Lämna in videouppgift i Cambro och Moodle

Den här instruktionen är riktade till studenter som ska publicera en video som en dela av en uppgift i en kurs i Cambro eller Moodle.
Den här guiden är uppdelad i två delar:

 1. Ladda upp video till ”UmU Play – Min media” i Cambro eller Moodle.
 2. Publicera videofilen i kursen enligt lärarens instruktioner.

En förutsättning i den första delen är att du som student har en videofil på din dator som du vill ladda upp till din kurs. Guiden går igenom hur du laddar upp filen så att den hamnar i UmU Play – Min media.

Om du inte har en videofil i din dator, utan i stället vill spela in en Power Point presentation med hjälp av ett litet program som du laddar ner och installerar i din dator,  kan du klicka på länken spela in en Power Point-presentation och ladda upp den till  med Kaltura CaptureSpace Desktop Recorder. När din inspelning är uppladdad till UmU Play – Min media, kommer du sedan tillbaka till den här guiden och går vidare med steg 2 – Publicera videfilen i kursen enligt lärares instruktioner.

När du har din video i UmU Play – Min media är nästa steg att publicera eller ”lämna in” videon i din kurs. Det finns många ställen du kan publicera din video. Det är därför viktigt att du noga läser lärarens instruktioner om var du ska publicera videon. Du kan till exempel bli ombedd att publicera videon i kursens Inlämningsuppgift, genom att göra ett foruminlägg, publicera videon i ett videogalleri som heter UmU Play eller publicera videon i en speciell aktivitet som heter UmU-Play uppgift. I del 2 går jag igenom de vanligaste sätten att publicera video i en kurs.
Tips: Du kan göra videofönstret större genom att klicka i på pilsymbolerna i den videons svarta list.

OBS! Dessa guider visar exempel från två olika lärplattformar, Cambro och Moodle.

Steg 1. Ladda upp video till ”UmU Play – Min media” i Cambro eller Moodle.

Steg 2. Publicera videofilen i kursen enligt lärarens instruktioner.

Ansluta med en videokonferensanläggning till Zoom

Förutsättningar

Du har Zoom installerat på din dator och är inloggad med Umeå universitets inloggningsuppgifter.

Steg 1.

Starta ett Zoommöte med Zoomprogrammet genom att klicka på ” New Meeting”

Steg 2.

Bjud in till mötet genom att klicka på ”Invite”

Steg 3.

Klicka på fliken som heter ”Invite a room system”

Steg 4.

På din videokonferensutrustning anger du siffrorna som står efter Dial: I detta exempel: 109.105.112.236

Ange också Meeting ID enligt vad som står i just din ruta. I detta exempel 484 1697760

Exakt hur gränssnittet ser ut på just din videokonferensanläggning ser olika ut så det momentet beskrivs inte i denna manual.

Bjuda in deltagare som inte har videokonferens

Det är möjligt att förutom den videokonferens du bjudit in även bjuda in deltagare i mötet som kanske ska vara med med sin dator och sitt Zoom.

För att göra detta klickar du på Copy URL (rödmarkerat nere till vänster)

Öppna sedan ett mailprogram och maila länken som du just kopierat.

Adobe CC FAQ

 1. Vid nya installationer måste alla gamla Adobe-programvaror avinstalleras. Gäller båda MacOS och Windows. I ITS klienthantering finns både avinstallation och installationsscript samt uppdateringar. Kontakta ITS vid frågor om Klienthantering.
 2. Vid beställning av nya licenser av licensansvarig, se till att både UmU-id och namn på användaren skrivs in på programvarans licensregistreringservern https://programlicenser.its.umu.se/login.asp
 3. Shared Device Licens. En SDL-licens knyts till en dator och inte till en användare, men kan användas av flera personer som har tillgång till den enskilda datorn. En SDL-licens passar bra för datorer i labbmiljöer eller datorer som delas mellan flera användare. kräver inloggning med umu-id@umu.se och enterpriseinloggningen se https://manual.its.umu.se/adobecc-login-2/För att använda en SDL-licens utanför campus behöver du använda VPN-tjänsten. VPN är kostnadsfritt för anställda vid Umeå universitet och kan beställas via Servicedesk. https://manual.its.umu.se/bestallning-och-avslutning-av-vpn-konto/.Shared Device Licens har inte tillgång till adobe CC Klient. Då kan du inte ladda ner appar och uppdatera programvara eller dela filer med andra.

