Lämna in videouppgift i Cambro och Moodle

Den här instruktionen är riktade till studenter som ska publicera en video som en dela av en uppgift i en kurs i Cambro eller Moodle.
Den här guiden är uppdelad i två delar:

 1. Ladda upp video till ”UmU Play – Min media” i Cambro eller Moodle.
 2. Publicera videofilen i kursen enligt lärarens instruktioner.

En förutsättning i den första delen är att du som student har en videofil på din dator som du vill ladda upp till din kurs. Guiden går igenom hur du laddar upp filen så att den hamnar i UmU Play – Min media.

Om du inte har en videofil i din dator, utan i stället vill spela in en Power Point presentation med hjälp av ett litet program som du laddar ner och installerar i din dator,  kan du klicka på länken spela in en Power Point-presentation och ladda upp den till  med Kaltura CaptureSpace Desktop Recorder. När din inspelning är uppladdad till UmU Play – Min media, kommer du sedan tillbaka till den här guiden och går vidare med steg 2 – Publicera videfilen i kursen enligt lärares instruktioner.

När du har din video i UmU Play – Min media är nästa steg att publicera eller ”lämna in” videon i din kurs. Det finns många ställen du kan publicera din video. Det är därför viktigt att du noga läser lärarens instruktioner om var du ska publicera videon. Du kan till exempel bli ombedd att publicera videon i kursens Inlämningsuppgift, genom att göra ett foruminlägg, publicera videon i ett videogalleri som heter UmU Play eller publicera videon i en speciell aktivitet som heter UmU-Play uppgift. I del 2 går jag igenom de vanligaste sätten att publicera video i en kurs.
Tips: Du kan göra videofönstret större genom att klicka i på pilsymbolerna i den videons svarta list.

OBS! Dessa guider visar exempel från två olika lärplattformar, Cambro och Moodle.

Steg 1. Ladda upp video till ”UmU Play – Min media” i Cambro eller Moodle.

Steg 2. Publicera videofilen i kursen enligt lärarens instruktioner.

Redovisa Umu-play uppgift i Moodle

Filmen visar hur studenter redovisar en film i Moodles Umu-play uppgift. Observera att studenter kan lämna in videofilmer på flera andra sätt i Moodle. Var därför uppmärksam på lärarens instruktioner, så att det verkligen är aktivteten Umu-play uppgift som ska användas för inlämningsuppgiften.

 

AdobeCC Login

Den nya AdobeCC programvaran kräver inloggningen.

1. När du får upp ett meddelande om att logga in, skriver in din Umu-id@umu.se (till exampel abcd0002@umu.se).

2. Välj Företags- eller skolkonto om följande syns.

3. Välj Umeå universitet

4. Logga in med ditt Umu-id

5. Du är nu inloggad,

Tillgänglighetsverktyg i Moodle

I lärplattformen Moodle finns ett integrerat hjälpmedel, Ally, som hjälper lärare att förbättra tillgängligheten på sina kurssajter och erbjuder studenter alternativa format av uppladdade kursdokument.

För lärare

 1. Gå till din kurssajt i Moodle och leta rätt på ett uppladdat dokument
 2. Sväva med muspekaren ovanför det som liknar en hastighetsmätare.
  Mätaren kan var grön, orange eller röd.
 3. Klicka nu på ”mätaren”
 4. Nu öppnas dokumentet i förhandsvy.
  I exemplet nedan indikerar Ally ett tillgänglighetsproblem, dvs. en bild som saknar bildbeskrivning. På höger sida visas mer detaljerad information.

  Obs! Ett dokument kan innehålla fler tillgänglighetsproblem än i exemplet ovan.
 5. Klicka på Vad det här betyder på höger sida för att få en förklarande text ur ett tillgänglighetsperspektiv.
 6. Klicka sedan på Så här lägger du till beskrivningar och följ anvisningarna steg för steg för att förbättra dokumentets tillgänglighet.
 7. När du har gjort dina ändringar laddar du upp den nya versionen av dokumentet. Detta kan du göra direkt i förhandsvyn genom att klicka på Bläddra och välja den nya versionen av dokumentet.
 8. Klart!

  Så här navigerar du i förhandsvyn

För studenter

Studenter ser inga tillgänglighetspoäng, istället visas en ”pilsymbol” bredvid varje uppladdat dokument. Det gör det möjligt för studenter att välja den typ av fil som passar bäst för deras behov, till exempel kan en textfil omvandlas till en ljudfil eller elektronisk punktskrift.

Ladda ner alternativa format

 1. Gå till din kurssajt i Moodle
 2. Klicka på pilsymbolen bredvid det önskade dokumentet
 3. Bocka i det önskade filformatet och klicka på Ladda ner
 4. Klart! Filen laddas nu ner på din dator i en alternativ version. Notera att vissa av filformaten kräver särskild anpassad utrustning.

Läs mer om alternativa format

Personligt mötesrum i Zoom

Alla användare har ett personligt mötesrum i Zoom. Ditt personliga mötes-ID och din personliga länk är två olika sätt att komma åt och bjuda in deltagare till ditt personliga mötesrum.

