Lägg till/ta bort medlemmar i funktionsbrevlåda i Outlook (webmail)

Du som är ägare till en funktionsbrevlåda bör med jämna mellanrum kontrollera medlemmarna i gruppen. Detta eftersom medlemmar inte rensas ur gruppen per automatik när någon till exempel byter institution eller slutar vid universitetet. Här är en instruktion som visar hur du lägger till eller tar bort medlemmar ur en funktionsbrevlåda.

Administrera via portalen

 1. Gå till portalen: Distribution groups – Outlook Web App (office365.com)
 2. Under Distribution groups I own, klicka upp den grupp du vill administrera, gruppen som hanterar åtkomsten heter orgnr.dg.lådnamn.access. Välj sedan Membership. 
 3. Från denna vy kan du ta bort och lägga till medlemmar i funktionsbrevlådan, klicka på personens namn och sedan + eller -. Spara.

Administrera genom e-postmeddelande

 1. Du som är ägare av en funktionsbrevlåda får med jämna mellanrum ett e-postmeddelande där du uppmanas att granska medlemmarna i gruppen. I mejlet, klicka på Start review.
 2. Från denna vy kan du bocka i en medlem och sedan godkänna (Approve) eller ta bort (Deny) medlemmen.

Umu-kortet

Umu-kortet är ditt personliga kort och innehåller flera olika funktioner som du som student och anställd behöver.

Rensa Teams-cachen

Om du har problem som påverkar Microsoft Teams kan det vara till hjälp att rensa cacheminnet på enheten.

Klienthantera en dator med hjälp av Intune

Denna manual beskriver stegen du behöver gå igenom för att knyta en ny personlig dator som tidigare inte varit Intunad till Umeå Universitets klienthantering.

Skapa manuella puffar eller dra och släpp en sida som puff på startsidan

När en puff återfinns i fullbredd kan de få två olika utseenden beroende på om det är ett manuellt puffblock som används eller om det är en sidpuff. Se bilder längst ner i dokumentet. När puffarna återfinns i 2, 3 spalt för de samma utseende.

Så här gör du (2 blocktyper ingår)

Steg 1 skapa layoutblock 

 1. Skapa ett nytt block, välj det som heter Layoutblock och döp blocket.
 2. Skriv en rubrik om du vill att hela layoutsektionen ska ha en gemensam rubrik, annars lämna fältet tomt.
 3. Välj Layout (Fullbredd, två-spalt eller tre-spalt).
 4. Välj bakgrundsfärg (KC-webbar – Vitt, svart eller grått). (MIMS – Vitt, grått eller blått).
 5. Valet ”Ta bort luft i toppen av blocket” används bara om du har flera olika layoutblock med samma bakgrundsfärg efter varandra. Vid detta val hänger det andra layoutblocket ihop mer med det första.
 6. Klicka på spara.
 7. Nu ska du fylla blocket med innehåll. Det gör du genom att antingen skapa det direkt via layoutblocket eller via den högra mappstrukturen.

Steg 2 skapa manuellt puffblock och/eller dra och släpp en sida (två val)

Manuellt puffblock

 1. Skapa ett nytt manuellt puffblockblock, välj blocket som heter Puff till externa sidor och dokument.
 2. Namnge block, skriv en rubrik och lägg till en bild i fälten som heter Bild och Bild i layoutblock fullbredd (1400×480. Beskär sedan bilderna.OBS! Om bilden ska användas i fullbredd behöver du lägga till bilden i både fältet “Bild” och “Bild layoutblock fullbredd (1400×480)” Den cropmall du ska använda heter X – KC –Fullbredd. Klicka sedan på Use media adjusted.
  En puff som återfinns i två eller trespalt räcker det att du bara lägger till en bild i fältet “Bild”. Den cropmall du ska använda heter Standard 16:9. Klicka sedan på Use media adjusted.
 3. Skriv en ALT-TEXT 
 4. Skriv den pufftext som ska visas.
 5. Lägg till en url.
 6. Klicka därefter på skapa
 7. För att lägga till fler manuella puffar så gör du samma sak igen.
 8. Publicera layoutblocket och sidan där det finns när du är klar.

