Importera ett TimeEdit-schema

Det finns två olika metoder för att få in bokningar från TimeEdit till din kalenderapplikation: prenumeration och import. Att prenumerera på ett schema innebär att bokningarna i din kalender uppdateras när de uppdateras i TimeEdit, men det innebär även att passerade bokningar tas bort. Om du istället importerar ett statiskt schema får du inte längre uppdateringar men bokningarna blir en del av din kalender och tas inte bort.

Läs mer

Ställ in Outlook på Windows med mailkonto i M365/O365

Den här guiden visar hur du sätter upp ett mailkonto för första gången på en AD-ansluten Windows-dator.

OBS! Nedan guide är skapad med Officepaketet, Office 365.
Har du en gammal version av Office (2013, 2016, 2019) så kan stegen se annorlunda ut, rekommendationen från UMU är att uppdatera till Office 365 för att ansluta sig till ett mailkonto som är flyttat till o365.

1. Starta Outlook, skriv in din generiska e-postadress, ex: test.testsson@umu.se och klicka sedan på Connect.

2. Kontot ska läggas till automatiskt, välj att bocka ur Set up Outlook Mobile on my phone, too och klicka sedan Done.

3. Outlook ska nu fortsätta vidare och du ska börja se din epost börja laddas in, det kan ta ett tag innan alla mail blir sökbara.

Aktivera veckonumrering i Outlook för Mac

När du börjar använda din kalender i Outlook är veckonumreringen avaktiverad. Vill du aktivera den gör du det själv via kalenderalternativen.

 1. Klicka på fliken Outlook.
 2. Välj Inställningar.
 3. Klicka på Kalender under övriga.

 4. Under kalenderalternativ markerar eller avmarkerar du kryssrutan Visa veckonummer.
 5. Du har nu veckonumrering i din kalender i Outlook

Aktivera veckonumrering i Outlook för Windows

När du börjar använda din kalender i Outlook är veckonumreringen avaktiverad. Vill du aktivera den gör du det själv via kalenderalternativen.

 1. Klicka på fliken Arkiv.
 2. Klicka på Alternativ i vänstra hörnet.
 3. Klicka på Kalender.
 4. Scrolla ner till Visningsalternativ markerar eller avmarkerar du kryssrutan Visa veckonummer i månadsvyn och i datumbläddringen.

 5. Du har nu veckonumrering i din kalender i Outlook

Inspera – Text till tal

Text till tal (TTT) är ett hjälpmedel som gör att en student kan få text uppläst som ljud. Den här guiden beskriver hur du som student kan aktivera hjälpmedlet Text-till-tal på en digital salstentamen i Inspera på examinationsdagen.

På examinationsdagen efter att du har loggat in i Inspera kommer du själv att kunna aktivera text till tal om du har ansökt om och fått det beviljat som hjälpmedel.

 1. Logga in med Umu-id i Inspera på examinationsdagen vid start av din tentamen https://umu.inspera.com/
 2. Klicka på knappen ”Klicka här för att göra dig klar” för den tentamen du ska skriva
 3. Här visas nu information om att Text till tal är aktiverat för den aktuella tentamen (1), en animation vid markeringen (2) om hur markerad text blir uppläst och knappen (3) för att öppna tentamen i säker webbläsare.
  Klicka på ”Öppna tentamen” (3).
  Inspera TTT
 4. Klicka nu på knappen längst upp till höger för inställningar under pågående tentamen, markerad i bilden nedan.
  Inspera - Inställningar
 5. Klicka på ”Text till tal”
  Inspera text till tal
 6. och aktivera ”Text-till-tal” enligt bilden nedan (1). Klicka sedan på (2) för att stänga inställningarna och påbörja den digitala salstentamen med inställningen Text till tal aktiverad.
  Inspera aktivera TTT

Nu är text till tal aktiverat och texten blir uppläst genom att du markerar ett stycke text och sedan klickar på play-knappen som visas ovan markeringen.
Inspera TTT play

 

