Sidnumrering i Word

Denna guide är för att visa hur man infoga sidnummer i ett Word dokument.

Från menyrad i Word, välja Infoga > Sidnummer.

Markera där du vill att sidnumret ska visas.

 

 

 

 

 

 

 

Välj det format du gillar.  Klicka på OK (Därefter numreras sidorna automatisk i Word).

 

Vill man att sidnumreringen börjas på andra sidan,  gör så här:

Öppna Verktyg för sidhuvud och sidfot (genom att dubbelklicka sidhuvudet eller sidfot).

Välj Sidnummer > Formatera sidnummer.

Välja annorlunda förstasida.

Välj Stäng sidhuvud/fot

 

 

Export av Live data i DIP

Denna manual förklarar hur man exportera ”live” data från DIP.

Klicka på Exporter.

 

 

 

 

 

 

 

 

Välja enkäten du vill export från

Klicka på ”Kopiera Live länk till Urklipp”

**OBS* För mer hjälp öppna  länken ”Läs mer om hur du skapar en extern datakälla i respektive program eller på webben”**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öppna ett nytt Excel blad

Från Data meny klicka på ”from web”  Klistra in URL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klicka på Organizational account

Klicka på Sign in.

Skriv in ditt UmU-ID samt lösenord

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klicka på ”Connect”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klicka på DIP  (då se man data från din enkät på höger sidan)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klicka på ”Load

 

 

 

 

 

 

 

Man kan välja Refresh för att uppdatera Live data.

Sluta synka profilmappar i Onedrive (Windows)

1. Starta utforskaren, högerklicka på molnet och välj sedan Inställningar.

2. Välj Hjälp & Inställningar

3. Gå till fliken Säkerhetskopiering och välj Hantera säkerhetskopiering.

4. Välj Stoppa säkerhetskopiering av profilmappen du inte vill ska synkas till Onedrive.

5. Välj Stoppa säkerhetskopiering.

6. En informationsruta kommer upp som du bara kan stänga.

7. Då filerna flyttats till Onedrive så behöver du själv flytta tillbaka dessa, använd länken i mappen (i detta fall Bilder-mappen) för att hitta dem.
När du hittat filerna så flyttar du dem till respektive mapp på datorn.

Logga in på Onedrive (Windows)

1. Starta Onedrive och logga in med ditt UMUid, umuid@ad.umu.se

2. När du valt plats (standard är att föredra), klicka på Nästa.

3. Här kan du välja om du vill att vissa utvalda profil-mappar ska hanteras i Onedrive.
Ibockade mappar kommer att synkas upp i molnet och vissa filer kommer bara vara tillgängliga med internetanslutning (om Files on demand är påslaget).
Vill du inte att mapparna ska synkas upp i molnet väljer du att bocka ur dessa.

4. Du får upp en några inforutor som du kan klicka nästa på, vid rutan nedan välj Senare.

5. Nu ska konfigurationen av Onedrive vara klar.

Installera Office 365 (Windows)

I denna manual beskriver vi hur du installerar Office 365 via Software center om du har en dator som är klienthanterad.


 1. Starta Software Center på din dator.
  Software center ikon
 2. Klicka på Updates. Om det finns uppdateringar, installera dessa.
  Software center uppdateringar
 3. Starta om datorn.
 4. Stäng ned alla dina Office-program som exempelvis Skype, Teams, Word o.s.v.
 5. Starta Software Center på din dator på nytt.
 6. Gå till Options.
 7. Under Computer maintenance klickar du på knappen Sync Policy.
  Software center sync policy
 8. Klicka på Applications.
 9. I sökfältet – sök efter Office 365.
  Software center applications
 10. Klicka på Office 365.
 11. Klicka Install.
  Software center install Office 365
 12. Nu installeras Office 365!

Lägga till multifaktorautentisering på ny enhet (MFA)

Multifaktorautentisering (MFA) är en tjänst som ger dig ett utökat skydd vid inloggning. Tjänsten innebär att när du loggar in i vissa tjänster vid universitet kommer du att använda appen Microsoft Authenticator på din telefon eller surfplatta, utöver ditt Umu-id och lösenord. I denna guide beskriver vi hur du lägger till multifaktorautentisering på en ny enhet.


 1. Gå till Microsoft Security Info.
 2. Gå till fliken Säkerhetsinformation.
 3. Klicka på Lägg till metod.
  Lägga till metod multifaktorautentisering
 4. Klicka Lägg till i rutan som öppnas.
  Lägg till enhet Authenticator
 5. Du får nu upp en skärm där du uppmanas att ladda ned appen Microsoft Authenticator.
 6. Klicka på Nästa.
  Ladda ner Microsoft Authenticator
 7. På nästa skärm klicka Nästa.
  Konfigurera konto Authenticator
 8. Du får nu upp en skärm som uppmanar dig att scanna en QR-kod. Denna ska du strax scanna med din mobiltelefon eller platta.
  Scanna QRkod Microsoft Authenticator
 9. Starta appen Microsoft Authenticator i din mobil eller surfplatta. Nästa steg kan se lite olika ut beroende på din mobiltelefon men processen är densamma.
 10. Klicka på plustecknet i det övre högra hörnet för att lägga till konto. 
 11. Välj kontotypen Arbets- eller skolkonto.
 12. I fönstret som kommer upp, välj Skanna QR-kod.
  Microsoft Authenticator adding account
 13. Använd din mobiltelefon för att scanna QR-koden på datorskärmen.Scanna QRkod Microsoft Authenticator
 14. Du får nu upp ett meddelande som visar att Microsoft Authenticator är kopplad till kontot. Klicka Nästa.
 15. Du får nu upp en skärm som uppmanar dig att testa tjänsten. Du kommer samtidigt att få en notifiering på din mobiltelefon/platta om att godkänna inloggningen. Välj Godkänn i din mobiltelefon/platta.
  Prova Microsoft Authenticator
 16. Du får nu en bekräftelse på datorskärmen om att meddelandet har godkänts. Klicka Nästa.
  Meddelandet godkant Microsoft Authenticator
 17. Du har nu lagt till multifaktorautentisering på ytterligare en enhet! Din förinställda standardinloggningsmetod är att logga in via en avisering från Microsoft Authenticator. Du kan ändra metod för standardinloggning genom att klicka på länken i högerkolumnen. Klicka Klar.
  Microsoft Authenticator klart

