Skapa och hantera undertexter i Mediaflow

Enligt webbdirektivet behöver universitetet ha undertext på det talade språket för all digitalt publicerad film efter 23 september 2020.

Om du själv vill skapa undertexter i Mediaflow kan du göra det, antingen från grunden eller automatiskt. Du har också möjlighet att beställa undertextning.

Läs mer om undertextning av film och hur du beställer tjänsten

Lägg till undertext till film

Högerklicka på filmen och välj Hantera i Video Manager.

Välj filens originalspråk

Genom att ställa in ett videoklipps originalspråk så kan du bestämma vilken undertext som är aktiverade från början när man tittar på videoklippet. Tittaren kan sedan växla mellan de språk du har lagt in.

Lägg till undertext

Det finns fyra alternativ för att lägga till undertexter till en film. Välj Lägg till.

1. Skapa ny

Det första alternativet ger dig möjlighet att skapa en egen undertext från grunden.

2. Skapa autotranskribering

 1. Välj vilket språk som tjänsten utgår ifrån när transkriberingen genereras.
 2. Sedan tar det en stund för att undertexten ska genereras.
 3. När undertexten är skapad rekommenderas det att du går in och justerar den då den här funktionen inte alltid är korrekt.

3. Välj fil från Mediaflow

Undvik att ladda upp undertexter i Mediaflows filbibliotek.

4. Välj fil från datorn

Om du har en undertextfil (vanligtvis SRT- eller VTT-format) kan du ladda upp den från din dator. När du beställer undertextning får du en sån här fil du kan använda.

Typ av textning

När du har valt att skapa en ny undertext eller laddat upp en undertextfil så kommer du behöva välja Typ av textning.

 • Standard –  Endast det talade språket
 • Syntolkning (för nedsatt syn) – Till exempel ”Fåglarna flyger iväg”)
 • Beskrivningstext (för nedsatt hörsel) – Till exempel ”Mannen är andfådd”. Sånt man inte ser men kan höra i bakgrunden.

Efter att du har valt typ av textning så får du välja vilket språk texten är på.

Det går att lägga till flera undertexter, om du t.ex. vill ha på två eller fler språk.

Hantera undertext

Administrera undertext

Efter du skapat undertext dyker den upp under Undertexter. Genom att klicka på inställningsknappen för en undertext så kommer du åt administrationsalternativen.

 • Radera – Tar bort undertextfilen
 • Ladda ner – Laddar ner undertextfilen i .srt eller .vtt format.
 • Visa information – Här kan du se filens ursprung och annat.
 • Redigera – För att komma till redigeringsläget för undertexter.
 • Duplicera – För att göra en kopia av en undertext. Till exempel en kopia av en svensk undertext för att ha något att utgå ifrån när du vill skapa en mer beskrivande undertext för tillgänglighet.

Redigera och arbeta med en undertext

För att arbeta med en undertext så börjar du med att klicka på menyikonen och välja Redigera.

Videospelaren växlar då till ett redigeringsläge för undertexter som ser ut såhär.

Nedanför så går vi igenom de olika delarna och vad man kan göra här.

Spelarhuvudet / uppspelning

Klicka på Play-ikonen för att spela upp eller pausa klippet. Du kan också använda mellanslag eller dra spelhuvudet med musen.

Du kan också klicka på dessa små pilar för att flytta en filmruta i taget. Det går även att använda piltangenterna på tangentbordet för att flytta en filmruta i taget.

Typer av textblock

Det finns två typer av textblock för att det ska bli enklare att arbeta med textningen. De är uppdelade på så vis att den ena typen blir enkel att hantera för att textbitarna ska hamna på rätt plats i videoklippet tidsmässigt och den andra typen är för att det ska bli enkelt att redigera själva texten i textblocken.

Nedre textblocken

De nedre textblocken är till för att det ska bli enkelt att redigera när texten dyker upp i relation till videoklippet så att det stämmer tidsmässigt. Det enklaste sättet att påverka detta är att helt enkelt föra musen över ett textblock och dra i handtagen för att ändra visningstid och position.

Om du dubbelklickar på ett nedre textblock så kommer textblocket automatiskt förlängas till nästa textblock.

Högra textblocken

De högra textblocken är till för enkel redigering av själva undertexten. Klicka på ett block, redigera texten och tryck Enter eller Lägg till. Du kan också klicka på bocken eller utanför så är ändringen sparad.

När man klickar på ett textblock så hoppar videoklippet till korrekt position automatiskt.

Man kan även skapa ett nytt textblock genom att klicka på Lägg till-knappen.

