OneDrive FAQ

Hur överför jag filer till OneDrive?
Du kan antingen ladda upp filer direkt från OneDrive i portalen (o365.umu.se) eller i OneDrive i utforskaren på datorn genom att dra och släppa filerna i mappen OneDrive – Umeå Universitet. 

Filer i OneDrive

Kan jag skapa mappar i OneDrive?
Ja, du kan skapa mappar i OneDrive. Antingen direkt i utforskaren eller i OneDrive på portalen (o365.umu.se). 

Kan jag ge en kollega åtkomst till en fil i min OneDrive?
Ja, du kan välja att dela enskilda filer eller mappar till en kollega. Om du delar ett dokument så kommer kollegan ha tillgång till senaste versionen. Det innebär att om du ändrar i dokumentet så kommer även kollegan se det utan att du behöver skicka dokumentet på nytt. 

Du kan välja om kollegan ska kunna redigera dokumentet eller bara läsa det. Om du väljer att hen ska redigera så kommer ni även kunna redigera dokumentet samtidigt. 

Dela filer och mappar

Kan jag se vilka filer som jag har delat med andra?
Ja, i OneDrive på portalen (o365.umu.se) så kan du se vilka filer som du har delat. 

Visa filer som delas i OneDrive

Kan jag se vilka filer som andra har delat med mig?
Ja, förutom att du får ett mejl när någon har delat en fil med dig så kan du i OneDrive på portalen (o365.umu.se) se vilka filer som andra har delat med dig.  

Visa filer som delats med mig

Kan jag sluta dela ett dokument?
Ja, i OneDrive på portalen (o365.umu.se) kan du sluta dela ett dokument.  

Sluta dela OneDrive-filer

Vad händer om jag av misstag raderar en fil i min OneDrive?
Om du av misstag raderar filer i din OneDrive så finns filerna att hämta från papperskorgen via OneDrive i portalen (o365.umu.se), där finns de lagrade i 30 dagar. Efter 30 dagar ligger filerna i en sekundär papperskorg i 60 dagar innan de försvinner. Dina filer lagras i papperskorgen i totalt 90 dagar. Detsamma gäller filer i team eller delade bibliotek. 

Var lagras filerna rent fysiskt?
Filerna som du lagrar i OneDrive lagras i Microsoft Datacenter. Umeå universitet har beslutat att all data ska lagras inom Europa

Mer om vad du får lagra i vilken tjänst

Kan jag använda OneDrive om jag använder en Mac-dator?
Ja, det går bra att använda OneDrive om du använder Mac.

Teams FAQ

Möten i Teams

Kommer Skype att försvinna?
Ja, Microsoft kommer på sikt att sluta uppdatera Skype och istället endast satsa på Microsoft Teams. 

I dagsläget går det inte att ringa till externa personer direkt via Teams. Detta kan du göra som vanligt via Skype, tills nya beslut är tagna. 

Hur många personer kan man se på samma gång under ett möte?
Det är möjligt att se nio personer samtidigt under ett möte. 

Avslutas mötet automatiskt om det går över utsatt tid?
Nej, mötet avslutas först när någon väljer att avsluta mötet eller alla deltagare har lämnat det.  

Hur många kan delta i ett Teamsmöte?
250 personer kan delta i ett möte.  

Kan jag boka ett Teams-möte via Outlook?
Ja, du kan schemalägga ett Teams-möte direkt i Outlook. För att göra detta krävs att du har Teams installerat på din dator. 

Går det att räcka upp handen under ett Teams-möte?
Ja, det är möjligt att räcka upp handen under ett möte.  

Går det att använda en whiteboard i ett Teams-möte?
Ja, det går att använda whiteboard. Du startar en whiteboard genom att klicka på knappen för att dela skärm. När du klickat där kan du välja whiteboard långt till höger. 
Om du vill få fler funktioner så rekommenderas att ladda ner Microsoft Whiteboard till din dator.  

Går det att moderera ett möte i Teams?
Ja, du kan välja att stänga av ingående video, deltagares mikrofoner och även ta bort deltagare under pågående möte. Utöver det kan du välja att avsluta mötet för alla. 