Du kan starta möten med ditt mötesrum när som helst eller schemalägga det för framtida användning. Då kan du välja att alltid använda samma adress när du bjuder in. Det är till exempel praktiskt om du ska ha återkommande handledningstillfällen i en kurs och vill kunna lägga ut en och samma länk för alla studenter.

Din personliga länk

 1. Gå till https://umu.zoom.us klicka på Log in och logga in med ditt umu-id
 2. Klicka på Profile i vänstermenyn
 3. Hitta raden för Personal Link och klicka på Customize. Skriv in hur du vill att din länk ska avslutas. T.ex. https://umu.zoom.us/my/JohnDoe
 4. Klicka Save changes

Personligt mötes-ID

Alla möten i Zoom har alltid ett ID-nummer. Det har även ditt personliga mötesrum. Du hittar ID-numret på samma ställe som du ställer in din personliga länk, dvs. på umu.zoom.us om du klickar på Profile.

Här kan du klicka på Edit och bocka i att du vill att ditt personliga ID ska vara förvalt när du startar ett spontant möte. Då blir det alltid ditt personliga mötesrum som startar när du klickar på knappen för New Meeting i skrivbordsappen Zoom.

Om du använder funktionen Copy the invitation i Zoom kommer det att bli ID-numret som kopieras men den den personliga länken går alltså till samma möte.

Dela mötesläknen med dina dina studenter eller mötesdeltagare

Nu kan du bestämma tider för möten och kopiera din personliga länk t.ex. https://umu.zoom.us/my/JohnDoe och lägga in den i lärplattformen eller maila den till dina mötesdeltagare. Samma länk  går att använda hur många gånger som helst.

Starta möte i ditt personliga mötesrum

Du kan starta mötet via samma länk som du gett till deltagarna.

Om du använder skrivbordsappen Zoom på din dator ska du klicka på den lilla nedåtriktade pilen vid knappen New Meeting och kontrollera så du har en bock framför Use My Personal Meeting ID (PMI). Sedan är det bara att klicka på knappen för att starta.

Tips! Om skrivbordsappen frågar efter inloggning ska du välja SSO-inloggning till höger och sedan skriva umu i rutan för Company domain.

 

Ställ in inställningar för ditt personliga mötesrum

Du kan ändra inställningar för alla framtida möten i ditt personliga mötesrum. T.ex. om du vill kräva ett lösenord för att komma in i mötesrummet eller att alla deltagare som ansluter sig till mötesrummet med automatik ska ha tystad mikrofon.

 1. Gå till https://umu.zoom.us klicka på Log in och logga in med ditt umu-id
 2. Klicka på Meetings i vänstermenyn
 3. Klicka på Personal meeting room
 4. Klicka på Edit this meeting
 5. Ställ in önskvärda inställningar för kommande möten i ditt mötesrum
 6. Klicka på Save

Tips! Låt inställningen Enable join before host förbli inaktiverad, på så sätt får inte deltagare tillgång till ditt mötesrum när du inte är där.

Lämna in videouppgift i Moodle

Steg 1

Navigera dig fram till det ställe där din lärare skapat Videoinlämningsuppgiften, i exemplet heter uppgiften: Videoinlämningsuppgift.

Redovisa uppgift

Redovisa uppgift

Steg 2

Klicka på Add Media Submission

Lägg till media

Lägg till media

Steg 3

I listan över alla dina filmer, välj den film som du vill lämna in genom att Klicka på Välj

Välj media att ladda upp

Välj media att ladda upp

Steg 4

Nu visas din film på skärmen. I detta läge kan du göra två saker.

 1. Byta ut filmen mot en annan film genom att klicka på Replace Media
 2. Lämna in din video till din lärare för bedömning genom att klicka på Submit Media 

(Exemplet visar vad som händer om du klickar på Submit Media)

Submit media

Submit media

Steg 5

 

Om du klickat på Submit Media i föregående steg får du nu en bekräftelse på att inlämningen gick bra. Tänk på att det kan ta en god stund innan du får bekräftelsen eftersom det tar tid för filmen att laddas upp. Ha tålamod.

Klicka på Fortsätt för att gå vidare.

Kvittens på inlämning

Kvittens på inlämning

Steg 6

Du kan alltid gå tillbaka till videoinlämningsuppgiften för att se vad du lämnat in. Grundinställningen är sådan att du inte kan byta ut din inlämnade film till en annan. Läraren kan emellertid ändra denna inställning.

Granska media

Granska media

Spela in video med Umu Play och Kaltura CaptureSpace Desktop Recorder i Moodle

Den här guiden kan följas av både studenter och lärare. När filmen är inspelad kommer den att återfinnas i UmU Play – Min media.

Steg 1

Klicka på Mitt Moodle för att se Umu Play – Min media i navigationsmenyn.