Ställ in Outlook på Mac med mailkonto i M365/O365

1. Starta Outlook och skriv in din epostadress.

2. Skriv in UMUid@ad.umu.se, ex abcd1234@ad.umu.se och klicka Nästa.

3. Du ska nu länkas om, skriv in det lösenord för UMUid och klicka på Logga in.

4. Om du har MFA aktiverat, godkänn då inloggningen på din enhet.

5. Nu ska kontot vara klart att användas, klicka på Klar

Ställ in Outlook på Android med mailkonto i M365/O365

1. Börja med att tanka ner Outlook från Play Store.

2. Om du ex. har MS Authenticator installerat och ditt UMUid inlagt så ska ett konto hittas automatiskt.
Markera då kontot och klicka på fortsätt, kontot kommer läggas till och du är klar.
Ibland funkar inte detta, hoppa då till Steg 3.

3. Hittas inget konto så ska du kunna klicka dig vidare för att lägga till ett.

4. Skriv in din mailadress.

5. Du ska nu länkas om till en inloggning från Microsoft, skriv in UMUid@ad.umu.se

6. Du ska nu länkas vidare till inloggning för Umeå Universitet, skriv in ditt lösenord.

7. Om du försöker lägga till kontot på samma enhet som du har MFA tillagt så ska du få upp en fråga att godkänna inloggningen.

8. Öppna MS Auth för att skriva in siffran och godkänna inloggningen.

9. Nu ska kontot vara tillagt i appen.

 

 

 

 

 

Ställ in Outlook på iPhone med mailkonto i M365/O365

1. Börja med att tanka ner Outlook från App Store.

2. Om du har MS Authenticator installerat och ditt UMUid inlagt så ska ett konto hittas automatiskt.
Välj då Lägg till, kontot kommer läggas till och du är klar.
Ibland funkar inte detta, hoppa då till Steg 3.

3. Hittas inget konto, så ska du bli tillfrågad att lägga till ett konto.

4. Skriv in din mailadress.

5. Om du har MFA aktiverat så får du denna fråga innan inloggning.

6. Du ska nu länkas om till en inloggning från Microsoft, skriv in UMUid@ad.umu.se

7. Du ska nu länkas vidare till inloggning för Umeå Universitet, skriv in ditt lösenord.

8. Om du försöker lägga till kontot på samma enhet som du har MFA tillagt så behöver du klicka på Dölj för att se koden.
Efter 5 sekunder kommer du tillbaka till MS Auth och kan skriva in koden som visas.

Om du har MFA på en annan enhet skriv in koden som visas där.

9. Du är nu klar, Outlook kommer fråga dig om att lägga till ett till konto, välj Kanske senare.

 

SPSS patch log4j

Här hittar du log4j patchar för SPSS 25-28. IBM information om SPSS och log4j

Ladda ned och öppna patch som matchar den version av SPSS du har installerad.

27.0.1-IM-S27STATC-ALL-IF023

26.0-IM-S26STAT-ALL-FP001-IF017

25.0-IM-S25STAT-ALL-FP002-IF017

Windows

SPSS 28
Senaste uppdateringen på Programvaruservern, 28.0.1.1, innehåller log4j patchar.

SPSS 27
C:\Program Files\IBM\SPSS\Statistics\27\
C:\Program Files\IBM\SPSS\Statistics\27\as-3.2.3.0\lib\
C:\Program Files\IBM\SPSS\Statistics\27\common\ext\bin\spss.cognos.9\

SPSS 26
C:\Program Files\IBM\SPSS\Statistics\26\common\ext\bin\spss.tm1.9\
C:\Program Files\IBM\SPSS\Statistics\26\common\ext\bin\spss.cognos.9\
C:\Program Files\IBM\SPSS\Statistics\26\as-3.1.1.0\lib\
SPSS 25
C:\Program Files\IBM\SPSS\Statistics\25\
C:\Program Files\IBM\SPSS\Statistics\25\common\ext\bin\spss.tm1.8\
C:\Program Files\IBM\SPSS\Statistics\25\common\ext\bin\spss.cognos.8\
C:\Program Files\IBM\SPSS\Statistics\25\as-3.1.0.0\lib\
C:\Program Files\IBM\SPSS\Statistics\25\as-3.1.0.0\3rdparty\

MacOS

Högerklicka på programikonen SPSS Statistics och välj Visa paketets innehåll

SPSS 28
Senaste uppdateringen på Programvaruservern, 28.0.1.1, innehåller log4j patchar.

