Digital signering via eduSign

Med tjänsten eduSign kan du ladda upp och elektroniskt skriva under PDF-dokument och XML-dokument. Tjänsten tillhandahålls av SUNET och är tillgänglig för alla anställda vid universitetet som har ett Umu-id.  

 1. Börja med att spara det dokument du vill signera någonstans på din dator. Spara dokumentet som PDF eller XML. 
 2. Gå till tjänsten eduSign via länken: https://edusign.sunet.se/open/login 
 3. Första gången du använder tjänsten kan du behöva fylla i universitetet i det blå fältet ”Access through your institution”. Fyll i ”Umeå university”.  

Nästa gång du loggar in i tjänsten kommer universitetet vara ifyllt.  

Vy inloggning eduSign

 

 1. Logga in med ditt Umu-id.
 2. När du har loggat in med ditt Umu-id kan du ladda upp ditt dokument (PDF/XML). Klicka på ”Bläddra”, välj ditt dokument och klicka sedan på ”Ladda upp”.
  Ladda upp dokument i eduSign
 3. När dokumentet har laddats upp kan du granska ditt dokument innan du klickar på ”Skriv under” för att skapa en digital signatur.
  Skriv under
 4. Det öppnas en ruta där du får möjligheten att identifiera dig elektroniskt och underteckna dokumentet. När du klickar på ”Jag skriver under” kommer du att bekräfta din signatur med ditt Umu-id och lösenord.
  Underskrift
 5. När dokumentet är undertecknat ser du dokumentet på skärmen. Den elektroniska signaturen finns på den sista sidan i ditt dokument. Klicka på ”Hämta underskrivet dokument” för att ladda ner ditt signerade dokument och spara till din dator. Kom ihåg att spara ner ditt signerade dokument, om du går in i tjänsten vid ett senare tillfälle kommer dokumentet inte finnas kvar.
  Elektronisk underskrift

Ändra eller avboka grupprum i TimeEdit som student

Om du behöver ändra eller avboka en av dina bokningar kan du hitta all dina bokningar på sidan Mina bokningar. 

Välj Mina bokningar

Leta reda på den bokning du vill ändra/avboka och klicka på den.

Välj bokning

En ruta dyker upp med information om bokningen. Välj Ändra/Avboka.

Välj ändra/avboka

Du kan nu justera datum och tid för bokningen. Välj Spara för att bekräfta ändringen. Vill du avboka väljer du Avboka. Du uppmanas att bekräfta avbokningen genom att välja Avboka igen.

Välja Avboka eller Spara

Boka grupprum i TimeEdit som student

För att kunna logga in och boka måste du ha ett Umu-ID samt vara registrerad på någon kurs vid Umeå universitet.

Logga in via https://cloud.timeedit.net/umu/web/ och välj Bokning för studenter.

 

Välj Bokning för studenterVälj Grupprumsbokning.

Välj Grupprumsbokning

Du börjar med att filtrera lokaler. Du kan fritextsöka (1), filtrera på Campus (2) eller filtrera på Byggnad (3). Du kan kombinera filter eller inte använda något alls.

 

Bokningsgränssnittet

Under filter men ovanför kalendern finns datumväljaren. Här visas vilket datumintervall som används i bokningskalendern. Du kan bläddra bakåt eller framåt med pilarna. Om du klickar på datumet har du möjlighet att välja datum. Längt till höger kan du välja mellan vecko- eller dagsvy för bokningskalendern.

Datumväljare

Varje rad  i Bokningskalendern är en lokal och visar lokalens tillgänglighet. Initialt visas den i veckovy men om du klickar på en dag växlar du till dagsvy.

Veckovy välj datum

I dagsvy för du muspekaren över den lokal och tid du önskar boka. Klicka för att fästa tiden.Bokningskalender dagsvy

Veckovy välj datum

När du klickat för att fästa tiden öppnas ett bokningsfönster. Här kan du justera start och sluttid samt välja institution/org.enhet.

Val av institution/org.enhet är obligatoriskt vid bokning. Du kan enbart välja på de institutioner där du är registrerad. Är du registrerad/antagen vid flera institutioner, välj den institution som bäst passar syftet med bokningen. Välj Boka för att slutföra bokningen.

Bokningsruta

En bokningsbekräftelse visas. Du kan här välja att även skicka en bekräftelse via mail.Bokningsbekräftelse

Kom ihåg att avboka om du inte behöver nyttja lokalen!