Vid redigering av ett textblock så kan man trycka Ctrl(Cmd) + Enter för att dela ett textblock på mitten. Textblocket delas då upp i två textblock med halva tiden var.

När man är klar med sin redigering så klickar man på Spara.

Arbeta med ”toggle” växlaren

Toggle/växlaren bestämmer om undertexten är publicerat till filmen eller inte.

Det bästa är att ha något av-togglat tills du är klar med undertexten i undertext-editorn. Då kan du sen slå på den för att se hur det färdiga resultatet blir i portalen.

Tänk på att slå på undertext för att se texten i redigeringsfönstret för Video Manager.

Resterande delar i Video Manager

För en mer omfattad guide kring de andra delarna i Video Manager, besök Mediaflows egna supportsida.

Ändra visningsbild på film i Mediaflow

Visningsbild är den bild som visas på filmspelaren (på t.ex. webben eller Mediabanken) innan filmen startat.

Ändra visningsbild

Högerklicka på filmen och välj Hantera i Video Manager.

 

Tryck Ändra posterbild.

Välj om du vill ta en bild från filmen, från Mediaflow eller ladda upp en ny bild från din dator.

 

Skapa och hantera webblänkar i Mediaflow

Webblänkar är ett smidigt sätt att dela med sig av filer till personer utanför Mediaflow. Exempelvis för leverans av filer från en fotograf eller om du vill ha hjälp från en kollega (som inte har tillgång till Mediaflow) att bestämma vilka bilder du eller ni ska använda.

När du skapar en webblänk får du fram en webbadress som mottagaren kan nå utan att behöva logga in på sidan. Beroende på vilka inställningar du gjort när du skapade webblänken kan mottagaren göra urval, ladda ner filer, kommentera filer och ladda upp filer.

Skapa webblänk

Du kan skapa webblänkar på tre olika sätt:

1. Högerklicka på en mapp under Mina filer och välj Skapa webblänk. En rekommendation är att skapa en ny mapp under Mina filer för att du ska ha kontroll vad du delar ut eller hämtar in. Det går bra att dela ut tomma mappar om du ska t.ex. be någon ladda upp filer till din mapp.

2. Skapa ett urval av bilder och tryck Skapa webblänk.

3. Högerklicka på en eller flera filer och välj Skapa webblänk.

Redigera webblänken

Typ av webblänk

 • Leverans av filer – används oftast i kombination med att någon ska ladda upp filer till dig eller att du ska tillåta nedladdning av filer.
 • Granskning – om du vill att någon ska granska och ge godkännande för utdelade bilder
 • Urval – om du vill att någon ska välja ut vissa bilder ifrån ett urval av bilder

Inställningar

 • Namn på webblänken – Ange namn på webblänken
 • Utdelad t o m datum – Ange om det finns något slutdatum för åtkomst till webblänken
 • Webblänken hanteras av – Välj om du eller alla andra användare i Mediaflow ska komma åt att redigera webblänken. Välj Endast mig i de flesta fall för att hantering av webblänken ska ske av dig.
 • Visningsläge – Välj om gränssnittet ska vara ljus eller mörkt för webblänken
 • Visa:
  • Välkomstruta med information – Ej redigerbar ruta som dyker upp när webblänken besöks men som berättar vem som delat ut länken och vad mottagaren kan eller ska göra.
  • Utökad filinformation – visar mer metadata om filen som t.ex. fotograf och annan märkning förutom enbart filnamn, filtyp och filstorlek.
  • Kontaktinformation – Visar e-postadress till dig (eller den) som skapat webblänken
  • Tidigare versioner – Om filen har flera versioner visas det i webblänken
 • Tillåt:
  • Nedladdning av original – Möjlighet för mottagaren att ladda ner originalfilen. Det finns alltid möjlighet att ladda hem något som heter skissbild, som är en lågupplöst bild som förhandsvisning av filer.
  • Uppladdning – Ger mottagaren möjlighet att ladda upp filer till webblänken. Filerna hamnar då i den mapp eller urval som delats ut från Mediaflow. Används vid leverans av filer från fotograf.
  • Kommentarer – Ger mottagaren möjlighet att kommentera varje enskild fil
  • Dela ut – Här kan du välja alla filerna i mappen eller begränsa eller tillåta om filerna har någon färgmärkning
 • Lösenord för åtkomst – ange om det krävs något lösenord för att komma åt webblänkens innehåll
 • Lösenord för nedladdning – ange om det krävs något lösenord för att ladda ner filer
 • Mottagare – ange kontaktuppgifter till mottagaren om du vill. Skriver du in en e-postadress skickas länken direkt när du klickar Spara och skicka e-post. OBS! I dagsläget fastnar dessa utskick i det interna spamfiltret på universitetet med avsändaren mediaflowpro.net. Välj istället att skicka webblänken via andra interna kanaler som din t.ex. din e-post eller Teams.

