Företagsportalen avinstallera program

Avinstallera program installerade från företagsportalen.

1. Gå till Start genom att klicka på Windowsikonen och öppna Inställningar.

2. I den vänstra menyn gå till Appar och sedan Installerade appar.

3. Tryck på de tre prickarna till höger om det program du vill avsinstallera och välj Avinstallera.

4. Tryck på Avinstallera.

5. Bekräfta genom att trycka på Avinstallera igen.

6. Det kan komma upp en ruta med frågan: Tillåter du att den här appen får göra ändringar på enheten? Välj ja. Sedan startar avinstallationen och när det är klar försvinner den från listan.