera’.

Alternativ 2 för att ladda ned Whiteboard till Windows

 1. Öppna Microsoft store på din dator.
 2. Använd sökfunktionen för att hitta Microsoft Whiteboard.
  Bild som visar hur du söker efter appen i Microsoft store
 3. När du har hittat appen, välj ’Hämta
  Ikon som visar hur Whiteboard ser ut i Microsoft storeBild som föreställer hur knappen för att ladda ner Whiteboard ser ut
 4. Om du får en fråga om att logga in, välj ’Nej, tack’.
 5. Nu startar din nedladdning och installation av Microsoft Whiteboard. Det kan ta lite tid att installera.
 6. Microsoft Whiteboard finns nu på din dator redo att användas!
 7. När du öppnar appen första gången kan du få frågan om att logga in. Logga då in med: umuid@ad.umu.se + Umui-id  lösenord.

 

 

 

 

 

TE Core Tips och tricks

Kortkommandon nedan anges för Windows. Samma kortkommandon finns för Mac men då används ⌘ istället för CTRL.

Göra om Lokalbokning till Kursbokning

 1. Högerklicka på bokningen
 2. Välj Omboka objekt
 3. Välj Kursbokning i Valdalistan
 4. Kurstillfälle och Undervisningstyp dyker nu upp i listan och kan väljas.
 5. Spara bokning

Justera tid med kortkommandon

Genom att använda kortkommandon går det att finjustera en boknings start- och sluttid.

​Tangenter ​Effekt
Piltangenter ​Flytta bokning med 15minuter
SHIFT + Piltangent Flytta vald boknings starttid med 5 minuter
CTRL + Piltangent Justera vald boknings sluttid med 15 minuter
​SHIFT + CTRL + Piltangent ​Justera vald boknings sluttid och längd med 5 minuter

Snabbändra kommentar

 1. Markera bokning
 2. Kortkommando: CTRL + E
 3. Redigera Egen text och Kommentar
 4. Kortkommando: CTRL + S

Ställ in tysta timmar i Teams för mobiltelefon

Du som använder Teams i din mobiltelefon har möjlighet att ställa in så kallade tysta timmar. Tysta timmar innebär att du kan stänga av alla aviseringar för Teams under vissa tider, exempelvis under kvällar och helger.

Ställ in och aktivera dina tysta timmar

 1. Öppna Teams-appen i mobiltelefonen.
 2. Klicka på menyn längst uppe till vänster (de tre strecken)
  Bilden föreställer en skärmdump från mobilappen för Teams som visar hur du hittar menyn.
 3. Tryck på ”Aviseringar”.
  Bilden föreställer en skärmdump från mobilappen för Teams om hur du hittar dina aviseringar.
 4. Välj ”Under tyst tid”.
  Bilden föreställer en skärmdump från mobilappen för Teams som visar var du hittar menyn under tyst tid.
 5. Här kan du välja om du vill ha tysta timmar, tysta dagar eller både och. Du kan också ställa in undantag om du vill att någon typ av innehåll alltid ska synas oavsett tysta timmar, exempelvis om någon gör ett omnämnande.
  Bilden föreställer en skärmdump från mobilappen för Teams som visar hur du hittar menyn för att ställa in tysta timmar i mobilen.

Outlook sökfält hittar ej brev

Om man i Outlook för Mac inte hittar några mail när jag söker i sökfältet kan man bygga om indexeringen i Spotlight. Det är kopplingen Outlook och Spotlight, MacOS inbyggda sökfunktion, som inte fungerar.

Prova följande
1. Gå till SysteminställningarSpotlight
2. Välj fliken Integritet
3. Tryck på ”+” och välj din kontomapp under Macintosh HD/Användare.
4. Markera sedan den valda mappen i Integritet och ta bort den med ””.
Nu ska datorn göra en ny indexering och förhoppningsvis fungerar sökningen i Outlook.