När du känner dig klar med webblänken så klickar du på Spara och skicka e-post, endast Spara eller Spara och visa webblänk. Det sista alternativet kan du välja om du endast vill få länken direkt för att skicka vidare om det är flera mottagare eller någon du inte har mailadress till.

Hantera redan befintliga webblänkar

Genom menyvalet Delat kan du komma åt dina skapade webblänkar. Här kan du även se webblänkar som kan hanteras av alla användare.

För att öppna din webblänk så som mottagaren ser den klickar du på fyrkanten med pilen. För att ändra inställningarna för webblänken klickar du på kugghjulet.

Värt att känna till om webblänkar

En webblänk har en egen grafikmotor vilket innebär att den kan visa och spela upp alla möjliga sorters filformat. Du kan alltså skapa en webblänk med PDF dokument, JPG, PNG bildfiler, Videofiler och mycket mer och alla dessa kommer kunna visas och spelas upp i webblänken. Detta innebär att du kan skicka material från t ex Adobe Photoshop till en medarbetare och att dem via webblänken kan granska detta material utan att ha Photoshop installerat på sin dator.

Distribuera filer från Mediaflow

Det finns webbplatser och interna system vid universitetet som har direkt tillgång för användning av bilder och filmer från Mediaflow. Vilka filer som ligger i vilka mappar bestämmer vad som blir tillgängliga i olika system. För att ”publicera” flyttar eller kopierar du en eller flera filer till en mapp.

Här nedan kommer förteckningen över vilka mappar som distribuerar filer till vilket system/webbplats:

Mediabanken

I den här mappen lägger du filer som ska bli åtkomliga för:

 • Mediabanken – webbplats endast åtkomlig för anställda vid universitetet. För användning till exempelvis presentationer och trycksaker
 • umu.se – för användning av webbredaktörer på webbsidor
 • Grafiskt mallverktyg – verktyg endast åtkomligt för anställda vid universitetet. För trycksaker och nyhetsbrev.

I mappen Mediabanken lägger du bilder och filmer av god kvalité som kan användas av alla anställda och eventuellt även kan spridas till press, beroende på licensrättigheter.

Den här mappen är uppdelad i en rad kategorier. Kopiera bilden till den eller de kategorier som passar bilden eller bilderna utifrån vad de innehåller. Filen blir då också automatiskt taggad med sökord utifrån kategorins/mappens namn. Det finns en särskild kategori enbart för filmer som inte är uppdelad i kategori i dagsläget.

Du får själv inte skapa mappar i denna mappstruktur.

Webb

I den här mappens undermappar Webbilder och Filmer (beroende på om det är en bild eller film) lägger du filer som enbart ska bli åtkomliga för webbredaktörer att använda på umu.se. Ska filen också distribueras till Mediabanken väljer du bara att lägga filen där då Mediabanken också är åtkomlig för webbredaktörer.

Du får själv inte skapa mappar i denna mappstruktur.

Hantera personer i Mediaflow

Alla bilder och filmer med identifierbara personer behöver hanteras enligt dataskyddsförorningen GDPR. Därför kommer du behöva märka alla filer som du laddar upp på lite olika sätt beroende på vem/vilka det är på bilden och vilken typ av samtycke/medgivande som finns.

GDPR-ikoner

Filer i filvisningsvyn har ibland rosa ikoner längst ner till höger. Dessa har alla kopplingar till GDPR-hanteringen och dessa varianter ser ut så här:

Bilden är inte GDPR-behandlad. Gäller alla nya uppladdade bilder.

Identifierbara personer finns (medgivande krävs)

Person är kopplad till bilden men medgivande inväntas, saknas, återkallat etc.

Bilden är okej enligt GDPR.

Hantera personuppgifter

Markera den fil du vill märka med personer.

Gå till fliken Personer i högra infopanelen.

Välj någon av följande alternativ i listan under Personuppgiftshantering:

Filen avbildar inga identifierbara personer

Används för filer som inte innehåller någon person, t ex naturbilder, illustrationer, logotyper etc.

Samtycke krävs

Används för:

 • studenter
 • externa personer

Enligt dataskyddsförordningen (GDPR) krävs medgivande i vissa fall när dessa personer fotograferas och kan identifieras.