Sidpuff

 1. Om en sida har innehåll i fliken puffinnehåll kan du dra sidan och släppa den i layoutblocket.
 2. Öppna vänstra panelfönstret. Markera och dra sidan till blockytan och släpp.

 3. Publicera layoutblocket och sidan där det finns när du är klar.2-spalt sidpuff och manuellt puffblock
  Manuellt puffblock fullbredd 
  Sidpuff i fullbredd


Skapa karusellblock på startsida

Om blocket 

Skapar ett scrollbart flöde på startsidan med manuellt tillagda puffar.
Alltid svart bakgrundsfärg, möjlighet till egen rubrik.
Blocket stödjer enbart användning på startsida och inte på andra sidtyper vid första lansering.

Tillåter enbart manuella puffblock som får anpassad styling när de läggs i blocket.
Minsta antal block 5, visar 4 åt gången i desktop.
Inget max-antal block. Blocket ska användas i fältet Blockyta på startsidan.

Så här gör du

 1. Skapa ett nytt block, välj det som heter Karusellblock. Döp blocket och ange en rubrik som gäller för hela karusellen.
 2. Nu ska du fylla blocket med innehåll. Det gör du genom att antingen skapa det direkt via Karusellblocket eller via den högra mappstrukturen.
 3. Skapa ett nytt block, välj blocket som heter Puff till externa sidor och dokument.
 4. Namnge block, skriv en rubrik som gäller för blocket, välj bild i egenskapen Bild i karusell. Beskär bilden. Den cropmall du ska använda heter X – KC – Karusell.


 5. Skriv en Alt-text till bilden.
 6. Fyll i pufftext.
 7. Peka ut sidan länken ska leda till.

 8. Upprepa steg 3-7 för att skapa fler puffar i Karusellblocket.

Skapa videoblock i fullbredd på startsida

Videoblocket skapas upp och läggs till i layoutblocket på startsidan. Thumbnailbilden för videon behöver läggas in manuellt i två olika format (desktop och mobilt).

Så här gör du (2 blocktyper ingår) 

Steg 1 skapa layoutblock 

1. Skapa ett nytt block, välj det som heter Layoutblock och döp blocket. 

2. Skriv en rubrik om du vill att hela layoutsektionen ska ha en gemensam rubrik, annars lämna fältet tomt.

3. Välj Layout Fullbredd.

4. Välj bakgrundsfärg (Vitt, svart eller grått).

5. Valet ”Ta bort luft i toppen av blocket” används bara om du har flera olika layoutblock med samma bakgrundsfärg efter varandra. Vid detta val hänger det andra layoutblocket ihop mer med det första.

6. Klicka på spara.

7. Nu ska du fylla blocket med innehåll. Det gör du genom att antingen skapa det direkt via layoutblocket eller via den högra mappstrukturen.

Steg 2 skapa Videoblock

1. Skapa ett Videoblock.

2. Namnge blocket, skriv en rubrik och bildtext. Klistra in url till filmen (Blocket stödjer Youtube, Vimeo och Umu-play). Välj att bocka i Visa i lightbox.

3. Lägg till en bild i båda fälten. Fältet Visningsbild beskärs med cropmallen som heter Standard 16:9. Fältet Visningsbild layoutblock i fullbredd (1400×480) beskärs med X – KC – Fullbredd layout.

4. Publicera Videoblocket när du är klar.

5. Publicera sedan layoutblocket och sidan.

Manuellt kontaktblock i Episerver/Optimizely

Manuellt kontaktblock är en version av umu.se:s ”externa personer”, men med lite mer generellt användningsområde. Du som redaktör kan själv ange vilka kontaktuppgifter som ska finnas i blocket, vilket kan vara användbart om personen inte är anställd vid Umeå universitet eller om du vill lyfta fram en annan position/roll än den som plockas upp automatiskt av det vanliga kontaktblocket (som är kopplat till personalkatalogen).