 

 1. Named device license (NDL)
  En NDL-licens är knuten till en (1) användare och kan installeras på upp till två enheter och kräver inloggningen med umu-id@umu.se och enterpriseinloggningen se. https://manual.its.umu.se/adobecc-login-2/Named Device Licenser har tillgång till adobe CC klient och kan ladda ner de appar, program som de är berättigad till, uppdatera program och dela filer.
 2. Enstaka licenser (CLP)
  Enstaka licenser för exempelvis Photoshop Elements, Premiere Elements eller Adobe Acrobat Pro 2017 berörs inte av förändringen.

AdobeCC Login

Den nya AdobeCC programvaran kräver inloggningen.

1. När du får upp ett meddelande om att logga in, skriver in din Umu-id@umu.se (till exampel abcd0002@umu.se).

2. Välj Företags- eller skolkonto om följande syns.

3. Välj Umeå universitet

4. Logga in med ditt Umu-id

5. Du är nu inloggad,

Så här lägger du till eller redigerar inriktningsbeskrivning

För program som har olika inriktningar visas dessa under rubriken Anmälan och behörighet, när innehåll har lagts in. Tillfälleskortet för respektive inriktning visas tillsammans med inriktningsbeskrivningen.

 • Öppna panelen sidstrukturträdet, och leta upp programsidan
 • Klicka på plussymbolen framför programmets namn för att ta fram undersidorna
 • Klicka på inriktningens namn
 • Klicka på knappen Alla egenskaper uppe till höger för att gå till redigeringsläget
 • Gå in på fliken Inriktningsinformation och redigera texten. Använd bara Styckesrubrik H3 när du skapar rubriker. Publicera sidan.
 • Texten visas nu på programsidan under Anmälan och behörighet/Inriktningens namn

visar vilket fält i Epi-server du redigerar inritktningsbeskrivning

Så är en programsida uppbyggd

Här beskrivs vilket innehåll på programsidan som om du kan redigera i Epi-server samt vilka delar som hämtas från utbildningsdatabasen Selma och redigeras där. Här ser du även vilka delar av innehållet som är universitetsgemensamt för alla program. Kurssidor är uppbyggda efter samma princip.

Översikt av programsidans delar

Översikt av programsidans delar

Översikt av programsidans delar

1. Programmets benämning

 • Uppgifter hämtas från Selma och eventuella ändringar görs där.

2. Snabbfakta om programmet

 • Korta fakta om programmet om högskolepoäng, hur lång utbildningen är och vilken termin den startar. Här visas även om något av programmets tillfällen går på distans och om programmet som helhet är på avancerad nivå eller förutbildningsnivå.
 • Dessa uppgifter hämtas från Selma och eventuella ändringar görs där.

3. Anmälan-knapp

 • Under tiden det anmälan är öppen visas en knapp för anmälan i anslutning innan sammanfattningen.
 • Knappen länkar till programtillfällen längre ner på sidan.

4. Sammanfattning av programmet/Abstract

 • Sammanfattning av programmet, max 450 tecken.
 • Detta fält har så kallad på sidan-redigering och kan redigeras direkt i fältet på sidan, eller under sidans egenskaper (knappen Alla egenskaper uppe till höger).
 • Det går inte att formatera den här texten.

5. Antagen till programmet

 • Obligatorisk rubrik och text för alla program. Går inte att ändra.
 • Under tiden välkomstbrev är publicerade för webb visas här länkar som leder till välkomstinformation för nyantagna studenter.
 • Länktext för välkomstbrevet redigeras där välkomstbreven skapas.