Bjuda in flera användare till ett team i Teams

Det kan vara tidskrävande att bjuda in medlemmar en och en till ett team i Teams. Här finns två tips på sätt att erbjuda medlemmarna att själva ansluta till teamet. Observera att dessa alternativ endast fungerar för användare med Umu-konton. 

Bjud in med en kod

Alla team har en kod som kan användas för att ansluta till teamet. Delar du denna ansluts personerna per automatik och det krävs inget extra av dig som ägare/administratör. Observera att det endast är personer med Umu-konton som kan ansluta med en kod.

Ta fram teamets kod

 1. Gå till ditt team. Välj de tre prickarna till höger om teamets namn. Klicka på Hantera team.
  Hantera team i Teams

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Under Hantera team går du sedan till inställningar och väljer Teamkod.Teamkod

3. När du valt Skapa får du fram koden och kan kopiera och dela den till dina blivande medlemmar.

Anslut till team med kod

1. Gå till Microsoft Teams och välj Team-fliken och sedan Gå med i eller skapa ett team.

Gå med i eller skapa ett team

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Användaren får då alternativet att skapa ett team eller ansluta med en kod, det är här de klistrar in koden och väljer att ansluta till teamet.

Anslut till team med en kod

 

 

 

 

 

Bjuda in med länk

1. Gå till ditt team. Välj de tre prickarna till höger om teamets namn, klicka på Hämta länk till teamet.

Hämta länk till teamet

 

 

 

 

 

 

 

2. Då får du upp en länk att kopiera och skicka till medlemmarna. När de klickar på länken får de direkt åtkomst och medlemskap i teamet.

Länk att dela för att bjuda in medlem till Team

OneDrive FAQ

Hur överför jag filer till OneDrive?
Du kan antingen ladda upp filer direkt från OneDrive i portalen (o365.umu.se) eller i OneDrive i utforskaren på datorn genom att dra och släppa filerna i mappen OneDrive – Umeå Universitet. 

Filer i OneDrive

Kan jag skapa mappar i OneDrive?
Ja, du kan skapa mappar i OneDrive. Antingen direkt i utforskaren eller i OneDrive på portalen (o365.umu.se). 

Kan jag ge en kollega åtkomst till en fil i min OneDrive?
Ja, du kan välja att dela enskilda filer eller mappar till en kollega. Om du delar ett dokument så kommer kollegan ha tillgång till senaste versionen. Det innebär att om du ändrar i dokumentet så kommer även kollegan se det utan att du behöver skicka dokumentet på nytt. 

Du kan välja om kollegan ska kunna redigera dokumentet eller bara läsa det. Om du väljer att hen ska redigera så kommer ni även kunna redigera dokumentet samtidigt. 

Dela filer och mappar

Kan jag se vilka filer som jag har delat med andra?
Ja, i OneDrive på portalen (o365.umu.se) så kan du se vilka filer som du har delat. 

Visa filer som delas i OneDrive

Kan jag se vilka filer som andra har delat med mig?
Ja, förutom att du får ett mejl när någon har delat en fil med dig så kan du i OneDrive på portalen (o365.umu.se) se vilka filer som andra har delat med dig.  

Visa filer som delats med mig

Kan jag sluta dela ett dokument?
Ja, i OneDrive på portalen (o365.umu.se) kan du sluta dela ett dokument.  

Sluta dela OneDrive-filer

Vad händer om jag av misstag raderar en fil i min OneDrive?
Om du av misstag raderar filer i din OneDrive så finns filerna att hämta från papperskorgen via OneDrive i portalen (o365.umu.se), där finns de lagrade i 30 dagar. Efter 30 dagar ligger filerna i en sekundär papperskorg i 60 dagar innan de försvinner. Dina filer lagras i papperskorgen i totalt 90 dagar. Detsamma gäller filer i team eller delade bibliotek. 

Var lagras filerna rent fysiskt?
Filerna som du lagrar i OneDrive lagras i Microsoft Datacenter. Umeå universitet har beslutat att all data ska lagras inom Europa

Mer om vad du får lagra i vilken tjänst

Kan jag använda OneDrive om jag använder en Mac-dator?
Ja, det går bra att använda OneDrive om du använder Mac.

