Taggarkiv: Intune

BitLocker-återställning

Om din dator hamnar i ett läge där den frågar efter återställningsnyckeln för BitLocker-återställning visar vi i denna manual hur du själv kan hitta och använda denna nyckeln.

Ställa in energisparfunktionen i Windows

OBS! Denna instruktion är anpassad för datorer som hanteras i klienthanteringssystemet Intune.

 

Starta programmet Företagsportalen

Kör programmet Intune Cleaup


Gå sedan till Start -> Inställningar  ->  Energi och batteri  ->  Skärm- och strömsparläge
Ställ in enligt följande eller vad som passar.

Klienthantera en dator med hjälp av Intune

Denna manual beskriver stegen du behöver gå igenom för att knyta en ny personlig dator som tidigare inte varit Intunad till Umeå Universitets klienthantering.

Företagsportalen synkronisera

Här följer en guide om hur man synkroniserar företagsportalen för att de senaste programmen ska synas.

1. Öppna företagsportalen, som öppnas antingen genom att söka efter den i sökrutan eller genom att gå på Start, Alla appar.

2. Klicka på Inställningar nere i vänstra hörnet.

3. Klicka på Synkronisering knappen för att starta synkroniseringen.

4. Synkronisering pågår vilket kan ta en stund.

5. Nu är synkroniseringen genomförd.

 

Företagsportalen installera program

Installera program och appar i företagsportalen vilket ersätter Software Center för datorer installerade via Intune.

Här följer en guide om hur man installerar program från företagsportalen.

1. Öppna företagsportalen, antingen genom att söka efter den i sökrutan eller genom att gå på Start genom Windowsikonen, Alla appar och hitta den i listan.

2. Klicka på Appar, här finns alla tillgängliga program. Det går även att visa programmen i en lista.

3. Alternativet att visa programmen i en lista genom att klicka på de små ikonerna uppe till höger.

4. Välj det program du vill installera genom att klicka på det och tryck installera.

6. Installationen påbörjas.

7. Slutförd installation.

 

Företagsportalen avinstallera program

Avinstallera program installerade från företagsportalen.

1. Gå till Start genom att klicka på Windowsikonen och öppna Inställningar.

2. I den vänstra menyn gå till Appar och sedan Installerade appar.

3. Tryck på de tre prickarna till höger om det program du vill avsinstallera och välj Avinstallera.

4. Tryck på Avinstallera.

5. Bekräfta genom att trycka på Avinstallera igen.

6. Det kan komma upp en ruta med frågan: Tillåter du att den här appen får göra ändringar på enheten? Välj ja. Sedan startar avinstallationen och när det är klar försvinner den från listan.