6. Blockyta 1 – för film eller intervju

I blockyta 1 kan du välja mellan:

 • en film eller
 • en eller flera intervjuer, max 4 stycken
 • Lägger du en film i blockyta 1 rekommenderas att du lägga eventuella studentintervjuer som puffar i puffytan längst ner. Blanda aldrig film och intervju i blockyta 1.

Skapa intervjublock för utbildningswebben

Visa intervju på programsida på utbildningswebben

7. Under utbildningen / What you will study

 • Rubriken är obligatorisk, finns på alla program.
 • Underrubrik H2 – rubriken finns med i på-sidan menyn.
 • Detta fält har så kallad på sidan-redigering och kan redigeras direkt i fältet på sidan, eller under sidans egenskaper (knappen Alla egenskaper uppe till höger).
 • Använd bara Styckesrubrik H3 när du skapar rubriker

8. Fördjupningssida

 • Valfritt
 • Möjlighet att lägga till fördjupningsida till programmet.
 • Fördjupningssida är en vanlig standardsida men kopplas till programmet och skapas via vänstra sidstrukturträdet.

Skapa ny fördjupningssida

9. Programöversikt / Programme overview

 • Översikt över de kurser som ingår i programmet och vilket år de läses.
 • Detta fält har så kallad på sidan-redigering och kan redigeras direkt i fältet på sidan, eller under sidans egenskaper (knappen Alla egenskaper uppe till höger).

10. Utbildningsplan / Programme syllabus

 • I anslutning till programöversikten finns länk till utbildningsplanen.
 • Utbildningsplanen hämtas automatiskt från Selma och går inte att ändra i Episerver. Information om utbildningsplan ska alltså inte presenteras i brödtext i Episerver.

11. Efter utbildningen / Career opportunities

 • Rubriken är obligatorisk, finns på alla program.
 • Underrubrik H2 – rubriken finns med i på-sidan menyn.
 • Detta fält har så kallad på sidan-redigering och kan redigeras direkt i fältet på sidan, eller under sidans egenskaper (knappen Alla egenskaper uppe till höger).
 • Varje stycke bör innehålla max 600 tecken.
 • Varje nytt stycke bör ha en egen mellanrubrik, Styckesrubrik H3.

12. Examen

 • Under rubriken Efter utbildningen / Career opportunities visas uppgift om examen.
 • Uppgiften hämtas automatiskt från Selma och går inte att ändra i Episerver. Information om examen ska alltså inte presenteras i brödtext i Episerver.

13. Anmälan och behörighet / Application and eligibility

 • Rubriken är obligatorisk, finns på alla program.
 • Här visas de tillfällen som finns för programmet
 • Innehållet visar till exempel behörighet, urval, studieort och undervisningsspråk samt länk till antagning.se respektive universityadmissions.se.
 • I anslutning visas även en universitetsgemensam text om studieavgifter.
 • All information hämtas från Selma och redigeras där.
 • Underrubrik H2 – rubriken finns med i på-sidan menyn.

Inriktningsbeskrivning

 • Inriktningsbeskrivning visas enbart för de program som har inriktningar.
 • Inriktningarnas namn hämtas från Selma.
 • Visas i en utfällbar meny under Anmälan och behörighet/Application and eligibility

Så här lägger du till eller redigerar inriktningsbeskrivning.

Översikt av programsidans delar

 

14. Rubrik för programspecifik antagnings- eller urvalsprocess

 • Om programmet har speciell antagnings- eller urvalsprocess och det behöver förtydligas, går det att visa här.
 • Detta ska INTE användas av alla program, utan gäller enbart program som t.ex. Språkkonsultprogrammet, Läkarprogrammet, Kandidatprogrammet i fri konst och Arkitektprogrammet.

Så här lägger du till information om programspecifik antagnings- eller urvalsprocess.

15. Senare del av program

 • För de program där det går att söka till senare del visas här universitetsgemensam text med länk till det programspecifika tillfället Senare del.
 • Universitetsgemensamt. Går inte att redigera.