Synkronisera filer från team, kanal eller bibliotek till din dator

Synkronisera filer från en kanal

 1. Klicka på det team som du vill synkronisera filer från  till din dator.
 2. Klicka på den kanal som du vill synkronisera filer från  till din dator.
 3. Välj Öppna i Sharepoint.
  Bild från Teams hur du synkroniserar filer i 0365
 4. Klicka på Välj synkronisera eller Skapa en genväg i din OneDrive
  Så lägger du till en kanal från Teams som shortcut i din utforskare

Synkronisera filer från ett team

 1. Klicka på det team som du vill synkronisera filer från  till din dator.
 2. Klicka på den kanal som du vill synkronisera filer från  till din dator.
 3. Välj Öppna i Sharepoint.
 4. Klicka på Dokument i menyn till vänster.
 5. Klicka på Välj synkronisera eller Skapa en genväg i din OneDrive

Synkronisera dina filer från ett delat bibliotek

 1. Gå till det delade biblioteket. Detta gör du enklast genom att använda din OneDrive via: O365.
 2. Klicka på det delade bibliotek som du vill synkronisera.
 3. Välj Go to site/Gå till webbplats.
  Bild från Teams hur du synkroniserar filer i 0365
 4. Klicka på Dokument i menyn till vänster.
 5. Klicka på Välj synkronisera eller Skapa en genväg i din OneDrive

Så hittar du dina synkroniserade filer

Du hittar nu dina filer i din utforskare/finder under fliken Umeå Universitet.

Bild från din utforskare hur det ser ut när du synkroniserat mappar

Val av svar vid Manuellt export från LimeSurvey till DIP

När svar exporteras manuellt från Limesurvey: ta hänsyn till export valet av Kompletta/ofullständiga.

Vill du exportera över alla svar, oavsett komplett eller inte, måste du manuellt välja vilket svar du vill få över.

 

Man kan välja att exportera endast kompletta svar, endast ofullständiga svar eller ALLA svar, beroende på val under Allmän/Svar status.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Har du en flerspråkig enkät kan du välja att exportera en eller alla språk samtidigt.

 

 

 

 

 

 

Digital signering med eduSign

Med tjänsten eduSign kan du ladda upp och elektroniskt skriva under PDF-dokument och XML-dokument. Tjänsten tillhandahålls av SUNET och är tillgänglig för alla anställda vid universitetet som har ett Umu-id. 

Första gången du loggar in

 1. Spara det dokument du vill signera någonstans på din dator. Spara dokumentet som PDF eller XML. 
 2. Gå till eduSigns hemsida.
 3. Första gången du använder tjänsten behöver du fylla i universitetets namn i det blå fältet ”Access through your institution”. Fyll i ”Umeå university”.  

Nästa gång du loggar in i tjänsten kommer universitetet vara ifyllt.  

Vy inloggning eduSign

 

Ladda upp och signera ditt dokument

 1. Logga in med ditt Umu-id på eduSigns hemsida.
 2. Klicka på ”Bläddra”, välj ditt dokument och klicka sedan på ”Ladda upp”.
  Ladda upp dokument i eduSign
 3. När dokumentet är uppladdat kan du granska ditt dokument.
 4. Klicka sedan ”Skriv under” för att skapa en digital signatur.
  Skriv under
 5. Nu öppnas en ruta där du kan identifiera dig och digitalt signera dokumentet. Klicka på ”Jag skriver under” för att bekräfta din signatur med Umu-id och lösenord.
  Underskrift
 6. När dokumentet är undertecknat ser du dokumentet på skärmen. Den digitala signeringen finns på den sista sidan i ditt dokument.
 7. Klicka på ”Hämta underskrivet dokument” för att ladda ner ditt signerade dokument och spara till din dator. Det är viktigt att du sparar dokumentet då det inte kommer att finnas kvar om du loggar in vid ett senare tillfälle.
  Elektronisk underskrift

Signera ett dokument med flera underskrifter

 1. Följ instruktionerna för hur du laddar upp och signerar ett dokument (se ovan).
 2. Skicka dokumentet till person nummer 2 som ska skriva under dokumentet.
 3. Person nummer 2 upprepar processen – laddar upp dokumentet i eduSign och signerar dokumentet digitalt.
 4. Person nummer 2 skickar dokumentet vidare till eventuellt nästa person. Processen fortsätter tills att dokumentet innehåller alla nödvändiga signaturer.

Validera ett digitalt signerat dokument

För att bekräfta att ett digitalt signerat dokument har en signatur som är äkta och att dokumentet inte har blivit ändrat efter signering använder du eduSigns valideringstjänst. Tjänsten är öppen och kräver ingen inloggning.