Teams FAQ

Möten i Teams

Kommer Skype att försvinna?
Ja, Microsoft kommer på sikt att sluta uppdatera Skype och istället endast satsa på Microsoft Teams. 

I dagsläget går det inte att ringa till externa personer direkt via Teams. Detta kan du göra som vanligt via Skype, tills nya beslut är tagna. 

Hur många personer kan man se på samma gång under ett möte?
Det är möjligt att se 49 personer samtidigt under ett möte. 

Avslutas mötet automatiskt om det går över utsatt tid?
Nej, mötet avslutas först när någon väljer att avsluta mötet eller alla deltagare har lämnat det.  

Hur många kan delta i ett Teamsmöte?
250 personer kan delta i ett möte.  

Kan jag boka ett Teams-möte via Outlook?
Ja, du kan schemalägga ett Teams-möte direkt i Outlook. För att göra detta krävs att du har Teams installerat på din dator. 

Går det att räcka upp handen under ett Teams-möte?
Ja, det är möjligt att räcka upp handen under ett möte.  

Går det att använda en whiteboard i ett Teams-möte?
Ja, det går att använda whiteboard. Du startar en whiteboard genom att klicka på knappen för att dela skärm. När du klickat där kan du välja whiteboard långt till höger. 
Om du vill få fler funktioner så rekommenderas att ladda ner Microsoft Whiteboard till din dator.  

Går det att moderera ett möte i Teams?

Ja, du kan välja att stänga av deltagares mikrofon, bjuda in fler eller ta bort deltagare under pågående möte. Du kan också välja ifall deltagare ska få möjligheten att aktivera sin mikrofon under mötets gång och om chatten ska vara tillgänglig

Kan man sätta upp en lobby för Teams möten?

Ja! Du kan välja att stänga ute alla, externa eller ingen alls. Du som skapare av mötet kommer alltid att kunna ansluta till mötet.

Går det att dela upp mötet i breakout rooms?
Ja, under mötets gång finns funktionen att dela upp mötet i mindre grupper.

Team 

Hur stort lagringsutrymme finns i ett team?
I ett team finns 1 TB lagringsutrymme. 

Hur många kanaler kan jag skapa?
Det är möjligt att skapa 200 standardkanaler och 30 privata kanaler i ett team.  

Vad är en privat kanal?
En privat kanal är endast tillgänglig för de personer som du anger ska ha åtkomst till kanalen. Personerna måste vara deltagare i teamet i stort. Det fungerar alltså inte att bara bjuda in en person till en privat kanal men inte till teamet i övrigt.

Skapa en privat kanal

Kan alla i ett team skapa kanaler?
Det beror på vilken inställning som ägaren till teamet har ställt in. Under Hantera team kan ägaren till teamet välja om en medlem får skapa och ta bort kanaler. Här finns även fler inställningar som går att anpassa. 

Hantera teaminställningar och behörigheter i Teams

När jag skapar ett team, vilket typ ska jag använda?
Av de fyra alternativen som ges (Klass, PLC, Personal, Annat) så är det den sista typen ”Annat” som ska användas. Denna är utan formatering och ger dig möjligheten att bygga ditt team helt efter dina behov.
Hur vet jag om jag ska skapa ett privat eller offentligt team?
I de flesta fall är det privat du ska välja. Privata team är det enbart de du bjuder in som kan se medan de offentliga teamen är tillgängliga för alla på Umeå universitet.

Vad är det för skillnad på att vara ägare och medlem i ett team?
En ägare av ett team är den som administrerar teamet. Ägaren kan lägga till och ta bort medlemmar samt bestämma vad medlemmarna ska ha behörigheter att göra i ett team. Det är möjligt att ha flera ägare av ett team. 

Lägga till medlemmar och ändra till ägare m.m 

Vad händer om någon av misstag raderar en fil?
Om någon av misstag raderar filer i ett team så finns filerna att hämta från teamets papperskorg i Sharepoint, där finns de lagrade i 30 dagar. Efter 30 dagar ligger filerna i en sekundär papperskorg i 60 dagar innan de försvinner. Dina filer lagras i papperskorgen i 90 dagar. 

Vad är skillnad på Chatt och Inlägg i ett Team?
Chattfunktionen är ersättaren av Skype och tillåter dig att kommunicera med enstaka kollegor eller grupper i text och samtal. Du kan även dela skärm. 