Kan man sätta upp en lobby för Teams möten?
Ja, däremot fungerar den enbart för externa och gäster. Anställda vid Umeå universitet går alltid förbi lobbyn. 

Team 

Hur stort lagringsutrymme finns i ett team?
I ett team finns 1 TB lagringsutrymme. 

Hur många kanaler kan jag skapa?
Det är möjligt att skapa 200 standardkanaler och 30 privata kanaler i ett team.  

Vad är en privat kanal?
En privat kanal är endast tillgänglig för de personer som du anger ska ha åtkomst till kanalen. Personerna måste vara deltagare i teamet i stort. Det fungerar alltså inte att bara bjuda in en person till en privat kanal men inte till teamet i övrigt.

Skapa en privat kanal

Kan alla i ett team skapa kanaler?
Det beror på vilken inställning som ägaren till teamet har ställt in. Under Hantera team kan ägaren till teamet välja om en medlem får skapa och ta bort kanaler. Här finns även fler inställningar som går att anpassa. 

Hantera teaminställningar och behörigheter i Teams

Vad är det för skillnad på att vara ägare och medlem i ett team?
En ägare av ett team är den som administrerar teamet. Ägaren kan lägga till och ta bort medlemmar samt bestämma vad medlemmarna ska ha behörigheter att göra i ett team. Det är möjligt att ha flera ägare av ett team. 

Lägga till medlemmar och ändra till ägare m.m 

Vad händer om någon av misstag raderar en fil?
Om någon av misstag raderar filer i ett team så finns filerna att hämta från teamets papperskorg i Sharepoint, där finns de lagrade i 30 dagar. Efter 30 dagar ligger filerna i en sekundär papperskorg i 60 dagar innan de försvinner. Dina filer lagras i papperskorgen i 90 dagar. 

Vad är skillnad på Chatt och Inlägg i ett Team?
Chattfunktionen är ersättaren av Skype och tillåter dig att kommunicera med enstaka kollegor eller grupper i text och samtal. Du kan även dela skärm. 

För att skapa gemensamma ytor för samarbete så rekommenderas du att skapa ett team. Konversationerna i teamet är synliga för alla i teamet och till skillnad från i chatten, knyts konversationerna ihop i trådar för att hålla ihop det aktuella ämnet. 

I chatten kommunicerar ni i ett ständigt flöde medan konversationer i team delas upp i trådar för enklare uppföljning i samarbetet. En tumregel kan vara att använda chatten till mer “vardagligt” snack och korta avstämningar medan konversationer i team kan ses som ett mer formellt forum med sådant som kan vara bra att kunna följa upp vid ett senare tillfälle. 

Kan jag flytta filer till en annan kanal eller ett annat team?
Ja, det går att flytta filer. Du klickar på de tre prickarna och väljer sedan att flytta. Du kan även öppna filerna i Sharepoint för enklare hantering av filerna.  

Går det att skapa ”underkanaler”?
Nej, du kan bara skapa kanaler i ett team.  

Kan jag byta namn på ett team?
Ja, det går att byta namn på ett team. Att tänka på är att alla team får en egen Sharepoint-sajt, dessa går inte att byta namn på. Det innebär att när du byter namn på ditt team i Teams är detta bara ett visningsnamn. Sharepoint-sajten kommer fortfarande att behålla ursprungsnamnet. Så tänk gärna över namnet en extra gång.

Kan jag byta namn på en kanal?
Ja, det går att byta namn på en kanal. Det gör du genom att klicka på de tre prickarna och därefter Redigera den här kanalen. Även här kommer ursprungsnamnet att hänga kvar i tillhörande dokumentbibliotek i Sharepoint.  

Varför finns teamets filer i Sharepoint?
När man skapar ett team så skapas också en Sharepoint i bakgrunden. Det är där filerna i teamet lagras. Filerna lagras rent tekniskt i Sharepoint men du kan hantera dem direkt i Teams. Sharepoint gör det möjligt att dela filer i Office 365.

Kan jag bjuda in en extern deltagare till Teams?
Du kan lägga till externa personer som en gäst i Teams. Alla som har ett e-postkonto, till exempel Outlook, Gmail eller liknande, kan gå med i ditt team som gäst.