16. Blockyta 2 – Vanliga frågor/Frequently asked questions

 • Rubriken är inte obligatorisk men vi rekommenderar att den finns med.
 • Underrubrik H2 – rubriken finns med i På-sidan menyn.
 • Så här lägger du till eller redigerar Vanliga frågor.

17. Kontaktformulär / Contact us

 • Rubriken och formuläret hämtas automatiskt.
 • Underrubrik H2 – rubriken finns med i På-sidan menyn.
 • Formuläret skickar frågor till Infocenter. Formuläret kan även skickas till en utpekad kontaktperson. Rekommendationen är att alla kontaktformulär hanteras via Infocenter. Kontakta din fakultet för vad som gäller just det program du redigerar.
 • Uppgifter om Programmet ges av/ Programme is given by och Kontaktpersoner för programmet är/ Contact persons for the programme are hämtas från Selma och redigeras där

Så här redigerar du Kontakta oss.

Programmet ges av och Kontaktpersoner redigeras i Selma.

18. Puffyta (3-spalt) – Rekommenderad läsning / Recommended reading

 • Puffar till vidare läsning kan leda både till programmets egna, institutionens eller fakultetens gemensamma och centrala sidor.
 • Antalet puffar är obegränsat, men tänk på att fler än sex stycken puffar gör det svårnavigerat för läsaren.
 • Går att redigera och använda valfri rubrik.
 • Underrubrik H2 som syns i På sidan-menyn.
 • Kan lägga till eller ta bort puffar.
 • Puffar till sidor inom webben skapar du genom att dra in sidor från trädstrukturen. (går inte att dra in intervjusidor, där får du göra puffblock)
 • Puffar till sidor utanför webben skapar du med puffblock.

19. Relaterad information / Related Information – centralt blockpaket (3-spalt)

 • Ett fördefinierat paketet med puffar som visas längst ner på sidan.
 • Innehåller gemensam information från Umeå universitet.
 • Puffpaket har olika innehåll beroende på vilken sida de visas på. Det finns idag fyra olika paket – ett paket för program avanceradnivå, ett för program på grundnivå, ett för kurser samt ett paket för ämnessidor.
 • Olika innehåll på svenska och engelska sidor.
 • Puffarna väljs och redigeras av Kommunikationsenheten

Så här väljer du centralt puffpaket.

Skapa ny fördjupningssida på utbildningswebben (SRW)

Skapa fördjupningssida

En fördjupningssida skapar du via vänstra sidstrukturträdet.

 1. Logga in, välj CMS och sedan redigera. Nåla fast strukturträdet. Klicka dig fram till det aktuella programmet genom att markera dess namn.
 2. Klicka därefter på ikonen till höger, de tre små strecken. Klicka på alternativet Ny sida.
 3. I fältet Namn döper du sidan till vad den handlar om, exempelvis “Kurser inom programmet”, “Utlandsstudier” etc.
 4. Välj sidtypen Standardsida.
 5. För att börja redigera sidan klickar du på ikonen Alla egenskaper uppe i högra hörnet.
 6. Skriv din ingress, brödtext, lägg in relevant/a bild/er, video  som stärker sidans innehåll.
 7. Fyll i sidans puffinnehåll.

I redigeringsläget finns följande fält att jobba med:

Fliken Innehåll

 • Sammanfattning – sammanfattning av sidans innehåll, max 500 tecken.
 • Blockyta 1 – Används för att lägga till film, bild eller intervjuer etc. Men det ska vara relevant och viktigt, annars låter du denna yta vara tom.
 • Brödtext – Sidans innehåll.
 • Blockyta 2 – Yta för olika typer av block, till exempel vanliga frågor, standardblock.
 • Rubrik för puffyta – Valfri eller skriv Rekommenderad läsning.
 • Puffyta (3-spalt) – Yta för att lägga till puffar. Max sex stycken.

Fliken Puffinnehåll

 • Puffrubrik – Rubriken som syns i puffen under rubriken Rekommenderad läsning
 • Puffbild – Puffens bild.
 • Pufftext – Texten som syns i puffen. Max 140 tecken.