För att skapa gemensamma ytor för samarbete så rekommenderas du att skapa ett team. Konversationerna i teamet är synliga för alla i teamet och till skillnad från i chatten, knyts konversationerna ihop i trådar för att hålla ihop det aktuella ämnet. 

I chatten kommunicerar ni i ett ständigt flöde medan konversationer i team delas upp i trådar för enklare uppföljning i samarbetet. En tumregel kan vara att använda chatten till mer “vardagligt” snack och korta avstämningar medan konversationer i team kan ses som ett mer formellt forum med sådant som kan vara bra att kunna följa upp vid ett senare tillfälle. 

Kan jag flytta filer till en annan kanal eller ett annat team?
Ja, det går att flytta filer. Du klickar på de tre prickarna och väljer sedan att flytta. Du kan även öppna filerna i Sharepoint för enklare hantering av filerna.  

Går det att skapa ”underkanaler”?
Nej, du kan bara skapa kanaler i ett team.  

Kan jag byta namn på ett team?
Ja, det går att byta namn på ett team. Att tänka på är att alla team får en egen Sharepoint-sajt, dessa går inte att byta namn på. Det innebär att när du byter namn på ditt team i Teams är detta bara ett visningsnamn. Sharepoint-sajten kommer fortfarande att behålla ursprungsnamnet. Så tänk gärna över namnet en extra gång.

Kan jag byta namn på en kanal?
Ja, det går att byta namn på en kanal. Det gör du genom att klicka på de tre prickarna och därefter Redigera den här kanalen. Även här kommer ursprungsnamnet att hänga kvar i tillhörande dokumentbibliotek i Sharepoint.  

Varför finns teamets filer i Sharepoint?
När man skapar ett team så skapas också en Sharepoint i bakgrunden. Det är där filerna i teamet lagras. Filerna lagras rent tekniskt i Sharepoint men du kan hantera dem direkt i Teams. Sharepoint gör det möjligt att dela filer i Office 365.

Kan jag bjuda in en extern deltagare till Teams?
Du kan lägga till externa personer som en gäst i Teams. Alla som har ett e-postkonto, till exempel Outlook, Gmail eller liknande, kan gå med i ditt team som gäst.

Lägga till gäster i ett team i Teams

Vad får en extern deltagare (gäst) göra i ett team?
En gäst kan göra allt som övriga deltagare i ett team kan göra, förutom att lägga till flikar. Ägaren av teamet kan även ställa in om gästen ska få skapa kanaler eller inte i ett team.  

Teaminställningar och behörigheter i Teams

Kan man lägga till AD-grupper i ett team?
Nej, i dagsläget är detta inte möjligt. Vi hoppas kunna erbjuda detta framöver.  

Varför har jag inte Spara automatiskt-funktionen i Word?
Det beror på vilken version av officepaketet du har. Om du laddar ner Office från portalen (o365.umu.se) så får du möjlighet att använda Spara automatiskt i Word, Excel och Powerpoint. 

Kan jag skapa mappar för filer?
Ja, du kan bygga din mappstruktur precis som på din dator. Skapa mappar i filytan för respektive kanal precis som du vill. 

Är det någon skillnad att redigera från skrivbordsappen eller direkt i teams?
skrivbordsappen har du möjlighet att göra fler avancerade funktioner. I övrigt är det samma sak att redigera direkt i Teams eller skrivbordsappen. Om du väljer att öppna i skrivbordsappen och sparar så kommer det sparas automatiskt i teamet, du behöver alltså inte ladda ner en kopia, och alla medlemmar få åtkomst till dina ändringar. Ifall du arbetar i skrivbordsappen samtidigt som dina kollegor rekommenderar vi att ni laddar ner Office-paketet från portalen så att ni får funktionen “Spara automatiskt”. Ni kommer då, precis som i webben, att se var era kollegor redigerar (annars behöver ni spara regelbundet för att dina kollegor ska se dina ändringar). 

Hur blir jag aviserad att något händer i Teams?
Du kan ställa in aviseringar generellt för hela programmet. 

Du kan även ställa in aviseringar för specifika kanaler i ett team. Här kan du välja hur du vill bli aviserad för respektive kanal.

Hantera aviseringar i Teams  

Kan studenter använda Microsoft Teams?
Ja, studenter har tillgång till Office 365.  

Kan jag se tidigare versioner av ett dokument?
Ja, du kan se tidigare versioner och även återgå till tidigare versioner om du vill. 