Lägga till gäster i ett team i Teams

Vad får en extern deltagare (gäst) göra i ett team?
En gäst kan göra allt som övriga deltagare i ett team kan göra, förutom att lägga till flikar. Ägaren av teamet kan även ställa in om gästen ska få skapa kanaler eller inte i ett team.  

Teaminställningar och behörigheter i Teams

Kan man lägga till AD-grupper i ett team?
Nej, i dagsläget är detta inte möjligt. Vi hoppas kunna erbjuda detta framöver.  

Varför har jag inte Spara automatiskt-funktionen i Word?
Det beror på vilken version av officepaketet du har. Om du laddar ner Office från portalen (o365.umu.se) så får du möjlighet att använda Spara automatiskt i Word, Excel och Powerpoint. 

Kan jag skapa mappar för filer?
Ja, du kan bygga din mappstruktur precis som på din dator. Skapa mappar i filytan för respektive kanal precis som du vill. 

Är det någon skillnad att redigera från skrivbordsappen eller direkt i teams?
skrivbordsappen har du möjlighet att göra fler avancerade funktioner. I övrigt är det samma sak att redigera direkt i Teams eller skrivbordsappen. Om du väljer att öppna i skrivbordsappen och sparar så kommer det sparas automatiskt i teamet, du behöver alltså inte ladda ner en kopia, och alla medlemmar få åtkomst till dina ändringar. Ifall du arbetar i skrivbordsappen samtidigt som dina kollegor rekommenderar vi att ni laddar ner Office-paketet från portalen så att ni får funktionen “Spara automatiskt”. Ni kommer då, precis som i webben, att se var era kollegor redigerar (annars behöver ni spara regelbundet för att dina kollegor ska se dina ändringar). 

Hur blir jag aviserad att något händer i Teams?
Du kan ställa in aviseringar generellt för hela programmet. 

Du kan även ställa in aviseringar för specifika kanaler i ett team. Här kan du välja hur du vill bli aviserad för respektive kanal.

Hantera aviseringar i Teams  

Kan studenter använda Microsoft Teams?
Ja, studenter har tillgång till Office 365.  

Kan jag se tidigare versioner av ett dokument?
Ja, du kan se tidigare versioner och även återgå till tidigare versioner om du vill. 

Visa tidigare versioner av Office-filer

Användarstöd Canvas

Användarstöd för personal om lärplattformen Canvas återfinns här:

Användarstöd för studenter på svenska och engelska om lärplattformen Canvas återfinns här:

Du når även användarstöd för personal och studenter om Canvas direkt inifrån den inbyggda hjälpmenyn.
Gå till www.canvas.umu.se och logga in med ditt UmU-ID.

 1. Klicka på ”Hjälp” i den globala menyn
 2. Välj aktuell ”hjälpresurs” beroende på om du är personal eller student

 

Bilder visas inte i Canvas

Efter en uppdatering av webbläsaren Safari, får nu en del användare svårt att se uppladdade bilder i Canvas. Anledningen är att Apple har skärpt säkerhetsinställningar för spårning mellan webbplatser. Canvas lagrar bilder under en annan domän, vilket gör att webbläsaren uppfattar det som om att en annan aktör spårar aktivitet i Canvas.

Canvas arbetar på en lösning på problemet. Under tiden finns det två tillfälliga lösningar, varav den ena inte löser problemet helt:

Den rekommenderade lösningen

För användare som har tillgång till en annan webbläsare som till exempel Chrome, Firefox eller Edge, så uppvisar dessa webbläsare inte detta problem. Att använda en av dessa alternativa webbläsare är den rekommenderade lösningen.

Alternativ lösning, visar inte alla bilder

För användare som bara har tillgång till Safari och inte har möjlighet att följa lösningen ovan, kan du tillfälligt inaktiverar alternativet ”Förhindra spårning över webbplatser” i Safaris inställningar. Det återställer Canvas möjlighet att visa bilder.