 

Mitt Moodle

Mitt Moodle

Steg 2

Klicka på Lägg till ny och sedan på Create Recording

Lägg till ny inspelning

Lägg till ny inspelning

Steg 3

Godkänn Umeå universitets regler angående UmuPlay

Godkänn avtalet

Godkänn avtalet

Steg 4

Nu startas Capturespace, ett program som hanterar inspelning  av t ex skärmen eller Powerpoint. Första gången du gör detta så uppmanas du att ladda hem och installera programmet.

CaptureSpace inspelaren

CaptureSpace inspelaren

Steg 5

Börja med att göra inställningar för inspelningen. Ange rätt mikrofon och ange också kvalitén på skärminspelningen och eventuell webbkamera.

Inställningar

Inställningar

 Steg 6

Nu är det dags att börja spela in. Klicka på Record för att komma åt de olika inspelningsalternativen. I bildexemplet väljs Screen vilket betyder att vi spelar in det som händer på skärmen och speakerljud. Prova dig fram hur det blir med de andra alternativen. Vill du till exempel bara spela in ljud (Voice) klickar du på knappen som ser ut som en mikrofon.

Spela in

Spela in

Steg 7

Välj om du vill spela in hela eller delar av skärmen och klicka sedan på RECORD nere till höger i rutan.

Helskärm eller inte

Helskärm eller inte

Steg 8

Programmet räknar ned och du blir uppmanad att inspelningen kan börja.

Nedräkning

Nedräkning

Steg 9

När du är klar med din inspelning klickar på på DONE enligt bilden. Har rutan dolt sig kan du klicka på symbolen för Capturespace som ser ut som en färgglad sol.

Färdig med inspelningen

Färdig med inspelningen

Steg 10

Ett förhandsvisningsfönster visar hur din inspelning blev. Här du kan trimma (TRIM)början och slutet av din inspelning om du vill. Du kan också klippa (CHOP) delar mitt i filmen som du inte är nöjd med. När du är nöjd med dina små justeringar klickar du på DONE längst ner till höger.

Förhandsvisning

Förhandsvisning

Steg 11

Döp din fil och klicka på UPLOAD

Ladda upp filen

Ladda upp filen

Uppladdning pågår

Uppladdning pågår

Steg 12

När uppladdningen av filmen är klar kan du hitta igen den under Dina media. Observera! Om du har en längre inspelning tar det tid för programmet att ladda upp filmen till ”My Media” på umuplay.

Nästa steg är att publicera videoinspelningen in en kurs.

Vad är MFA?

Multifaktorautentisering (MFA) är en autentiseringsmetod där en datoranvändare beviljas åtkomst till ett program endast efter att ha presenterat identifiering för en autentiserad person.

När organisationer och arbetsplatser utvecklas, utövas mindre kontroll över enheter, tjänster och nätverks som ledar till ett gap i de traditionella säkerhetsverktygen.  Säkerheten måste ökas, så autentiseringen måste förstärkas för att skydda mot legitimationsstöld.

Multifaktorautentisering (MFA) lägger det extra lager skydd ovanpå ditt användarnamn och lösenord.

Studieplansverktyget

Studieplansverktyget är ett administrativt stöd för Lärarhögskolans kurser och VFU.
Tidigare kallades verktyget för valwebben.

Logga in för student

Logga in för VFU-samordnare eller universitetsanställd

Studenter kan se sin studiegång och sina VFU-placeringar i studieplansverktyget. I studieplansverktyget finns anmälningskoderna för anmälan till kurs via antagning.se. Vissa programstudenter gör även kursval i studieplansverktyget.

Universitetsanställda använder studieplansverktyget för administrativt stöd och vägledning av studenter.
VFU-samordnare använder studieplansverktyget för VFU-planering och för information till studenter.
Blankett för ansökan om behörighet

Ställa in eduroam på Ubuntu (Manuellt)

Den här guiden visar hur du ansluter till det trådlösa nätverket eduroam på en Ubuntu. Denna konfiguration behöver du bara göra en gång.

Så här installerar du certifikatet för eduroam

1. Gå till https://www.eduroam.umu.se och logga in med ditt Umu-id vid behov.
Om du inte redan har internetanslutning behöver du ansluta till UmU-Wlan innan (inloggning via webbläsare krävs).

2. Klicka på Skapa certifikat.

3. Kopiera lösenordet i rutan och klicka på Ladda ner personligt certifikat och Ladda ner root-certifikat.

4. Gå till Downloads. Där hittar du de nerladdade filerna. Döp om det personliga certifikatet umu-id.pfx så att det slutar på .p12.

Ställ in din Ubuntu att använda certfikat

1. Gå till menyn och välj eduroam via Select Network .

2. Ställ in trådlösa inställningar

 • Wi-Fi security WPA & WPA2 Enterprise
 • Authentication TLS
 • Identity Umu-id@ad.umu.se
 • CA-certifikat UMU-CAROOT-CA2.cer som ligger i Download
 • User certifikat Umu-id.p12 som ligger i Download
 • User private key Umu-id.p12 (sätts automatiskt)
 • User key password Skriv in lösenordet som kopierades ovan
 • Klicka på Connect.