Visa tidigare versioner av Office-filer

Användarstöd Canvas

Användarstöd för personal om lärplattformen Canvas återfinns här:

Användarstöd för studenter på svenska och engelska om lärplattformen Canvas återfinns här:

Du når även användarstöd för personal och studenter om Canvas direkt inifrån den inbyggda hjälpmenyn.
Gå till www.canvas.umu.se och logga in med ditt UmU-ID.

 1. Klicka på ”Hjälp” i den globala menyn
 2. Välj aktuell ”hjälpresurs” beroende på om du är personal eller student

 

Instruktioner för digitala disputationer

Instruktioner digitala disputationer (PDF, öppnas i nytt fönster)

Instruktionen gäller för lokalerna Triple Helix och Aula Biologica.

Förberedelser inför den digitala disputationen

Moderator på plats

Se till att det finns en person på plats under disputationen som kan moderera och administrera mötet i det verktyg som du väljer.

Tekniker på plats

Universitetsservice skickar alltid en tekniker som är på plats för att hjälpa med tekniken före och under disputationen.

Det är bra om du har möjlighet att gå igenom rummet och tekniken som ska användas några dagar före den digitala disputationen ska genomföra, för att säkerställa att all utrustning fungerar och finns på plats.

Bestäm vilket verktyg som ska användas

I Triple Helix och Aula Biologica finns tre olika digitala verktyg som lämpar sig för en digital disputation; Zoom, Teams och Starleaf. Titta igenom listan som beskriver funktionaliteten för att avgöra vilket verktyg som passar dig bäst.

Funktionalitet i Zoom, Teams och Starleaf

Zoom Teams Starleaf
Ha ett ljud- och videosamtal x x x
Chatta x x
Visa presentation/dela datorskärm x x x
Dela filer under mötet x x
Hantera deltagare under pågående möte x x x
Aktivera mötesdeltagare x x
Spela in mötet x x
Styra insläpp till mötet x x
Max antal medverkande i mötet 300 250 100
Max antal man kan se i bild samtidigt 49 49 25
Anslutning
Ringa in till mötet via telefon x x x

Boka in din disputation i två verktyg

Rekommendationen är att du bokar in disputationen i två av verktygen så att disputationen går att genomföra även om ena verktyget har driftstörningar eller av någon annan anledning inte fungerar.

Boka möte i Zoom, Manual

Boka möte i Teams, Microsoft

Instruktionsfilm: Boka möte i Teams

Möte i StarLeaf bokas i samband med lokalbokning på Infocenter.

Informera om disputationen och dela möteslänkarna

Där du publicerar information om disputationen ska även möteslänkarna finnas. Detta eftersom offentliga disputationer ska vara öppen för allmänheten att ta del av, även om den sker digitalt.

Du måste informera om vilken möteslänk som är den primära och vilken som är backup-lösningen som används ifall det primära verktyget inte skulle fungera.

Tips till dina åhörare i samband med inbjudan

Inte alla är vana att delta i digitala möten, därför kan det vara bra att skicka med några tips när du publicerar inbjudan till en digital disputation.

 1. Be dem ladda ned programvaran som krävs inför disputationen.
 2.  Be dem ansluta till disputationen och det verktyg du väljer 10–15 minuter innan så att de hinner kolla sin internetanslutning och inte får trassel med tekniken när disputationen väl börjar.
 3. Be deltagarna stänga av mikrofon och video när de ansluter. De kan slå på dessa senare om de vill ställa frågor eller på annat sätt interagera med disputationen.

Strax före den digitala disputationen startar

Ta en timme före mötet och gå igenom att allt fungerar i rummet som den digitala disputationen ska genomföras i. Använd en fast internetanslutning.

Starta upp den digitala disputationen ungefär en kvart innan disputationen ska starta så kan åhörarna få möjlighet att kliva in i väntrummet och testa sin egen teknik.

Under den digitala disputationen

Det är bra om ni har en person som kan hålla extra koll på deltagarna under disputationen. Det har hänt att personer deltagit i olika digitala möten bara för att förstöra dem. Det finns lösningar för att undvika detta i de olika verktygen.

