Bjuda in medlem till ett team eller en kanal i Teams

Observera att det går att bjuda in interna och externa medlemmar samtidigt. 

Bjuda in en intern medlem

  1. Gå till teamet som medlemmen ska bjudas in till.
  2. Välj de tre prickarna till höger om teamets namn > Lägg till medlem.
  3. Sök och välj personens namn i listan och klicka sedan på lägg till. Vill du lägga till fler medlemmar samtidigt går det utmärkt genom att söka på nytt. 
  4. När du valt vilka personer du vill lägga till tar du ställning till vilken behörighet den nya medlemmen ska få: Medlem eller ägare.

Bjuda in en extern medlem

För att bjuda in en extern medlem finns två alternativ, alternativ 1 är att föredra.  

Alternativ 1:

  1. Klicka på de tre prickarna till höger om teamets namn. 
  2. Välj ”Lägg till medlem” > skriv in personens e-postadress i rutan och välj lägg till. Personen får per automatik behörigheten ”Gäst”. Detta går inte att ändra. 

Alternativ 2:

  1.  Klicka på de tre prickarna till höger om teamets namn.
  2. Välj ”Hämta länk till teamet” > Kopiera > Skicka till berörd person.

Läs mer om de olika behörigheterna

Bjuda in intern medlem

Skapa en kanal i Teams

  1. Gå in i det team du vill utöka med en kanal
  2. Välj de tre prickarna till höger om teamets namn > Lägg till kanal
    Observera att utseendet på ditt Teams kan skilja sig i färg och layout.Lägg till kanal
  3. Välj ett namn och beskriva din kanal. Välj också om kanalen ska vara tillgänglig för alla i teamet eller endast några utvalda. Skapa en kanal
  4. Innan du väljer att slutföra och lägga till din kanal ska du ta ställning till om du vill att kanalen automatiskt ska synas i listan under teamet. När detta är gjort avslutar du med ”Lägg till”. Du har nu skapat en kanal till ditt team.Lägg till

Skapa ett team i Teams

  1. Öppna Teams. Du hittar Teams som en app i din dator alternativt genom att logga in i Office 365 i din webbläsare. Du loggar in med ditt Umu-id. 
    Logga in i Office 365
  2.  I menyn till vänster väljer du fliken ”Team” > Gå med i eller skapa ett team (nere till vänster alt. uppe till höger) > Skapa ett team 
    Observera att utseendet på ditt Teams kan skilja sig i färg och layout.Översikt över Teams
  3. Det finns fyra olika typer av team. Om syftet är att skapa en samarbetsyta i till exempel en arbetsgrupp eller ett projekt väljer du ”Annat”.
    Mer om de olika teamtyperna
    Välj en teamtyp
  4. När du valt din teamtyp är det dags att ge teamet ett namn och en beskrivning (detta går att ändra i efterhand). Du ges också möjligheten att välja om detta är ett privat eller ett offentligt team.
    Teamet kommer att vara navet i ert samarbete. I varje team kan ni sedan skapa kanaler för mer detaljerat arbete.
    Skapa en kanal
    Skapa ditt team
  5. Sista steget när du skapar ditt team är att bjuda in medlemmar. I rutan skriver du in namnet på de personer inom din organisation du vill bjuda in och väljer ”Lägg till”. Du kan därefter välja vilken behörighet de olika medlemmarna ska ha. Ägare eller privat.
    Mer om behörigheter
    Vill du bjuda in en extern medlem skriver du istället in personens e-postadress. De får då ett meddelande om att du bjudit in dem och kan delta som gäst. Lägg till medlemmar
  6. Teamet är nu skapat och redo för ert kommande arbete.

Lämna in videouppgift i Cambro och Moodle

Den här instruktionen är riktade till studenter som ska publicera en video som en dela av en uppgift i en kurs i Cambro eller Moodle.
Den här guiden är uppdelad i två delar:

  1. Ladda upp video till ”UmU Play – Min media” i Cambro eller Moodle.
  2. Publicera videofilen i kursen enligt lärarens instruktioner.

En förutsättning i den första delen är att du som student har en videofil på din dator som du vill ladda upp till din kurs. Guiden går igenom hur du laddar upp filen så att den hamnar i UmU Play – Min media.

