Undanta *märkt kurs eller kurspaket från radering i Episerver

Undanta från automatisk radering

Om en kurs eller ett kurspaket är vilande och kommer att erbjudas igen inom de närmaste terminerna är det möjligt att göra ett undantag från radering. Detta avgör ansvarig fakultet eller institution hur man vill hantera. Om en *märkt kurs undantas är det viktigt att det tydligt framgår när den planeras att ges nästa gång.

Gör så här för att undanta kurs/kurspaket:

 1. Öppna kursen/kurspaketet i Episerver
 2. Redigera sammanfattningen med uppgifter om när utbildningen planeras att ges nästa gång
 3. Bocka i rutan Undanta från radering (se bild)
 4. Publicera  sidan

Kursen/kurspaketet är nu undantaget från automatisk avpublicering i Episerver.

Radera *märkt program i Episerver

När ett program är nedlagt, ersatt av ett nytt med annan programkod eller fått en ny utbildningsplan ska den gamla sidan plockas bort från Episerver.

Så här raderar du ett *märkt program:

1. Leta reda på programmet i strukturen.

2. Markera programmet.

2. Klicka på de tre strecken och välj alternativet Flytta till papperskorg/Move to Trash.

3. Du behöver även kasta bort eventuellt mappar och innehåll i mediafliken, exempelvis bilder, intervjupuffar, textblock, vanliga frågor etc relaterat till det specifika programmet.

Allt innehåll på umu.se finns arkiverat i webbarkivet.

Anpassa Objektlistan i TE Core

​Du kan ställa in vilken information som visas i Objektlistan. Inställningen görs för varje Objekttyp.

Börja med att välja den Objekttyp du vill ställa in i Valdalistan. Gå över till Objektlistan och klicka sedan på plustecknet i rubrikraden.

Indikerar var en hittar Objektstyp och Lägg till kolumn

Rutan Kolumner dyker upp. Här kan du välja vilka värden som ska visas för den aktuella Objekttypen genom att bocka för rutan intill kolumnnamnet. Kolumnerna läggs till i den ordning de bockas för. Minst en av kolumnerna i fetstil måste väljas.

Visar exempler på att välja kolumner

Klicka på Klar för att stänga rutan.

Om du vill ändra ordning på kolumner tar du tag i kolumnrubriken och drar den till en annan position i rubrikraden. OBS! Värdet i den kolumn som är längst till vänster används för att representera objekt av denna typ i resten av TE Core.

Visar drag och släpp för kolumner

Vill du justera bredden på en kolumn ställer du muspekaren mellan två kolumnrubriker. Pekaren ändras till en höger/vänster-pil. Klicka dra och släpp för att justera bredden.

Visar justering av kolumnbredd

Du behöver bara ställa in detta en gång för din användare. Systemet kommer ihåg dina inställningar nästa gång du loggar in.

Rekommenderade kolumninställningar

Nedan listas rekommenderade kolumner för de vanligaste Objektstyperna. Första kolumnen (även markerad med stjärna) bör ligga längst till vänster.

Kurstillfälle

 • Anmälningskod*
 • Kurskod
 • Kursnamn
 • Termin

Lokal

 • Namn*
 • Byggnad
 • Storlek
 • Ägare

Undervisningstyp

 • Namn*

Ändamål

 • Namn*

Org.enhet

 • Org-enhet*
 • Namn

Personal

 • Namn*
 • Signatur (Umu-id)

Plats

 • Namn*

Modul

 • Namn*
 • Signatur

Klass

 • Namn*
 • Signatur

Grupp

 • Namn*
 • Signatur

Utrustning

 • Namn*
 • Signatur
 • Hämtas hos

Lista forskningsinnehåll – forskningsprojekt och forskargrupper

Det finns några olika block du kan använda för att lista forskningsprojekt och forskargrupper på en sida på umu.se.

Gemensam listning – forskningslistning

Med blocket ”Forskningslistning” får du en lista som både inkluderar forskningsprojekt och forskargrupper. Det är bra att använda om du vill ge besökaren en bild av den forskning som pågår inom en viss verksamhet eller ett område, där uppdelningen av projekt och grupp inte tillför något.

Du kan som vanligt filtrera innehållet i blocket med hjälp av taggar:

 • Organisation (till exempel en institution)
 • Personal
 • Nyckelord
 • Forskningsområde
 • Externa finansiärer
 • Forskargrupp
 1. Skapa ett nytt block av typen Forskningslistning.
 2. Fyll i en rubrik
 3. Fyll i hur många objekt du vill listan ska innehålla (om du anger 0 kommer alla objekt med)
 4. Ange hur den ska filtreras
 5. Ange vilka filter som ska definiera innehållet i listan. (Obs! Ju fler filterfält du använder desto färre träffar kommer du få.)