Externt avtal finns / bildbyråbild

Om bilden kommer från en bildbyrå som vi köpt och det är personer på bilden behöver inte vi lagra personens personuppgifter.

Nödvändig för att fullgöra avtal / förpliktelse

Används ej i dagsläget.

Intresseavvägning (berättigat intresse)

Används ej för myndigheter och därmed inte universitetet.

Allmänt intresse

Används för:

 • anställda – tar vi film eller foto i ett syfte som inte är ett porträttfoto i studion är det bra att vara tydlig med hur bilden ska användas.
 • evenemang – där det är många människor som inte fokuserar på en eller några få personer är det omöjligt att ta medgivande från alla. Däremot ska vi vara tydliga med att vi fotar eller filmar vid evenemang via skyltning.
 • offentliga personer – just nu finns ingen konkret definition på vem som är offentlig person utanför universitetet

Historisk bild

Så fort en person är avliden så räknas det inte som en personuppgift, och du behöver därmed inte ta hänsyn till GDPR. Dock kan det finnas vissa undantag om bilder på vissa sätt kan knytas till nu levande personer.

Konstnärlig / journalistisk bild

Bilder som är endast syftade till konstnärliga och journalistiska ändamål är undantagna GDPR.

Lägg till personer

Nästa steg är att markera den eller de personer som finns i filen för att vi ska kunna enkelt spåra vilka filer som en person är med i.

Även om du märker en bild på en anställd och väljer Medgivande behövs ej är det bra att märka upp filen med den eller de personer som finns i filen. Det för att vi enkelt ska kunna spåra personen om hen slutar vid universitetet och hör av sig att bli borttagen från Mediaflow.

Klicka på Hantera.

En ruta dyker upp. Om ansiktigenkänningen inte har registrerat något ansikte trycker du på Lägg till.

Om ansiktigenkänningen hittat ett ansikte och det stämmer klickar du på Ange person.

Markera person

Efter du valt Lägg till ska du markera personen i filen.

 1. För över muspekaren över bilden så ser du ett litet kryss.
 2. Klicka och dra en ruta runt ansiktet på personen med start från övre vänstra hörnet.
 3. Klicka igen för att låsa fast rutan.

Är det en film finns det inget ansikte att markera då det är rörlig bild. Då väljer du Ingen ram/ansiktet syns ej i bild.

Om du valt Ange person i det tidigare skedet om systemet hittat och ritat ut ett ansikte behöver du inte själv göra det, utan steg ett i den här rutan klar.

Ange person

Nästa steg är att ange personen.

 • Börja med att söka om personen redan finns inlagd i Mediaflow. Finns personen väljer du hen.
 • Om personen inte finns sedan tidigare klickar du på Lägg till ny person.

En ny ruta dyker upp.

 1. Fyll i för och efternamn på personen.
 2. Välj om det är en minderårig person. Är det en person under 18 år är hen minderårig. Är personen under 13 år krävs det alltid ett skriftligt samtycke. Blankett för skriftligt samtycke hittar du på medarbetarwebben
 3. Finns det några restriktioner eller kommentarer kring personen kan du skriva dem här. Detta syns sedan i Mediaflows personregister.
 4. Klicka på Spara.

Ange avtal/medgivande

Har du sökt fram en person kan det finnas redan avtal som är kopplade till personen att välja. Exempel: Om du har tagit flera bilder på en person vid samma tillfälle och det är samma samtycke/avtal och medgivande kan du välja det medgivandet på resten av bilderna.

Finns det inte något medgivande klickar du antingen:

 • Nytt medgivande
 • Koppla inte något medgivande

Nytt medgivande

En ny ruta dyker upp där du beskriver medgivandet.

Namn på avtal – Exempelvis namn på evenemanget eller filmens namn. Något som gör att det går att förstå kontexten av medgivandet.

 • Typ av avtal – välj mellan något av dessa:
  • Skriftligt medgivande (fil) – ladda upp filen i nästa steg. T.ex. ett inskannad blankett med underskrift.
  • Skriftligt medgivande (papper) – medgivandet finns sparat på papper.
  • Muntligt medgivande – om medgivandet godkänts muntligt. Ej personer under 13 år.
  • Digitalt medgivande – om medgivandet hanterats digitalt. Ladda upp eventuella medgivande i nästa steg.
 • Kopplade filer – Om avtalet finns som fil kan du koppla det till filen.
 • Kommentarer – Möjlighet att kommentera avtalet. Går att läsa via personregistret.
 • Avtalsdatum – Datumet när samtycket gavs. T.ex. när fotot togs eller filmen spelades in.
 • Giltighetstid – Ange hur länge avtalet gäller. Har du muntlig samtycke från studenter och externa personer ska du fylla i 5 år och om det är en anställd vid universitetet fyller du i 10 år.