 1. Besök valideringstjänstens hemsida.
 2. Välj det dokument du vill ladda upp.
  Skärmdump som visar hur valideringsverktyget ser ut.
 3. Du får nu upp information som visar om dokumentet kan valideras det vill säga om dokumentet har en signatur som är äkta och att dokumentet inte har blivit ändrat efter signering.
  Skärmdump som föreställer ett dokument validerat i edusign

Adobe Acrobat Reader meddelar att signaturen inte är giltig

När du öppnar ett dokument i Adobe Acrobat Reader så visar programmet ett meddelande att signaturen inte är verifierad och att signerarens identitet är okänd.

Detta beror på att dokument som är signerade med eduSign inte kan valideras med Adobe Acrobat Reader. För att validera dokumentet måste du använda eduSigns egen valideringstjänst. Se bilden ovan.

Aktivera nya mötesutseendet i Microsoft Teams

1.Gå till din profil uppe i högra hörnet och välj Inställningar
Min profil Teams

2. Välj Allmänt i menyn och klicka i rutan Aktivera nytt mötesutseende längre ner på sidan

3. Starta om Teams

4. Du har nu det nya mötesutseendet.

Dela filer från ett team till ett annat

Länka in en fil som en flik

 1. Gå till det team och kanal som har filer du vill dela till personer utanför teamet 
 2. Välj fliken Filer och Öppna i Sharepoint
  Öppna fil i Sharepoint från Teams

3. I Sharepoint letar du upp den mapp/fil du vill dela och väljer ikonen för att dela
Ikon för att dela fil i Sharepoint

4. Nu kan du se över behörigheten innan du delar filen. Klicka på ”Personer i Umeå universitet …” för att justera inställningarna. Kopiera sedan länken.

Inställningar behörighet för en fil

Kopiera länk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. När du ställt in önskad behörighet godkänner du och går tillbaka till teamet och kanalen där du vill dela länken och väljer +

+ kanal i teams

6. Välj Webbplats

7. Välj ett namn till fliken och klistra in länken 

8. Medlemmar i det andra teamet kan nu se filerna du gett dem behörighet att se från det första teamet 

Delat filer i annat Team

 

 

 

 

 

 

Andra sätt att länka in en fil

Denna metod fungerar bra exempelvis när du vill länka till en fil i inlägg i Teams, e-post, Onenote, Word m.m.

 1. Följ steg 1-4 ovan.
 2. Skriv en text som beskriver innehållet i länken, exempelvis ”Mötestider för trivselgruppen”.
 3. Markera texten och högerklicka.
 4. Välj Hyperlänk.
 5. Klistra in länken i fältet.
 6. Klicka på spara.
 7. Klart!

Ta bort behörighet till länk 

 1. Skulle du efter en tid vilja återkalla behörigheten till den länk du tidigare delat går du tillbaka till ursprungsteamet 
 2. Välj fliken Filer och sedan Öppna i Sharepoint
 3. Istället för att välja dela-ikonen väljer du denna gång de tre prickarna och sedan Hantera behörighet
 4. lj de tre prickarna till höger om den länk du vill ändra eller återkalla 
 5. För att ta bort länken väljer du nu krysset längst till höger 
 6. Länken är nu inte längre tillgänglig för andra än de i ursprungsteamet 

Ställ in dina aviseringar i Teams

När du vill justera och ställa in dina inställningar för aviseringar i Microsoft Teams finns två alternativ; för hela applikationen och för vardera kanal.

För Teams-applikationen

 1. Gå till din profil uppe i högra hörnet inne i Microsoft Teams > Inställningar 
 2. Välj sedan fliken Aviseringar och ställ in under de olika rubrikerna.
  Min profil TeamsInställningar för aviseringar i Teams

 

 

 

 

 

 

 

 

För en kanal i Teams

 1. Gå till den kanal du vill styra aviseringar på och välj de tre prickarna > Kanalmeddelanden 
 2. Här väljer du sedan om hur du vill bli aviserad när något händer i just denna specifika kanal 

Observera att dessa inställningar är för enbart dig och per kanal och inte per team. Är du till exempel bara intresserad av det som händer i kanalen Teams men inte i kanalen för Planner, avaktivera då aviseringar från Planner-kanalen för att minska bruset.

Aviseringar för en kanal i Teams