Lista enbart forskningsprojekt

Om du vill ha en lista med enbart forskningsprojekt använder du blocket ”Lista forskningsprojekt”.

 1. Skapa ett block av typen Lista forskningsprojekt.
 2. Ange vilka filter som ska definiera innehållet i listan. (Obs! Ju fler filterfält du använder desto färre träffar kommer du få.)
 3. Välj antal projekt i listan (om du anger 0 kommer alla objekt med i listan).
 4. Ange en eventuell rubrik för listan.
 5. Ange vilka typer av projekt du vill att listan ska innehålla (du kan välja flera).
 6. Publicera blocket och dra in det på sidan där listan ska vara.

Lista enbart forskargrupper

Använd det generella listblocket: https://manual.its.umu.se/generellt-listblock-i-episerver/

Skicka filer säkert med Skyddad bilaga

Innan du använder Skyddad bilaga

Innan du använder Skyddad bilaga är det viktigt att du har läst informationen om vad du bör tänka på innan du använder Skyddad bilaga.

Observera att det lösenord du väljer bara får avslöjas muntligen eller via SMS till mottagaren.

Skicka filer med Skyddad bilaga

 1. Gå till webbsidan för Skyddad bilaga: www.bilaga.umu.se.
 2. Klicka på ikonen för ”Skicka”.
 3. Fyll i din information. Läs de allmänna villkoren och bekräfta att du har läst dem. Klicka sedan på ”Nästa”.
 4. Du kommer nu att få ett e-postmeddelande till den e-post du har angett för att verifiera din e-postadress. Kopiera lösenordet du får och klistra in det i fältet ”Verifiera”. Klicka sedan på ”Nästa”.
 5. I denna dialogruta fyller du i vem som är mottagare av e-postmeddelandet. Klicka sedan på ”Nästa”.
 6. I denna dialogruta väljer du vilka filer du ska skicka. Du kan antingen dra filer till rutan eller klicka på ”Bläddra” för att välja filer. Här kan du också lägga till ett konfidentiellt meddelande till dina filer. Klicka sedan på ”Nästa”.
 7. I denna dialogruta bestämmer du dina säkerhetsinställningar. Du kan exempelvis bestämma om du vill välja ett eget lösenord eller om du vill att systemet genererar ett lösenord åt dig. Observera att det lösenord du väljer bara får avslöjas muntligen eller via SMS till mottagaren. När du är klar klicka på ”Nästa”.
 8. Du får nu se en förhandsgranskning av din överföring. Klicka på ”Starta överföringen” för att ladda upp och kryptera dina filer.
 9. Mottagaren får ett e-postmeddelande om att ladda ned filerna.

Ta emot filer med Skyddad bilaga

 1. Du får ett e-postmeddelande om att du har filer att ta emot. Det framgår vem som har skickat e-postmeddelandet och vilka filer som ingår i överföringen. Klicka på ”Ladda ner filer”.
 2. Fyll i lösenordet som du har fått av avsändaren. Klicka sedan ”Nästa”.
 3. Du får nu upp sidan där du kan ladda ner filerna som du har fått av avsändaren. Kom ihåg att hantera filerna utifrån de instruktioner du har fått från avsändaren. Observera att filerna blir raderade av systemet efter nedladdning.

Instruktionsfilm för Skyddad bilaga

Vanliga frågor om Whiteboard

Whiteboard FAQ

Vem kan använda Whiteboard?

Whiteboard är idag tillgängligt för alla studenter och anställda. Externa kan i dagsläget inte delta i en Whiteboard.

Kan vi arbeta på whiteboarden samtidigt?

Ja det kan ni! I verktyget kan ni arbeta tillsammans, i realtid, på er whiteboard.

Kan jag exportera resultatet?

Ja, det går att exportera resultatet till en PNG eller SVG. Du kan även välja att publicera i ett team, skicka till en OneNote eller i ett epostmeddelande.

Måste jag använda webbgränssnittet?

Nej, det finns en app att ladda ner till Windows och iOS.

Varför kan jag inte se de mallar som min kollega monterar på Whoteboarden?

Tyvärr krävs det att alla deltagare arbetar från den nedladdade appen för att kunna ta del av visst material.

Var hittar jag Whiteboard?

Det finns flera versioner av Whiteboard att använda. Du hittar mer information i manualen för att skaffa Whiteboard.