Om du inte har en videofil i din dator, utan i stället vill spela in en Power Point presentation med hjälp av ett litet program som du laddar ner och installerar i din dator,  kan du klicka på länken spela in en Power Point-presentation och ladda upp den till  med Kaltura CaptureSpace Desktop Recorder. När din inspelning är uppladdad till UmU Play – Min media, kommer du sedan tillbaka till den här guiden och går vidare med steg 2 – Publicera videfilen i kursen enligt lärares instruktioner.

När du har din video i UmU Play – Min media är nästa steg att publicera eller ”lämna in” videon i din kurs. Det finns många ställen du kan publicera din video. Det är därför viktigt att du noga läser lärarens instruktioner om var du ska publicera videon. Du kan till exempel bli ombedd att publicera videon i kursens Inlämningsuppgift, genom att göra ett foruminlägg, publicera videon i ett videogalleri som heter UmU Play eller publicera videon i en speciell aktivitet som heter UmU-Play uppgift. I del 2 går jag igenom de vanligaste sätten att publicera video i en kurs.
Tips: Du kan göra videofönstret större genom att klicka i på pilsymbolerna i den videons svarta list.

OBS! Dessa guider visar exempel från två olika lärplattformar, Cambro och Moodle.

Steg 1. Ladda upp video till ”UmU Play – Min media” i Cambro eller Moodle.

Steg 2. Publicera videofilen i kursen enligt lärarens instruktioner.

Redovisa Umu-play uppgift i Moodle

Filmen visar hur studenter redovisar en film i Moodles Umu-play uppgift. Observera att studenter kan lämna in videofilmer på flera andra sätt i Moodle. Var därför uppmärksam på lärarens instruktioner, så att det verkligen är aktivteten Umu-play uppgift som ska användas för inlämningsuppgiften.

 

AdobeCC Login

Den nya AdobeCC programvaran kräver inloggningen.

1. När du får upp ett meddelande om att logga in, skriver in din Umu-id@umu.se (till exampel abcd0002@umu.se).

2. Välj Företags- eller skolkonto om följande syns.

3. Välj Umeå universitet

4. Logga in med ditt Umu-id

5. Du är nu inloggad,

Tillgänglighetsverktyg i Moodle

I lärplattformen Moodle finns ett integrerat hjälpmedel, Ally, som hjälper lärare att förbättra tillgängligheten på sina kurssajter och erbjuder studenter alternativa format av uppladdade kursdokument.

För lärare

  1. Gå till din kurssajt i Moodle och leta rätt på ett uppladdat dokument
  2. Sväva med muspekaren ovanför det som liknar en hastighetsmätare.
    Mätaren kan var grön, orange eller röd.
  3. Klicka nu på ”mätaren”
  4. Nu öppnas dokumentet i förhandsvy.
    I exemplet nedan indikerar Ally ett tillgänglighetsproblem, dvs. en bild som saknar bildbeskrivning. På höger sida visas mer detaljerad information.

    Obs! Ett dokument kan innehålla fler tillgänglighetsproblem än i exemplet ovan.
  5. Klicka på Vad det här betyder på höger sida för att få en förklarande text ur ett tillgänglighetsperspektiv.
  6. Klicka sedan på Så här lägger du till beskrivningar och följ anvisningarna steg för steg för att förbättra dokumentets tillgänglighet.
  7. När du har gjort dina ändringar laddar du upp den nya versionen av dokumentet. Detta kan du göra direkt i förhandsvyn genom att klicka på Bläddra och välja den nya versionen av dokumentet.
  8. Klart!

    Så här navigerar du i förhandsvyn

För studenter

Studenter ser inga tillgänglighetspoäng, istället visas en ”pilsymbol” bredvid varje uppladdat dokument. Det gör det möjligt för studenter att välja den typ av fil som passar bäst för deras behov, till exempel kan en textfil omvandlas till en ljudfil eller elektronisk punktskrift.

Ladda ner alternativa format

  1. Gå till din kurssajt i Moodle
  2. Klicka på pilsymbolen bredvid det önskade dokumentet
  3. Bocka i det önskade filformatet och klicka på Ladda ner
  4. Klart! Filen laddas nu ner på din dator i en alternativ version. Notera att vissa av filformaten kräver särskild anpassad utrustning.

Läs mer om alternativa format

Personligt mötesrum i Zoom

Alla användare har ett personligt mötesrum i Zoom. Ditt personliga mötes-ID och din personliga länk är två olika sätt att komma åt och bjuda in deltagare till ditt personliga mötesrum.

Du kan starta möten med ditt mötesrum när som helst eller schemalägga det för framtida användning. Då kan du välja att alltid använda samma adress när du bjuder in. Det är till exempel praktiskt om du ska ha återkommande handledningstillfällen i en kurs och vill kunna lägga ut en och samma länk för alla studenter.