Användare bör bara inaktivera detta alternativ tillfälligt vid användning av Canvas och sedan aktivera inställningen igen före besök på andra webbplatser. Mer information om den här inställningen finns här:

Förhindra spårning mellan webbplatser i Safari på datorn:

https://support.apple.com/guide/safari/prevent-cross-site-tracking-sfri40732/mac

Spela in ett möte i Zoom

Du kan använda Zoom för att spela in ett möte för att sedan publicera videon i t.ex. UmU Play.

Obs! Glöm inte att informera deltagarna om du tänker spela in mötet

Spela in

 1. Om du vill spela in ett möte där du även ska dela en presentation eller skärm använder du dig av verktyget share screen innan du startar inspelningen.
 2. Klicka sedan på Record för att starta inspelningen. Om du delar skärm kan knappen gömma sig, för då muspekaren till More och klicka på
 3. Deltagarna I mötet kommer se följande ikon så länge inspelningen pågår

 1. Du kan starta och avsluta inspelningen när du vill. Under inspelningen kan du även välja att pausa inspelningen genom att klicka på Pause och sedan återuppta inspelningen när du vill. När du klickar på Stop stannar inspelningen och samma inspelning kan inte återupptas igen. Klickar du på record efter kommer en ny inspelning att startas som sedan konverteras till en separat videofil.
 2. Det är endast mötesvärden (host) I ett möte som kan spela in. Om du vill att en deltagare I mötet ska kunna spela in kan du tilldela den rättigheten manuellt till deltagare I mötet. Rättigheten för inspelning gäller så länge mötet pågår alternativt till dess att du manuellt drar tillbaka rättigheten. Klicka då på Manage participants för att tilldela en deltagare rättigheten för inspelning och välj allow record.

 

 1. När du är klar med inspelningen klickar du på stop, alternativt stänger ned mötet. Då startar konverteringen av inspelningen.
 2. När du avslutar ditt Zoommöte måste videon konverteras. Det kan ta en stund beroende på videons storlek.

 

 

Vad syns i inspelningen?

 • Skärmdelning – Gör du en skärminspelning kommer detta att visas i inspelningen. För att välja vilka skärmar som ska delas och ännu viktigare, spelas in, klicka på alternativet ”Share”. I dialogrutan som visas ser du alla öppna applikationer och skärmar. Du kan välja därifrån vilken du vill dela på skärmen för inspelning.

  Har du dubbla skärmar finns det en inställning även för det. För att kunna aktivera denna funktion går du till zoomappen på din dator, klickar på Settings –>General. Bocka i rutan för ”Use dual monitors”

 • Visa video – Det är mötesvärdens inställningar som styr vad som visas på inspelningen. När du som värd använder Active Speaker View, kommer inspelningen växla stor bild mellan den som talar. Om du istället aktiverat Gallery View, kommer videoinspelningen fånga flera samtida videor med deltagare. Notera att Gallery View endast tillåter 25 deltagares videor att visassamtidigt.

  Du kan även välja ”Spotlight” av en deltagares video vilket innebär att endast en specifik video kommer att visas och spelas in.

 

 • Dölj video – Du kan välja att helt dölja video från inspelningen under tiden du gör en skärmdelning. Gå till Settings –> recording och inaktivera ”Record video during screen sharing”.

Hur och var sparas inspelningarna?

Alla inspelningar sparas lokalt på datorn hos den som spelat in.

1. Per automatik kommer inspelningarna att sparas:

 • PC: C:\Users\User Name\Documents\Zoom
 • Mac: /Users/User Name/Documents/Zoom

Under Settings och Recording på ditt Zoom konto kan du själv välja var du vill spara dina kommande inspelningar.

 

2. För att hitta igen inspelningar kan du öppna Zoomappen på din dator, klicka på Meetings sedan Recorded och Open för aktuellt möte.

Publicera videon i UmU play

Du kan publicera din video i UmU play och bädda in den på en kurs i lärplattform för att göra den tillgänglig för studenter.
Logga in på https://play.umu.se/. Därefter kan du följa instruktionerna på https://manual.its.umu.se/ladda-upp-video-i-umuplay/

 

 

Skapa ett nytt Zoommöte

När du vill skapa ett möte via zoomappen måste du först ladda ner appen och logga in med SSO (umu-id).