Väntrum/lobby

Zoom och Teams erbjuder en form av ”väntrum” innan disputationen startar. Det är bra att använda detta alternativ för att säkerställa tekniska förutsättningar men också hålla lite koll på vilka deltagare som ska vara med. Som värd, host, kan du manuellt tillåta deltagare att ansluta en i taget via väntrummet till mötet eller lägga in alla samtidigt. I väntrummet kan du lägga till ett personligt meddelande som deltagarna får när de ansluter sig, detta kan vara exempelvis information om mötets upplägg.

Så här gör du i Zoom

När du bokar ditt Zoom-möte får välja om du vill ha ett lösenord till mötet. Rekommendationen är att inte ha detta, istället kan du sätta upp ett väntrum/lobby. Det gör du under Advanced options. Här kan du också välja ifall du vill tillåta deltagare att ansluta innan dig. Detta kan vara positivt så att de hinner undersöka sin teknik. Har du tillåtit ett väntrum/lobby är det dit de kommer.

Du kan också välja om du vill stänga av deltagares mikrofoner automatiskt när de ansluter till mötet. Detta är bra att göra så att de inte stör om de kommer in lite sent.

Advanced options Zoom

När någon anslutit till ditt väntrum/lobby och vill ansluta till mötet visas en ruta i nedre delen av skärmen. Här kan du välja att visa väntrummet/lobbyn eller släppa in deltagaren. Att visa väntrummet/ lobbyn kan vara aktuellt om det är många som vill ansluta samtidigt. Du når lobbyn via ikonen med deltagare.

Participants Zoom

Så gör du i Teams

Gå till din bokning i Outlook, dubbelklicka på den så att du får upp detaljer om mötet. Under länken för att ansluta till mötet hittar du alternativet ”Mötesalternativ”. Klicka där.

Du möts nu av en vy med alternativ:

 • Vilka som kan gå förbi i väntrummet/lobbyn. Här finns fyra alternativ: Alla, personer i min organisation, betrodda organisationer och endast mig. Med organisation menas anställda vid Umeå universitet.
 • Låt alltid uppringare gå förbi lobbyn, detta alternativ bör du lämna som ”Nej”
 • Meddela när en uppringare ansluter eller lämnar – Välj ”Ja” om du vill få en notis i form av ett pling när en deltagare går in eller ur mötet.

Vem kan presentera? Här finns fyra alternativ: Alla, personer i min organisation, vissa personer eller bara jag. Tips är att tillåta åtminstone en moderator utöver dig själv att presentera. Detta gör du genom att bjuda in personer i mötesbokningen och sedan välja dess namn i listan.

Mötesalternativ i Teams

Vem som kan presentera i Teams

När någon utanför organisationen vill ansluta till mötet visas en ruta i nedre delen av skärmen där du kan välja att visa lobbyn eller släppa in deltagaren. Visa lobbyn kan vara aktuellt om det är många som vill ansluta samtidigt. Du når lobbyn via deltagarlistan i menyn mitt på skärmen.

Släppa in externa deltagare i Teams

Hantera deltagare

I  Zoom, Teams och Starleaf kan värden hantera deltagare. Det innebär att du kan slå av både mikrofon och video för åhörare som inte har gjort det (om det är så att det stör själva disputationen). Du kan också kasta ut åhörare ur mötet om det behovet mot förmodan skulle finnas.

Beroende på vilket upplägg ni har för den digitala disputationen så kan du som administratör behöva hålla koll på den chattfunktion som finns om åhörare vill ställa frågor. I Zoom finns även möjligheten för deltagare att räcka upp handen och att be föreläsare att sakta ner om hen pratar för fort eller för långsamt.

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta Servicedesk eller Infocenter så hjälper vi dig med de digitala lösningarna.

Bilder visas inte i Canvas

Efter en uppdatering av webbläsaren Safari, får nu en del användare svårt att se uppladdade bilder i Canvas. Anledningen är att Apple har skärpt säkerhetsinställningar för spårning mellan webbplatser. Canvas lagrar bilder under en annan domän, vilket gör att webbläsaren uppfattar det som om att en annan aktör spårar aktivitet i Canvas.

Canvas arbetar på en lösning på problemet. Under tiden finns det två tillfälliga lösningar, varav den ena inte löser problemet helt:

Den rekommenderade lösningen

För användare som har tillgång till en annan webbläsare som till exempel Chrome, Firefox eller Edge, så uppvisar dessa webbläsare inte detta problem. Att använda en av dessa alternativa webbläsare är den rekommenderade lösningen.