Din personliga länk

  1. Gå till https://umu.zoom.us klicka på Log in och logga in med ditt umu-id
  2. Klicka på Profile i vänstermenyn
  3. Hitta raden för Personal Link och klicka på Customize. Skriv in hur du vill att din länk ska avslutas. T.ex. https://umu.zoom.us/my/JohnDoe
  4. Klicka Save changes

Personligt mötes-ID

Alla möten i Zoom har alltid ett ID-nummer. Det har även ditt personliga mötesrum. Du hittar ID-numret på samma ställe som du ställer in din personliga länk, dvs. på umu.zoom.us om du klickar på Profile.

Här kan du klicka på Edit och bocka i att du vill att ditt personliga ID ska vara förvalt när du startar ett spontant möte. Då blir det alltid ditt personliga mötesrum som startar när du klickar på knappen för New Meeting i skrivbordsappen Zoom.

Om du använder funktionen Copy the invitation i Zoom kommer det att bli ID-numret som kopieras men den den personliga länken går alltså till samma möte.

Dela mötesläknen med dina dina studenter eller mötesdeltagare

Nu kan du bestämma tider för möten och kopiera din personliga länk t.ex. https://umu.zoom.us/my/JohnDoe och lägga in den i lärplattformen eller maila den till dina mötesdeltagare. Samma länk  går att använda hur många gånger som helst.

Starta möte i ditt personliga mötesrum

Du kan starta mötet via samma länk som du gett till deltagarna.

Om du använder skrivbordsappen Zoom på din dator ska du klicka på den lilla nedåtriktade pilen vid knappen New Meeting och kontrollera så du har en bock framför Use My Personal Meeting ID (PMI). Sedan är det bara att klicka på knappen för att starta.

Tips! Om skrivbordsappen frågar efter inloggning ska du välja SSO-inloggning till höger och sedan skriva umu i rutan för Company domain.

 

Ställ in inställningar för ditt personliga mötesrum

Du kan ändra inställningar för alla framtida möten i ditt personliga mötesrum. T.ex. om du vill kräva ett lösenord för att komma in i mötesrummet eller att alla deltagare som ansluter sig till mötesrummet med automatik ska ha tystad mikrofon.

  1. Gå till https://umu.zoom.us klicka på Log in och logga in med ditt umu-id
  2. Klicka på Meetings i vänstermenyn
  3. Klicka på Personal meeting room
  4. Klicka på Edit this meeting
  5. Ställ in önskvärda inställningar för kommande möten i ditt mötesrum
  6. Klicka på Save

Tips! Låt inställningen Enable join before host förbli inaktiverad, på så sätt får inte deltagare tillgång till ditt mötesrum när du inte är där.

Lämna in videouppgift i Moodle

Steg 1

Navigera dig fram till det ställe där din lärare skapat Videoinlämningsuppgiften, i exemplet heter uppgiften: Videoinlämningsuppgift.

Redovisa uppgift

Redovisa uppgift

Steg 2

Klicka på Add Media Submission

Lägg till media

Lägg till media

Steg 3

I listan över alla dina filmer, välj den film som du vill lämna in genom att Klicka på Välj

Välj media att ladda upp

Välj media att ladda upp

Steg 4

Nu visas din film på skärmen. I detta läge kan du göra två saker.

  1. Byta ut filmen mot en annan film genom att klicka på Replace Media
  2. Lämna in din video till din lärare för bedömning genom att klicka på Submit Media 

(Exemplet visar vad som händer om du klickar på Submit Media)

Submit media

Submit media

Steg 5

 

Om du klickat på Submit Media i föregående steg får du nu en bekräftelse på att inlämningen gick bra. Tänk på att det kan ta en god stund innan du får bekräftelsen eftersom det tar tid för filmen att laddas upp. Ha tålamod.

Klicka på Fortsätt för att gå vidare.

Kvittens på inlämning

Kvittens på inlämning

Steg 6

Du kan alltid gå tillbaka till videoinlämningsuppgiften för att se vad du lämnat in. Grundinställningen är sådan att du inte kan byta ut din inlämnade film till en annan. Läraren kan emellertid ändra denna inställning.

Granska media

Granska media

Spela in video med Umu Play och Kaltura Capture i Moodle

Den här guiden kan följas av både studenter och lärare. När filmen är inspelad kommer den att återfinnas i UmU Play – Min media.