SPSS 27
SPSS Statistics/Contents/bin/
SPSS Statistics/Contents/bin/as-3.2.3.0/lib/
SPSS Statistics/Contents/common/ext/bin/spss.cognos.9/
SPSS Statistics/Contents/common/ext/bin/spss.tm1.9/

SPSS 26
SPSS Statistics/Contents/common/ext/bin/spss.tm1.9/
SPSS Statistics/Contents/common/ext/bin/spss.cognos.9/
SPSS Statistics/Contents/as-3.1.1.0/lib/

SPSS 25
SPSS Statistics/Contents/bin/
SPSS Statistics/Contents/common/ext/bin/spss.tm1.8/
SPSS Statistics/Contents/common/ext/bin/spss.cognos.8/
SPSS Statistics/Contents/as-3.1.0.0/lib/
SPSS Statistics/Contents/as-3.1.0.0/3rdparty/

Inspera – Inställningar vid en digital tentamen

Den här guiden går igenom de inställningar som finns tillgängliga för dig som student under en pågående digital tentamen i Inspera.

Studentens gränssnitt

Bilden nedan visar studentens gränssnitt under en digital tentamen i den låsta webbläsaren Safe Exam Browser.

Inspera - Studentvy

 1. Inställningar under pågående tentamen. Mer om dessa längre ned på denna sida.
 2. Studentens svarsruta. Exemplet ovan visar en essäfråga.
 3. Längst ned i fönstret visas en navigationslist. Sidor med enbart information visas med ett ”i”. I exemplet ovan kan vi också se att vi nu befinner oss på fråga 14 av 19.
 4. Navigera framåt till nästa fråga.
 5. Navigera bakåt till föregående fråga.
 6. I exemplet ovan finns en PDF-resurs kopplat till tentamen. PDF:en öppnas i ett nytt fönster.
 7. Knappen längst till höger i navigationslisten går till en sammanställning. Där visas om alla uppgifter är besvarade och här finns även knappen för att lämna in din tentamen.

Inställningar under tentamen

Genom att klicka på knappen markerad (1) i bilden ovan når du inställningar och ytterligare funktioner under en pågående digital tentamen.

Inställningar för student

 1. Möjlighet att växla gränssnittets språk mellan Svenska och Engelska.
 2. Funktion för att visa tentamensinnehållet i högkontrastläge.
 3. Om du har ansökt och fått Text till tal beviljat som hjälpmedel finns möjlighet att aktivera det här.
 4. Textstorleken kan ställas in i tre nivåer: Normal, Stor och Extra stor.
 5. Möjlighet att lämna in en digital tentamen blankt.
 6. Spara inlämning som fil används om en student inte kan återansluta till nätverket. Inlämning i offline-läge hanteras manuellt av en tentamensvärd.
 7. Möjlighet att dölja eller visa återstående tid för en tentamen.
 8. Länk som leder tillbaka till översiktssidan.

 

Inställningar för stavningskontroll

Om stavningskontroll för svar på essäfrågor är aktiverat, visas inställningar för detta längst ned till höger i svarsrutan.

Inställningar för stavningskontroll

 • Klicka på (1) för att inaktivera stavningskontrollen.
 • Klicka på (2), inställningsikonen, för att visa inställt språk och ytterligare inställningar för stavningskontroll.
 • Klicka på (3) för att öppna ett fönster med samtliga förslag på stavningskorrigeringar.
 • (4) markerar hur många stavfel den automatiska kontrollen har upptäckt.

Ändra språk för automatiskt stavningskontroll

Klicka på inställningsikonen markerad med (2) i bilden ovan för att öppna språkinställningar.

Inställningar för språk

 1. Språk är inställt på ”Automatisk Upptäckt” och kan ändras till exempelvis svenska eller engelska genom att klicka på pilen nedåt.
 2. I rutan markerad vid (2) finns fyra inställningsalternativ för att inaktivera stavningskontrollen.