Alternativ lösning, visar inte alla bilder

För användare som bara har tillgång till Safari och inte har möjlighet att följa lösningen ovan, kan du tillfälligt inaktiverar alternativet ”Förhindra spårning över webbplatser” i Safaris inställningar. Det återställer Canvas möjlighet att visa bilder.

Användare bör bara inaktivera detta alternativ tillfälligt vid användning av Canvas och sedan aktivera inställningen igen före besök på andra webbplatser. Mer information om den här inställningen finns här:

Förhindra spårning mellan webbplatser i Safari på datorn:

https://support.apple.com/guide/safari/prevent-cross-site-tracking-sfri40732/mac

Spela in ett möte i Zoom

Du kan använda Zoom för att spela in ett möte för att sedan publicera videon i t.ex. UmU Play.

Obs! Glöm inte att informera deltagarna om du tänker spela in mötet

Spela in

 1. Om du vill spela in ett möte där du även ska dela en presentation eller skärm använder du dig av verktyget share screen innan du startar inspelningen.
 2. Klicka sedan på Record för att starta inspelningen. Om du delar skärm kan knappen gömma sig, för då muspekaren till More och klicka på
 3. Deltagarna I mötet kommer se följande ikon så länge inspelningen pågår

 1. Du kan starta och avsluta inspelningen när du vill. Under inspelningen kan du även välja att pausa inspelningen genom att klicka på Pause och sedan återuppta inspelningen när du vill. När du klickar på Stop stannar inspelningen och samma inspelning kan inte återupptas igen. Klickar du på record efter kommer en ny inspelning att startas som sedan konverteras till en separat videofil.
 2. Det är endast mötesvärden (host) I ett möte som kan spela in. Om du vill att en deltagare I mötet ska kunna spela in kan du tilldela den rättigheten manuellt till deltagare I mötet. Rättigheten för inspelning gäller så länge mötet pågår alternativt till dess att du manuellt drar tillbaka rättigheten. Klicka då på Manage participants för att tilldela en deltagare rättigheten för inspelning och välj allow record.

 

 1. När du är klar med inspelningen klickar du på stop, alternativt stänger ned mötet. Då startar konverteringen av inspelningen.
 2. När du avslutar ditt Zoommöte måste videon konverteras. Det kan ta en stund beroende på videons storlek.

 

 

Vad syns i inspelningen?

 • Skärmdelning – Gör du en skärminspelning kommer detta att visas i inspelningen. För att välja vilka skärmar som ska delas och ännu viktigare, spelas in, klicka på alternativet ”Share”. I dialogrutan som visas ser du alla öppna applikationer och skärmar. Du kan välja därifrån vilken du vill dela på skärmen för inspelning.

  Har du dubbla skärmar finns det en inställning även för det. För att kunna aktivera denna funktion går du till zoomappen på din dator, klickar på Settings –>General. Bocka i rutan för ”Use dual monitors”

 • Visa video – Det är mötesvärdens inställningar som styr vad som visas på inspelningen. När du som värd använder Active Speaker View, kommer inspelningen växla stor bild mellan den som talar. Om du istället aktiverat Gallery View, kommer videoinspelningen fånga flera samtida videor med deltagare. Notera att Gallery View endast tillåter 25 deltagares videor att visassamtidigt.

  Du kan även välja ”Spotlight” av en deltagares video vilket innebär att endast en specifik video kommer att visas och spelas in.

 

 • Dölj video – Du kan välja att helt dölja video från inspelningen under tiden du gör en skärmdelning. Gå till Settings –> recording och inaktivera ”Record video during screen sharing”.

Hur och var sparas inspelningarna?

Alla inspelningar sparas lokalt på datorn hos den som spelat in.

1. Per automatik kommer inspelningarna att sparas:

 • PC: C:\Users\User Name\Documents\Zoom
 • Mac: /Users/User Name/Documents/Zoom

Under Settings och Recording på ditt Zoom konto kan du själv välja var du vill spara dina kommande inspelningar.

 

2. För att hitta igen inspelningar kan du öppna Zoomappen på din dator, klicka på Meetings sedan Recorded och Open för aktuellt möte.

Publicera videon i UmU play

Du kan publicera din video i UmU play och bädda in den på en kurs i lärplattform för att göra den tillgänglig för studenter.
Logga in på https://play.umu.se/. Därefter kan du följa instruktionerna på https://manual.its.umu.se/ladda-upp-video-i-umuplay/