Steg 1

Klicka på Mitt Moodle för att se Umu Play – Min media i navigationsmenyn.

 

Mitt Moodle

Mitt Moodle

Steg 2

Klicka på Lägg till ny och sedan på Kaltura Capture

Ny inspelning

Ny inspelning

 

Steg 3

Godkänn Umeå universitets regler angående UmuPlay

Godkänn avtalet

Godkänn avtalet

Steg 4

Nu startar programmet och det första du skall göra är att göra en del inställningar.

Under kamerabilden väljs vilken kamera som skall användas vid dina inspelningar, mer om det under Steg 6
Via länken Manage kommer du vidare till ditt bibliotek där alla inspelningar som sparats lokalt på den dator finns.
Där finns även övriga inställningar som kan göras.

Klicka på kugghjulet för att komma åt inställningarna.

  1. Välj kvalitet på kamerainspelningen, rekommenderat är att du väljer 720 p
  2. Välj kvalitet på skärminspelningar som görs, rekommenderat är att du väljer 720 p
  3. Recording name prefix kan ändras om så önskas.
  4. Highlight Curzor lägger till en gul punkt vid muspekaren (det går att ändra färg)
  5. Auto minimize when recording döljer kontrollpanelen (se nedan) vid inspelning, rekommenderas inte.
  6. Klicka på New recording.

Steg 5

Ställ in vad som ska spelas in.

  • Välj vilken kamera som du vill spela in med.
  • Du kan spela in  en kamera och en skärm
  • ingen kamera och en skräm
  • eller två skärmar (se resultatet i Steg 10)

 

Välj kamera

Välj kamera

 

  • Det finns möjlighet att stänga av kameran och bara spela in bildskärmen. Klicka på kamerasymbolen för att välja bort den bildkällan
    Ingen kamera

    ingen kamera

     

  • Välj vilken skärm du vill spela in från- Du kan också välja en region/ del av skärmen.
  • Skärmarna får lite speciella namn. Använd förhandsgranskningen för att avgöra vilken av skärmarna som du valt.
välj skärm

Välj skärm

 

  • Väl vilken mikrofon du vill spela in ljudet i från.

Välj mikrofon

 

Steg 6

Spela in

Klicka på den röda inspelningsknappen.

Spela in

Spela in

En nedräkning och en inspelningspanel från 3-1 visas på skärmen.
När inspelningen börjar så startar en timer som visar hur länge inspelningen pågått.

räkna ned

Nedräkning

inspelningspanel

inspelningspanel

 

Steg 7

Pausa, avsluta eller avbryta inspelningen

stoppa inspelningen

stoppa inspelningen

 

pausa inspelningen

pausa inspelningen

 

avbryt inspelningen

avbryt inspelningen

När du väljer att avsluta inspelningen (Stop recording) så dyker det upp en ny dialogruta.
Om du vill fortsätta spela in klickar du på No

Vill du avsluta inspelningen välj Yes, Stop it

Stop recording

Nu är inspelningen klar och det finns följande möjligheter

  1. Förhandsgranska inspelningen. Det visas två rutor en för kameran och en för den inspelade skärmen.
  2. Byt namn på inspelningen, detta kan göras senare i Umu-play.
  3. Spara och ladda upp filen till Umu-play (det går att spara filen och ladda upp den senare eller kasta densamma)
Inspelningen klar

Inspelningen klar

Steg 8

Uppladdning av filmen.

En stapel visar staus för uppladdningen. Notera att inspelningarna med texten Upload som ännu inte är uppladdade till play.umu.se

Ladda upp filmen

ladda upp filmen

 

Steg 9

Umu-play

Filmen laddas upp i Umu-play och bearbetas innan den är klar för visning.
Hur lång tid det tar beror på filmens längd.

filmen bearbetas

filmen bearbetas

 

Steg 10

Den färdiga filmen

Nu är filmen uppladdad i Umu-play. När musen förs över filmen visas några symboler för att välja layout för den inspelade filmen.
Här kan tittaren välja mellan helbild (single wiev), bild i bild (picture in picture) eller sida vid sida (side by side).

Har du valt att stänga av kameran eller bara har en bildkälla finns ingen möjlighet för tittaren att välja vy.

När uppladdningen av filmen är klar kan du hitta igen den under Dina media. Observera! Om du har en längre inspelning tar det tid för programmet att ladda upp filmen till ”My Media” på umuplay.
Nästa steg är att publicera videoinspelningen in en kurs.