Byta primär e-post för dig som är student

I och med att Umeå universitet har bytt till nya Ladok kan det hända att den e-postadress du har använt för dina studier här inte längre är densamma som finns i Ladok. Det kan påverka möjligheten att få aviseringar från Cambro eller Moodle. Därför måste du logga in och kontrollera din e-postadress.

Umeå universitet har gått över till en ny version av Ladok, systemet där dina kurser, program, och andra uppgifter om dina studier finns lagrade. Där finns också din e-postadress.

1. Gå till www.umu.se/student och logga in med Umu-id

2. Gå längre ned på sidan tills du ser Genvägar och klicka på Mina inställningar

3. Under Kontaktuppgifter klickar du på Ändra och kan sedan byta e-postadress och telefonnummer. 
Ange den e-postadress du använder, Umu-id@student.umu.se eller annan e-postadress.
OBS! skriv INTE in Umu-id@umu.se eller Umu-id@ad.umu.se då dessa är konton som ej kan ta emot e-post.

Efter det är det klart, studenten har gjort det hen ska och den nya valda adressen är den som sedan används i Cambro och Moodle. 

Samma mejladress används också för studentens kommunikation med samtliga av Ladokkonsortiets 37 lärosäten, om studenten läser eller har läst vid dessa.