Hantera licensrättigheter i Mediaflow

Licensrättigheter för en bild eller film berättar vilken rättighet upphovsmannen/fotografen har för en bild och hur den får användas.

Märk filen med licensrättigheter

 1. Markera en eller flera bilder
 2. Gå till höga infopanelen och välj fliken Licens

Upphovsman/fotograf

Namnet på fotografen anger du i fliken Indexering och visas här. Fyll i resterande information om fotografens:

 • E-post
 • Telefon
 • Ort

Licensrättigheter

Välj någon av de licenser som är valbara. Vid varje val finns en tillhörande informationsruta om du vill skriva i fritext något som är specifikt gällande upphovsrätten för filen.

Fullständiga rättigheter finns (friköpt)

Används inte i dagsläget.

Fri att publicera – men får inte spridas till tredje part

Detta är standardvalet för oss på universitetet vad det gäller användningen av bilder och filmer vi speglar vår verksamhet. Det betyder att:

 • Universitetet får använda bilden/filmen för information och marknadsföring.
 • Press utanför universitetet får enbart använda bilden/filmen i redaktionella inslag om Umeå universitet.
 • Umeå kommun får använda bilden/filmen för gemensamma satsningar med universitetet.
 • Bilden/filmen får inte användas av annan part utanför universitetet.

Välj detta om

 • du eller någon annan anställd vid universitetet har tagit bilden eller gjort filmen
 • externt anlitad fotograf har tagit bilden eller gjort filmen
 • om det inte finns några begränsningar hur filen får användas, se Begränsade rättigheter nedan.

Creative Commons-licens

Den här licensen används om bilden/filmen får spridas även utanför universitetet. Bilden bör inte innehålla identifierbara personer då vi har svårt att följa upp användningen av bilden.

Public Domain Mark (PDM), Utslocknad

Används inte i dagsläget.

Begränsade rättigheter

Välj detta val om filen har ett begränsat användningsområde eller tidsperiod.

Du kan välja mellan vilka datum filen kan användas. Du kan även välja att varna vid nedladdning av filen efter utgångsdatumet eller innan utgångsdatumet. Du kan även välja att låsa filen så den inte ska gå att ladda ner efter utgångsdatumet.

I informationsrutan fyller du i vilken begränsning filen har och hur den får användas. T.ex. om bilden eller filmen enbart får användas på en speciell webbsida eller del av webbplats.

Rättigheter finns inte – måste kollas upp

Vänta med att distribuera filen om du är osäker på vilka rättigheter som gäller.

Modelltillstånd

Kan användas om du har ett avtal med en modell som fått ersättning för arbetet som medverkande.