Visa intervju på programsida på utbildningswebben (SRW)

 1. För att få in intervjun/-erna på programsidan markerar du aktuellt program i vänstra sidstrukturträdet. Klicka på ikonen Alla egenskaper uppe i högra hörnet så att du ser fältet Blockyta 1.
 2. Se även till att du kommer åt högra strukturträdet och fliken Block för att kunna dra in Interjublocket Intervju teologprogrammet kandidat. Vänsterklicka på blocket utan att släppa. Dra sedan in blocket till programsidans Blockyta 1.
 3. Publicera när du är klar.

Kom ihåg: Puffbild behöver vara minst 300px x 300px. Bilden som ska användas i blocket ska vara kvadratisk, annars blir bilden oval när den visas

Skapa intervjublock för utbildningswebben (SRW)

 1. Öppna trädstrukturen för block och media genom att klicka på ikonen Växla resursfönster, längst upp till höger på sidan. Nåla fast strukturträdet genom att klicka på nålikonen.

  Block = block på webbsidan, Media = bilder och dokument
 2. Välj aktuell fakultet och undermapp genom att klicka på plustecknen. Klicka på mappen som heter Intervjuer så att den blir markerad. Klicka därefter på menyn till höger, de tre små strecken. Välj Nytt block.
 3. Döp blocket till exempelvis ”Intervju teologprogrammet kandidat” och välj sedan blocktypen Relaterade intervjuer i listan över valbara block genom att klicka på det. (Namnet på blocket syns inte utåt för besökaren utan är till för dig som redaktör.)
 4. Leta reda på aktuell intervju/intervjuer i vänstra strukturträdet. Vänsterklicka och håll fast (inte släppa) och dra sedan intervjusidan in i intervjublockets blockyta. När du ser att ramen runt fältet Blockyta har en heldragen grön linje kan du släppa sidan. Om du har fler intervjuer att dra in i blocket gör du samma sak igen.
 5. Publicera blocket när du är klar.

Tillgänglighetsverktyg i Moodle

I lärplattformen Moodle finns ett integrerat hjälpmedel, Ally, som hjälper lärare att förbättra tillgängligheten på sina kurssajter och erbjuder studenter alternativa format av uppladdade kursdokument.

För lärare

 1. Gå till din kurssajt i Moodle och leta rätt på ett uppladdat dokument
 2. Sväva med muspekaren ovanför det som liknar en hastighetsmätare.
  Mätaren kan var grön, orange eller röd.
 3. Klicka nu på ”mätaren”
 4. Nu öppnas dokumentet i förhandsvy.
  I exemplet nedan indikerar Ally ett tillgänglighetsproblem, dvs. en bild som saknar bildbeskrivning. På höger sida visas mer detaljerad information.

  Obs! Ett dokument kan innehålla fler tillgänglighetsproblem än i exemplet ovan.
 5. Klicka på Vad det här betyder på höger sida för att få en förklarande text ur ett tillgänglighetsperspektiv.
 6. Klicka sedan på Så här lägger du till beskrivningar och följ anvisningarna steg för steg för att förbättra dokumentets tillgänglighet.
 7. När du har gjort dina ändringar laddar du upp den nya versionen av dokumentet. Detta kan du göra direkt i förhandsvyn genom att klicka på Bläddra och välja den nya versionen av dokumentet.
 8. Klart!

  Så här navigerar du i förhandsvyn

För studenter

Studenter ser inga tillgänglighetspoäng, istället visas en ”pilsymbol” bredvid varje uppladdat dokument. Det gör det möjligt för studenter att välja den typ av fil som passar bäst för deras behov, till exempel kan en textfil omvandlas till en ljudfil eller elektronisk punktskrift.

Ladda ner alternativa format

 1. Gå till din kurssajt i Moodle
 2. Klicka på pilsymbolen bredvid det önskade dokumentet
 3. Bocka i det önskade filformatet och klicka på Ladda ner
 4. Klart! Filen laddas nu ner på din dator i en alternativ version. Notera att vissa av filformaten kräver särskild anpassad utrustning.

Läs mer om alternativa format