Du kan enkelt ladda ner zoomappen till din dator här: https://zoom.us/download

 1. När du laddat ner appen väljer du att logga in via SSO
  .
 2. I nästa steg för ”Company Domain” skriver du ”UMU” och klickar på ”continue”

 3. Logga in med ditt umu-id som vanligt

Nu kan du använda Zoom på din dator och har tillgång till ett flertal olika funktioner för att både skapa möten och ansluta till andras möten m.m.

OBS! Det går även att komma åt sitt konto och möten via webben, använd då länken www.zoom.umu.se. Se till att klicka på log in.

Skapa ett möte

”Instant meeting”

När du vill skapa ett spontant möte som ska äga rum nu kan du klicka på ”New meeting”. Här ifrån kan du bjuda in deltagare via e-post eller söka bland kontakter inom UmU.
Via kontaktlistan ser du vilka kontakter inom Umu som är tillgängliga vid det specifika tillfället. Du ser ditt ”Meeting ID” högst upp i Zoomfönstret, denna kod kan du kopiera och skicka till deltagare som du vill ska ansluta till just detta zoommöte.

”Scheduled meeting”

När du vill skapa eller schemalägga ett möte för en specifik tidpunkt kan du göra detta genom att trycka på Schedule. Då får du upp den här menyn.

I denna meny väljer du rubrik för sitt möte, datum, hur långt mötet ska vara och andra funktioner. (Obs! Mötet kommer inte avslutas efter den angivna tiden, det är mer en indikation till dina mötesdeltagare hur länge mötet kommer pågå)

 • Meeting ID kan du välja som ditt personliga ID eller välja ”generade automatically” om Zoom ska autogenerera ett ID för mötet..
 • Bockar du i Password kommer deltagaren behöva skriva in ett lösenord för att ansluta till mötet, som du valt.
 • Under Video kan man välja om värden och deltagarna ska ha video på när de först ansluter till mötet.
 • Audio avgör vilken ljudkälla du väljer att spela in din röst med, exempelvis hörlurar eller datorns inbyggda mikrofon.
 • Under Calendar kan du välja att importera det bokade mötet till Google, Outlook eller annan kalender. Då skapas en kalenderhändelse med information om zoommötet inklusive möteslänk. Denna kalenderhändelse kan du använda för att bjuda in deltagare till mötet. Du kan skicka vidare kalenderhändelsen till kollegor eller kopiera möteslänken och klistra in i t.ex. lärplattform.
 • Väljer du att skapa ett recurring meeting kommer samma möte kunna användas under en längre tid vid flertal mötestillfällen. Mötet kommer då ha samma meeting ID/möteslänk under denna period. Ett recurring meeting kan vara användbart när du planerar uppföljande samtal, eller för möten med studenter då du vill dela en och samma länk till alla. På detta sätt slipper man starta ett nytt möte varje gång med ett nytt meeting ID.
 • Advanced Options ger en ytterligare val att anpassa sitt möte efter sina preferenser.
  • Här väljer du t.ex. om deltagarna ska kunna starta upp Zoommötet även om du inte är närvarande (Enable join before host), ett väntrum (Enable wainting room) för att manuellt släppa in deltagare i mötet. Här kan du även sätta en alternativ mötesvärd (alternative host) som då får högre rättigheter i det aktuella zoommötet.

Starta ditt möte

Du startar dina schemalagda möten via Zoomappen på din dator, alternativt via ditt konto på webben via www.zoom.umu.se.
För att starta dina möten klickar du på Start i din personliga kalender.

Spela in film med UmU Play från Cambro

Den här guiden kan följas av både studenter och lärare. När filmen är inspelad kommer den att återfinnas i UmU Play – Min media.

Steg 1

Logga in i Cambro och klicka på UmU Play – min media i vänstra navigationsmenyn.

Steg 2

Klicka på Lägg till ny och sedan på Kaltura Capture

Ny inspelning

Ny inspelning

 

Steg 3

Godkänn Umeå universitets regler angående UmuPlay

Godkänn avtalet

Godkänn avtalet

Steg 4

Nu startar programmet och det första du skall göra är att göra en del inställningar.

