Inlägg av Erik Vesterberg

Skapa och hantera undertexter i Mediaflow

Enligt webbdirektivet behöver universitetet ha undertext på det talade språket för all digitalt publicerad film efter 23 september 2020. Om du själv vill skapa undertexter i Mediaflow kan du göra det, antingen från grunden eller automatiskt. Du har också möjlighet att beställa undertextning. Läs mer om undertextning av film och hur du beställer tjänsten Lägg […]

Ändra visningsbild på film i Mediaflow

Visningsbild är den bild som visas på filmspelaren (på t.ex. webben eller Mediabanken) innan filmen startat. Ändra visningsbild Högerklicka på filmen och välj Hantera i Video Manager.   Tryck Ändra posterbild. Välj om du vill ta en bild från filmen, från Mediaflow eller ladda upp en ny bild från din dator.  

Skapa och hantera webblänkar i Mediaflow

Webblänkar är ett smidigt sätt att dela med sig av filer till personer utanför Mediaflow. Exempelvis för leverans av filer från en fotograf eller om du vill ha hjälp från en kollega (som inte har tillgång till Mediaflow) att bestämma vilka bilder du eller ni ska använda. När du skapar en webblänk får du fram […]

Distribuera filer från Mediaflow

Det finns webbplatser och interna system vid universitetet som har direkt tillgång för användning av bilder och filmer från Mediaflow. Vilka filer som ligger i vilka mappar bestämmer vad som blir tillgängliga i olika system. För att ”publicera” flyttar eller kopierar du en eller flera filer till en mapp. Här nedan kommer förteckningen över vilka […]

Hantera personer i Mediaflow

Alla bilder och filmer med identifierbara personer behöver hanteras enligt dataskyddsförorningen GDPR. Därför kommer du behöva märka alla filer som du laddar upp på lite olika sätt beroende på vem/vilka det är på bilden och vilken typ av samtycke/medgivande som finns. GDPR-ikoner Filer i filvisningsvyn har ibland rosa ikoner längst ner till höger. Dessa har […]

Hantera licensrättigheter i Mediaflow

Licensrättigheter för en bild eller film berättar vilken rättighet upphovsmannen/fotografen har för en bild och hur den får användas. Märk filen med licensrättigheter Markera en eller flera bilder Gå till höga infopanelen och välj fliken Licens Upphovsman/fotograf Namnet på fotografen anger du i fliken Indexering och visas här. Fyll i resterande information om fotografens: E-post […]

Märka filer i Mediaflow

Märka en eller flera filer Du kan antingen märka filer en och en eller flera samtidigt om de ska ha samma information. Du markerar flera filer genom att hålla inne Shift eller Ctrl/Cmd. Fälten Filnamn och Benämning kan dock inte vara samma som andra filer. Fliken Indexering Under fliken Indexering i den högra infopanelen lägger […]

Ladda upp filer i Mediaflow

Arbetsflödet för bilder och filmer i Mediaflow är att alltid utgå ifrån sina Mina filer. Efter att av filen är helt klar för användning (indexering, GDPR-hanterad, undertextad etc.) kan du sedan flytta eller kopiera filen till de gemensamma mappar för att filen ska bli tillgänglig att använda. Beroende på vilken mapp filen ligger i distribueras […]

Block Anpassad layout

Blocket anpassar sidans grunddesign för olika behov. Grunddesignen är alltid att all information visas i en spalt. Med blocket kan du istället presentera vissa delar av sidan i flera spalter. Använd blocket när du vill lägga t.ex. puffar i en blockyta i två eller tre spalter för att inte puffarna ska bli för stora (vilket […]

Skapa formulär i Episerver

Ett formulär kan användas till mycket, som kontaktväg, beställning eller liknande. I Episerver kan du som webbredaktör skapa enkla men användbara formulär. Ett formulär i Episerver fungerar som en byggsats av block – du börjar med en formulärbehållare, som fylls med olika typer av formulärelement. OBS: Var uppmärksam på hur du formulerar frågor om kost. […]