Skaffa/ladda ner Whiteboard

Hur sparar jag min Whiteboard?

Din Whiteboard sparas automatiskt och finns tillgängligt på “startsidan” för Whiteboard.

Storutskick till deltagare i LimeSurvey

Det är viktig att minns vid utskick av enkät till respondenter att ni vet begränsning i dina mail utskick.

Mailserver på UmU tillåt utskick av 20000 mail/timme eller 15000 mail/dag/person på normalt sett.  Så, om en person skickas ut 15,000 mail, där finns bara 5000 mail kvar som kan skickas denna timme.  Spam filer stoppas allt annat.

Har du en större lista av respondenter för en enkät i LimeSurvey är det viktig att meddela ITS.  Man måste lägg ett Servicedesk ärende och önskar undantag via Spamfilter så att alla mail skickas  på en gång till respondenter.

Det är också viktig att vet att, vid utskick, mail  måste sändas från en @umu.se adress för att inte stoppas av Spamfilter.

I LimeSurvey har man en begränsning av 500 mottagare per mail vid utskick.

För att kolla utskick adress klicka på din enkät, Inställningar flik, Allmän inställningar, Administratörens e-post adress.
Det är också viktig att du redigera ”bounce e-post adress” till din enkät administratörs epost adress också så att finns där problem får du mail om det.

TE Core Tips och tricks

Kortkommandon nedan anges för Windows. Samma kortkommandon finns för Mac men då används ⌘ istället för CTRL.

Göra om Lokalbokning till Kursbokning

 1. Högerklicka på bokningen
 2. Välj Omboka objekt
 3. Välj Kursbokning i Valdalistan
 4. Kurstillfälle och Undervisningstyp dyker nu upp i listan och kan väljas.
 5. Spara bokning

Justera tid med kortkommandon

Genom att använda kortkommandon går det att finjustera en boknings start- och sluttid.

​Tangenter ​Effekt
Piltangenter ​Flytta bokning med 15minuter
SHIFT + Piltangent Flytta vald boknings starttid med 5 minuter
CTRL + Piltangent Justera vald boknings sluttid med 15 minuter
​SHIFT + CTRL + Piltangent ​Justera vald boknings sluttid och längd med 5 minuter

Snabbändra kommentar

 1. Markera bokning
 2. Kortkommando: CTRL + E
 3. Redigera Egen text och Kommentar
 4. Kortkommando: CTRL + S

Outlook sökfält hittar ej brev

Om man i Outlook för Mac inte hittar några mail när jag söker i sökfältet kan man bygga om indexeringen i Spotlight. Det är kopplingen Outlook och Spotlight, MacOS inbyggda sökfunktion, som inte fungerar.

Prova följande
1. Gå till SysteminställningarSpotlight
2. Välj fliken Integritet
3. Tryck på ”+” och välj din kontomapp under Macintosh HD/Användare.
4. Markera sedan den valda mappen i Integritet och ta bort den med ””.
Nu ska datorn göra en ny indexering och förhoppningsvis fungerar sökningen i Outlook.

Synkronisera filer från team, kanal eller bibliotek till din dator

Synkronisera filer från en kanal

 1. Klicka på det team som du vill synkronisera filer från  till din dator.
 2. Klicka på den kanal som du vill synkronisera filer från  till din dator.
 3. Välj Öppna i Sharepoint.
  Bild från Teams hur du synkroniserar filer i 0365
 4. Klicka på Välj synkronisera eller Skapa en genväg i din OneDrive
  Så lägger du till en kanal från Teams som shortcut i din utforskare

Synkronisera filer från ett team

 1. Klicka på det team som du vill synkronisera filer från  till din dator.
 2. Klicka på den kanal som du vill synkronisera filer från  till din dator.
 3. Välj Öppna i Sharepoint.
 4. Klicka på Dokument i menyn till vänster.
 5. Klicka på Välj synkronisera eller Skapa en genväg i din OneDrive

Synkronisera dina filer från ett delat bibliotek

 1. Gå till det delade biblioteket. Detta gör du enklast genom att använda din OneDrive via: O365.
 2. Klicka på det delade bibliotek som du vill synkronisera.
 3. Välj Go to site/Gå till webbplats.
  Bild från Teams hur du synkroniserar filer i 0365
 4. Klicka på Dokument i menyn till vänster.
 5. Klicka på Välj synkronisera eller Skapa en genväg i din OneDrive

Så hittar du dina synkroniserade filer

Du hittar nu dina filer i din utforskare/finder under fliken Umeå Universitet.

Bild från din utforskare hur det ser ut när du synkroniserat mappar