Under kamerabilden väljs vilken kamera som skall användas vid dina inspelningar, mer om det under Steg 6
Via länken Manage kommer du vidare till ditt bibliotek där alla inspelningar som sparats lokalt på den dator finns.
Där finns även övriga inställningar som kan göras.

Klicka på kugghjulet för att komma åt inställningarna.

 1. Välj kvalitet på kamerainspelningen, rekommenderat är att du väljer 720 p
 2. Välj kvalitet på skärminspelningar som görs, rekommenderat är att du väljer 720 p
 3. Recording name prefix kan ändras om så önskas.
 4. Highlight Curzor lägger till en gul punkt vid muspekaren (det går att ändra färg)
 5. Auto minimize when recording döljer kontrollpanelen (se nedan) vid inspelning, rekommenderas inte.
 6. Klicka på New recording.

Steg 5

Ställ in vad som ska spelas in.

 • Välj vilken kamera som du vill spela in med.
 • Du kan spela in  en kamera och en skärm
 • ingen kamera och en skräm
 • eller två skärmar (se resultatet i Steg 10)

 

Välj kamera

Välj kamera

 

 • Det finns möjlighet att stänga av kameran och bara spela in bildskärmen. Klicka på kamerasymbolen för att välja bort den bildkällan
  Ingen kamera

  ingen kamera

   

 • Välj vilken skärm du vill spela in från- Du kan också välja en region/ del av skärmen.
 • Skärmarna får lite speciella namn. Använd förhandsgranskningen för att avgöra vilken av skärmarna som du valt.
välj skärm

Välj skärm

 

 • Väl vilken mikrofon du vill spela in ljudet i från.

Välj mikrofon

 

Steg 6

Spela in

Klicka på den röda inspelningsknappen.

Spela in

Spela in

En nedräkning och en inspelningspanel från 3-1 visas på skärmen.
När inspelningen börjar så startar en timer som visar hur länge inspelningen pågått.

räkna ned

Nedräkning

inspelningspanel

inspelningspanel

 

Steg 7

Pausa, avsluta eller avbryta inspelningen

stoppa inspelningen

stoppa inspelningen

 

pausa inspelningen

pausa inspelningen

 

avbryt inspelningen

avbryt inspelningen

När du väljer att avsluta inspelningen (Stop recording) så dyker det upp en ny dialogruta.
Om du vill fortsätta spela in klickar du på No

Vill du avsluta inspelningen välj Yes, Stop it

Stop recording

Nu är inspelningen klar och det finns följande möjligheter

 1. Förhandsgranska inspelningen. Det visas två rutor en för kameran och en för den inspelade skärmen.
 2. Byt namn på inspelningen, detta kan göras senare i Umu-play.
 3. Spara och ladda upp filen till Umu-play (det går att spara filen och ladda upp den senare eller kasta densamma)
Inspelningen klar

Inspelningen klar

Steg 8

Uppladdning av filmen.

En stapel visar staus för uppladdningen. Notera att inspelningarna med texten Upload som ännu inte är uppladdade till play.umu.se

Ladda upp filmen

ladda upp filmen

 

Steg 9

Umu-play

Filmen laddas upp i Umu-play och bearbetas innan den är klar för visning.
Hur lång tid det tar beror på filmens längd.

filmen bearbetas

filmen bearbetas

 

Steg 10

Den färdiga filmen

Nu är filmen uppladdad i Umu-play. När musen förs över filmen visas några symboler för att välja layout för den inspelade filmen.
Här kan tittaren välja mellan helbild (single wiev), bild i bild (picture in picture) eller sida vid sida (side by side).

Har du valt att stänga av kameran eller bara har en bildkälla finns ingen möjlighet för tittaren att välja vy.

När uppladdningen av filmen är klar kan du hitta igen den under UmU Play – Min media i Cambro. Observera! Om du har en längre inspelning tar det tid för programmet att ladda upp filmen till umuplay.
Nästa steg är att publicera videoinspelningen in en kurs.

Zoom – inställningar i ett möte

Ljudinställningar

2020-03-04_15-52-19.png

Det första du behöver göra är att kolla dina ljudinställningar.

