Digital signering av Erasmus utbytesavtal

Denna manual beskriver hur du gör för att digitalt signera ett utbytesavtal. Manualen uppdateras löpande beroende på den digitala utvecklingen. Om du har frågor kontakta solemove@umu.se

Logga in

Gå till Solemove och logga in med ditt Umu-id.

Allmän information

När du ska signera avtalet behöver du signera två olika versioner:

 • ert eget avtal under ’Agreements’
 • partneruniversitetets avtal under ’Waiting for signature’.

Alla som har behörighet att signera kan göra det, men den person som du har kryssat för som ’Signatory’ i er version av avtalet kommer att stå som den som har signerat partneruniversitetets version.

Fylla i avtalet

I guiden nedan hittar du stöd med hur du fyller i själva avtalet inför digital signering:

Fylla i Erasmusavtal inför digital signering

När du fyllt i all nödvändig information i ditt avtal så klickar du på ’Notify host in EWP’. Detta måste du göra varje gång du gör en uppdatering. Då skickar du senaste versionen av avtalet till partnern.

När du är klar kan du gå tillbaka till denna sida.

Hämta partnerns avtalsversion

 1. Klicka på ’Check from EWP’ för att hämta partnerns version via EWP, ’Host’s agreement in EWP’.
  I denna vy Check from EWP kan du se partners version av avtalet och koppla ihop din version med partnerns, men inte signera.
  Observera att det kan komma upp flera avtal. Kontrollera att du är inne i rätt avtal med hjälp av ’Agreement code’, eller genom att gå in på de olika avtalen (klicka på ögat) och kolla ämneskod.
 2. Bocka för rutan för det avtal du vill koppla. Klicka sedan på gemet för att koppla ihop era avtal så får du direkt ’Partner’s agreement code’ i din version.
 3. Du kan också prova att klicka ’Select all’ för att kopiera partneruniversitetets data.
  ”Ounit”-koder är registrerat under ”Units and Partners” (under fliken Own”) för i stort sett samtliga Umeå universitets institutioner. Detta innebär att er institutions namn ska bli synlig i partnerns avtalsversion om partnerns system kan visa detta. Dessa ounit codes måste också överensstämma exakt för att funktionen ’Select all’ under ’Check from EWP’ ska fungera.
 4. Om något saknas eller datan inte överensstämmer exakt så visas ofta ett felmeddelande. Då får du i stället lägga in all data manuellt så att den överensstämmer med partnernuniversitetets data.
Agreement sign tab notify host check from EWP Solemove
Host agrement connect Solemove
Select all in Solemove

Signera din version av avtalet

När du har kontrollerat att all data överensstämmer exakt så kan du signera ditt avtal genom att klicka på ’Sign agreement’.

När du som signatory trycker på Sign agreement förutsätter man att kommunikationen med partnern om alla detaljer är klar, men också att partnerns version av avtalet under fliken Waiting for signature’ är identisk med er version av avtalet.

När du har klickat på ’Sign agreement’ så kommer du att se följande text: ’Signed by own institution’ och en datumstämpel. ’Digitally signed (in effect)’ kommer då att ändra status till Yes.

När partnern har signerat er version av avtalet så kommer det att stå: ’Agreement approvval received from host institution’ och en datumstämpel.

Ni kan endast signera avtalet en gång.

Signera egen version Solemove
Signed by all in Solemove

Partneruniversitetets version av avtalet

Under Waiting for signature ’ kan du endast se partneruniversitetets schac-kod. För att hitta bland annat ”schac”-koder så kan gå till EWP:s webbsida.

Du får ingen notis om att det finns avtal att signera under ’Waiting for signature’ utan du måste aktivt gå in och söka. Det gör du enklast genom att söka på ’Subject area code’.

Var noga med att kontrollera att du är inne i rätt avtal. Innan du signerar – kolla därför så att din ’agreement code överensstämmer med den kod som finns i partnern avtal.

Det går numera att lägga till partnerns ”ounit”-kod för att få partneruniversitetets namn där i stället, i de fall partneruniversitetet registrerat sina ”ounit”-koder. Om du vill använda ounit codes för partneruniversitetet, kontakta solemove@umu.se

Waiting for signature +subejct area Solemove
Our agreement code in partner version Solemove

Signera partnerns version av avtalet

För att signera avtalet klicka på ’Sign agreement’.

När du och partneruniversitetet signerat partnerns version under Waiting for signature’ ska det se ut som bilden till höger.

Vissa system sänder inte agreement code’ och då kommer inte din kod att synas i partnernuniversitetets version.

Detta är inget vi kan göra något åt, men det kan vara bra att bekräfta med partneruniversitetet att de verkligen har kopplat sitt avtal till ditt.

Ni kan endast signera avtalet en gång.

Signeringstab partnerns version Solemove
Partners version signed by both parties Solemove

Tips och trick

Observera att:

 • Du inte kan radera ett av dig signerat avtal under ’Waiting for signature’.
 • Du inte kan radera ett eget avtal som används i en ansökan.

Skicka bekräftelse på avtalet

I vyn ’Waiting for signature’ kan ni skicka bekräftelse på avtalet igen genom att klicka på ’Renotify host in EWP’. Det kan vara användbart om du tidigare har signerat partnernuniversitetets version, men de inte har fått din bekräftelse på detta.

Klicka på ’Refresh from EWP’ innan du klickar på ’Renotify host in EWP’ så att du är säker på att har partneruniversitetets senaste version av avtalet. Kontrollera att din ’Agreement code’ är synlig i partneruniversitetets avtalsversion.

Om du vill ändra ett signerat avtal

Om ni har signerat avtalet och information saknas så behöver ni uppdatera er version av avtalet och skicka den på nytt till partneruniversitetet för godkännande genom ’Notify host in EWP’.

Om partneruniversitetet uppdaterar sin version av ett redan signerat avtal och skickar den på nytt så kommer deras version bli ’unsigned’  under ’Waiting for signature’ . Hur det fungerar i partneruniversitetets system är oklart.

Refresh from EWP waiting for signature Solemove