Vanliga frågor om Datainsamlingsplattform (DIP)

Min data har inte skickats till Datainsamlingsplattform – vad beror det på?

Om din data inte automatiskt har skickats till DIP kan detta bero på olika saker:

 • Du skapade din enkät med felaktiga inställningar vilket gjorde att din data inte kunde tas emot av DIP. Du måste då gå tillbaka och felsöka.
 • Den automatiska kopplingen mellan Limesurvey och DIP låg nere just när datan skulle överföras.

All min data följer inte med in i Datainsamlingsplattformen. Varför?

Den enda data som förs över från Limesurvey till DIP är själva frågan och respondentens svar. Detta då DIP är ett generellt insamlingsverktyg som inte sparar metadata som är specifik för Limesurvey eller liknande enkätverktyg.

Vad är skillnaden mellan Stage och Prod?

Stage är testmiljön där du skapar och testar din enkät och din datainsamling. Prod är den skarpa miljön där du gör din riktiga enkät.

När du arbetar i Stage ser du detta genom att du ser en röd vattenstämpel där det står Testmiljö över sidan. Du kan också se detta genom att kontrollera webbadressen – om det står Stage eller Prod i webbadressen.

Ändra standardmetod för inloggning (MFA)

Om du vill kan du efter aktivering av multifaktorautentisering byta din standardinloggningsmetod.

 1. Gå till sidan Microsoft Safety info
 2. Välj fliken Säkerhetsinformation.
 3. Klicka Ändra bredvid Standardinloggningmetod.
  Lägga till metod multifaktorautentisering
 4. Välj mellan att använda kod från din Authenticator-app (standard) eller att få en notifiering från appen.
  Ändra standardinloggningsmetod Authenticator
 5. Klicka sedan Bekräfta.
  Bekräfta byte standardinloggnin Authenticator

Sluta dela filer i Office 365

När du delar filer/mappar, ändrar inställningar för delning eller slutar dela filer/mappar i Office 365 så använder du o365.umu.se. Där väljer du sedan om du vill dela filer/mappar från Sharepoint (det vill säga Teams) eller Onedrive. I denna manual utgår vi från Sharepoint men samma inställningar fungerar för Onedrive.

Dela fil eller mapp

 1. Öppna o365.umu.se och logga in med ditt Umu-id.
 2. Klicka på ikonen för Sharepoint i vänstermenyn.
 3. Klicka på den Sharepoint-yta (team) där du har filer/mappar som du vill sluta dela.
 4. Klicka på Dokument i vänstermenyn för att få upp samtliga mappar och dokument på  Sharepoint-ytan (teamet). En kanal i Teams syns i Sharepoint som en mapp.
  Visa alla dokument Sharepoint
 5. Gå till den mapp eller fil som du vill sluta dela.
 6. För muspekaren över mappen/filen för att få fram en dold meny.
 7. Klicka på de tre prickarna och därefter på Hantera åtkomst.
  Hantera åtkomst i Office 365
 8. Under Hantera åtkomst kan du se en lista på den/de du har delat ut filen till. Klicka i området enligt bilden nedan.
  Personer med åtkomst Office 365
 9. För att sluta dela till en eller flera personer – klick på krysset bredvid namnet.
  Sluta dela filer i Office 365
 10. När du klickar på krysset får du upp en kontrollfråga – om du är säker på att du vill ta bort åtkomst och sluta dela. För att sluta dela välj Ta bort annars väljer du Avbryt.
  Kontroll ta bort åtkomst Office 365
 11. Nu har du tagit bort åtkomsten och slutat dela din mapp/fil.

Ta bort 2:a i program- eller kurslänk

Att tänka på innan du ändrar url:en

Att en utbildning får en 2:a i url:en sker automatiskt vid import från Selma när en utbildning av olika anledningar gjorts om så pass mycket att det blir ett helt nytt program och den gamla fortfarande har tillfällen som är aktuella i de läsår som visas på webben. Webbredaktörer har behörighet att ändra url adresser i Epi, men ska innan ändring diskutera med innehållsansvarig om det är möjligt att ta bort 2:a i url:en innan du ändrar.

Gör så här

 1. Gå till sidan som du ska ändra url:en på.
 2. Klicka på ikonen Alla egenskaper så att du ser alternativen ovanför innehållet på sidan.
 3. Klicka i fälet Namn i URL och ta bort siffran 2 sist i url:en
 4. När du är klar klickar du på Publicera.