1. Klicka på pilen till höger om mikrofonsymbolen.
2. Leta upp och klicka på ditt inkopplade USB Headset under val av mikrofon (microphone).
3. Leta upp och klicka på samma USB Headset under val av högtalare (speaker).

Vad gör de olika knapparna?

Observera: som deltagare har du INTE tillgång till alla knappar nedan. Du har alla knappar endast om du är den som startat Zoom-mötet.

zoom-knappar.png

1. Mute – stäng av/på din mikrofon. Stäng gärna av din mikrofon om du inte ska prata under en period.
2. Stop video – stäng av/på webbkamera. Du kan stänga av din webbkamera om en långsam internetuppkoppling gör att bild och/eller ljudet hackar.
3. Invite – om du behöver få tag i länken till rummet, klickar du på Invite och sedan på Copy URL-knappen. Du kan därefter klistra in länken i t.ex. ett meddelande
4. Manage participants – här kan du se deltagare och bestämma ifall de ska få ha ljud på, webbkamera igång osv.
5. Share – dela med dig av vad som helst via din skärm så att de andra deltagarna kan se – t.ex. ett worddokument i Word.
6. Chat – öppnar chattfönstret där alla deltagare kan skriva meddelanden till varandra. Den kan också fungera för löpande mötesanteckning om alla ska kunna se samtidigt.
7. Record – spela in mötet. Filmen som spelas in blir en fil på din dator. Filen kan du i efterhand skicka upp till din yta på umuplayLänkar till en externa sida. för att dela med dig av din film.
8. Breakout Rooms – här kan du skicka ut deltagare i slutna samtalsrum. Du kan besöka de olika rummen och även återkalla alla deltagare.
9. End meeting – avslutar mötet. Om du var den som startade mötet, kan du antingen stänga ner mötet för dig och alla andra (End Meeting for All) eller lämna mötet med de andra deltagarna kvar i rummet (Leave Meeting – observera att du då inte kan medverka i ett annat Zoom-möte samtidigt).

zoom-avsluta.png

 

Du kan själv starta ett möte och bjuda in dina kurskamrater, här kan du läsa mer om det: Zoom – starta eget onlinemöte.

Bjuda in medlem till ett team eller en kanal i Teams

Observera att det går att bjuda in interna och externa medlemmar samtidigt. 

Bjuda in en intern medlem

 1. Gå till teamet som medlemmen ska bjudas in till.
 2. Välj de tre prickarna till höger om teamets namn > Lägg till medlem.
 3. Sök och välj personens namn i listan och klicka sedan på lägg till. Vill du lägga till fler medlemmar samtidigt går det utmärkt genom att söka på nytt. 
 4. När du valt vilka personer du vill lägga till tar du ställning till vilken behörighet den nya medlemmen ska få: Medlem eller ägare.

Bjuda in en extern medlem

För att bjuda in en extern medlem finns två alternativ, alternativ 1 är att föredra.  

Alternativ 1:

 1. Klicka på de tre prickarna till höger om teamets namn. 
 2. Välj ”Lägg till medlem” > skriv in personens e-postadress i rutan och välj lägg till. Personen får per automatik behörigheten ”Gäst”. Detta går inte att ändra. 

Alternativ 2:

 1.  Klicka på de tre prickarna till höger om teamets namn.
 2. Välj ”Hämta länk till teamet” > Kopiera > Skicka till berörd person.

Läs mer om de olika behörigheterna

Bjuda in intern medlem

Skapa en kanal i Teams

 1. Gå in i det team du vill utöka med en kanal
 2. Välj de tre prickarna till höger om teamets namn > Lägg till kanal
  Observera att utseendet på ditt Teams kan skilja sig i färg och layout.Lägg till kanal
 3. Välj ett namn och beskriva din kanal. Välj också om kanalen ska vara tillgänglig för alla i teamet eller endast några utvalda. Skapa en kanal
 4. Innan du väljer att slutföra och lägga till din kanal ska du ta ställning till om du vill att kanalen automatiskt ska synas i listan under teamet. När detta är gjort avslutar du med ”Lägg till”. Du har nu skapat en kanal till ditt team.Lägg till