Det manuella kontaktblocket kan dras in i blockytor, textfält eller layoutblock och syns som “kontaktblock” där.

 1. Skapa ett block av typen Manuellt kontaktblock i lämplig mapp i resursbiblioteket till höger i Optimizely
 2. Välj ut och beskär en bild på personen i formatet 1:1 (kvadratisk).
 3. Fyll i följande fält manuellt:
  • Namn
  • Titel
  • Organisation
  • Beskrivning
  • E-post
  • Telefon
  • Länk
  • Länktext

(Inaktiva fält skrivs inte ut.)

Blocket går att översätta!

Manuellt kontaktblock full bredd

Vetenskaplig poster i Grafiskt mallverktyg

Här går vi igenom vilka inställningar som finns för vetenskaplig poster.

 1. Öppna dokumentmallen ”Vetenskaplig poster/ Scientific poster” i verktyget. Här loggar du in.
 2. Först väljer du storleken på postern. Du kan välja från de förinställda dokumentformaten eller ange ett eget mått.
  Ange storlek i mallverktyget
 3. Välj en logotyp antingen på engelska eller svenska, beroende på vilket språk texten är skriven på.
  Välj språk på logotyp
 4. Nästa val ”Orientering” syftar på att välja mellan en liggande och stående layout.
  Liggande eller stående format
 5. Möjligheten att ladda upp eget innehåll finns för att du ska kunna skapa ditt eget material samtidigt som du följer Umeå universitets grafiska profil genom att logotypen ligger på rätt ställe. Du kan välja att använda mallens standardrubrik i sidhuvudet. Klicka på den vita rutan för att ladda upp en PDF som är anpassad för tryck, vilket innebär t.ex. högupplösta bilder. Detta kräver en viss nivå av kunskap för att lyckas framgångsrikt.
  Ladda upp eget innehåll till vetenskaplig poster
 6. I nästa steg kan du fylla i vad som ska stå i sidhuvudet (den blå rutan som syns i förhandsgranskningen till höger), där rubrik, underrubrik, författare och eventuell fotnot ska placeras.
  Formulär för sidhuvud.

  1. Först väljer du vänsterställd eller centrerad text. (Du kan gå tillbaka hit och ändra för att se vad som ser bäst ut)
  2. Sedan skriver du in rubriken, den blir automatiskt fetad men du kan välja att kursivera den. Till höger ovanför textrutan finns möjligheten att manuellt förstora eller förminska rubriken, beroende på hur mycket annan text som finns eller hur lång din rubrik är.
  3. Underrubriken kan du välja att feta och/eller kursivera.
  4. Författare kan du välja att feta och/eller kursivera samt sätta en förhöjd fotnotssiffra.
  5. Fotnot är tänkt att användas till tillhörighet. Ofta är det långa enhetsnamn, vilket underlättar om det bara skrivs en gång och i stället använder en fotnot till varje enhet.
   Exempel författare: Namn Namnsson1,2, Förnamn Efternamn2
   Fotnot: 1. Enheten för vetenskap, Umeå universitet, 2. Vetenskapsenheten, Luleå tekniska universitet
 7. Nästa ruta skriver du in ingressen, försök hålla den ganska kort. Den texten blir lite större än brödtexten. Även här har du möjlighet att feta och/eller kursivera.
 8. Nästa val är om du vill använda en stor bild på din poster. Det finns tre olika placeringar att välja på, det väljer du under ”Placering”. Glöm inte att ange källa eller fotograf/illustratör i bildtexten. Se mer information om hur du infogar en bild.
 9. Efter detta steg kan du infoga allt innehåll. En textruta finns som standard, redo att fyllas med din text. Om du fyller rutan med mer text än vad som ryms i en kolumn flödar den till nästa kolumn.
  Kolumninnehåll vetenskaplig poster
  Under plus-tecknet i den blå rutan finns det olika moduler som man kan fylla med innehåll. De hamnar i en lista under där kan du byta ordning på innehållet, genom att klicka på de två strecken till höger på modulerna i listan. Modulerna som finns:

  • Text: För att infoga en faktaruta eller en bild på rätt ställe i texten kan det vara nödvändigt att placera text i olika textmoduler. Du har möjlighet att välja mellan två olika typsnitt för all brödtext. Inom textmodulerna har du alternativet att välja mellan två olika storlekar för rubrikerna, och dessutom finns kursiv stil tillgänglig för båda.
   Standardformatet för brödtext kallas ”Normal” och du har möjlighet att använda fetstil och/eller kursiv stil för texten. Dessutom kan du formatera texten som punkt- eller sifferlista.
  • Bild: Här har du möjligheten att lägga till en bild som passar inom en kolumns bredd. Kom ihåg att inkludera källan eller namnet på fotografen/illustratören i bildtexten. Se mer information om hur du infogar en bild.
  • Faktaruta: I faktarutan har du möjlighet att framhäva särskilt viktig text genom att placera den inom en färgad ruta. Du har valet att välja mellan 4 olika färger som är i linje med den grafiska profilen. Du har möjlighet att välja mellan två olika typsnitt och eventuellt skilja den från brödtexten. Du har också samma möjlighet att formatera texten som i textmodulen.
  • Spaltbyte: Du har möjligheten att aktivt välja att bryta texten till nästa spalt med hjälp av spaltbyte-modulen.
 1. I nästa steg har du möjlighet att ange din avdelning och adress. Detta kan placeras antingen i sidfoten eller i höger spalt, beroende på var det finns mest utrymme.
 2. Det finns också en funktion för att ladda upp och positionera logotyper för samarbetspartners (upp till 4 stycken). Om du har fler logotyper kan du skapa en samlingsbild med alla logotyper och ladda upp den som en gemensam logotyp. Om det ändå inte rymmer alla samarbetspartners kan du överväga att placera dem i en kolumn som en enda bild.
 3. Nu har vi gått igenom hela formuläret. Var noga med att spara ditt arbete regelbundet! Om du planerar att skicka in den vetenskapliga postern till tryckeriet behöver du stänga dokumentet och sedan från den nya vyn placera dokumentet i mediakorgen.I mediakorgen har du ett antal olika materialalternativ att välja bland:
  • Papper: Snabbaste leveranstiden, men tänk på att det är ömtåligt.
  • Papper+laminat: Genom att laminera papperet får det en skyddande hinna.
  • Textil: Om du har planer på att resa med postern är textil ett bra val. Du kan enkelt vika ihop postern och packa den i en resväska. Efteråt kan du försiktigt stryka den eller hänga upp den i badrummet så att fukt får den att släta ut sig.Observera att alla angivna leveranstider gäller för avhämtning vid Infocenter (du blir meddelad när postern är redo för hämtning). Om du önskar leverans till en annan plats på campus bör du räkna med ytterligare 1-2 arbetsdagar för leveransen.

Avhandlingsomslag i Grafiskt mallverktyg

Här kan du se en översikt på layouter på avhandlingsomslag.

Layout:

Bakgrundsfärg på fram och baksida

Exempel på avhandlingsomslag med färg på fram-och baksida.

Bild på fram- och baksida

Exempel på avhandlingsomslag med bild på framsida och baksida.

Bild på framsida och bakgrundsfärg på baksida

Exempel på avhandlingsomslag med bild på framsida och färg på baksidan.

Bild med vit ram på framsida

Exempel på avhandlingsomslag med stor bild på framsidan.

Liten bild på framsida

Exempel på avhandlingsomslag med liten bild.