Klicka på Spara.

Är det fler personer som ska läggas till klickar du på Lägg till. Klicka på Klar när du lagt till alla personer i filen.

Personregistret

I den vänstra menyn hittar du GDPR-modulen.

Här listas alla personer som finns med i systemet, och med möjlighet att få fram mer information om personerna samt hantera medgivanden med mera.

Om du klickar på en person i listan visas samma hanteringsruta som tidigare där du har möjligheten att administrera användarens medgivanden. Ovanför listan med personer kan du enkelt filtrera och söka upp personer. Exempelvis kan du direkt få fram alla personer som saknar samtycke, alla minderåriga personer och alla personer som finns med i bilder som har använts i något sammanhang med redovisas nerladdning, t.ex. via portaler eller på webben.

Den lilla runda bilden som representerar personen genereras automatiskt utifrån den första bild som denne förekommer i. Från listan kan du enkelt klicka på texten med antalet filer och direkt få fram samtliga bilder eller filer som personen förekommer i. Om ett samtycke saknas för en person markeras det tydligt med rött i listan.

Tas en fil bort från systemet försvinner inte personen från personregistret. Om inte personen ska finnas kvar behöver du ta bort den manuellt. Det gör du genom att klicka på Redigera i övre högra hörnet och väljer Ta bort.

Översikter och status

Under Genvägar i menyvalet Mediabank finns en genväg som heter Personuppgifter (GDPR) med olika genvägar till översikter och statusinformation kring filer och GDPR.

Alla kategorier som har en ”personsymbol” leder till en filvisning som innehåller de bilder som avses. Det kan röra sig om både bilder som behöver åtgärdas exempelvis Personer måste anges eller Filer som saknar GDPR-status eller för att se en viss status exempelvis Externt avtal / bildbyråbild som visar alla bilder med den lagliga grunden, eller Minderåriga personer som visar alla bilder på minderåriga personer.

Då ansiktsigenkänningsfunktionen är aktiverad så fylls det automatiskt på med bilder i mappen Personer måste anges när systemet har hittar avbildade personer.

Om en person vill bli glömd eller drar tillbaka sitt samtycke

Enligt dataskyddsförordningen GDPR har i vårt fall fram för allt studenter och externa personer rätt att bli glömda om inte avtal strider emot det. Dessa förfrågningar ska gå via universitets jurister och inte något du som Mediaredaktör själv ska hantera.

Läs mer på medarbetarwebben om den registrerades rättigheter

Hantera licensrättigheter i Mediaflow

Licensrättigheter för en bild eller film berättar vilken rättighet upphovsmannen/fotografen har för en bild och hur den får användas.

Märk filen med licensrättigheter

 1. Markera en eller flera bilder
 2. Gå till höga infopanelen och välj fliken Licens

Upphovsman/fotograf

Namnet på fotografen anger du i fliken Indexering och visas här. Fyll i resterande information om fotografens:

 • E-post
 • Telefon
 • Ort

Licensrättigheter

Välj någon av de licenser som är valbara. Vid varje val finns en tillhörande informationsruta om du vill skriva i fritext något som är specifikt gällande upphovsrätten för filen.

Fullständiga rättigheter finns (friköpt)

Används inte i dagsläget.

Fri att publicera – men får inte spridas till tredje part

Detta är standardvalet för oss på universitetet vad det gäller användningen av bilder och filmer vi speglar vår verksamhet. Det betyder att:

 • Universitetet får använda bilden/filmen för information och marknadsföring.
 • Press utanför universitetet får enbart använda bilden/filmen i redaktionella inslag om Umeå universitet.
 • Umeå kommun får använda bilden/filmen för gemensamma satsningar med universitetet.
 • Bilden/filmen får inte användas av annan part utanför universitetet.

Välj detta om

 • du eller någon annan anställd vid universitetet har tagit bilden eller gjort filmen
 • externt anlitad fotograf har tagit bilden eller gjort filmen
 • om det inte finns några begränsningar hur filen får användas, se Begränsade rättigheter nedan.

Creative Commons-licens

Den här licensen används om bilden/filmen får spridas även utanför universitetet. Bilden bör inte innehålla identifierbara personer då vi har svårt att följa upp användningen av bilden.

Public Domain Mark (PDM), Utslocknad

Används inte i dagsläget.

Begränsade rättigheter

Välj detta val om filen har ett begränsat användningsområde eller tidsperiod.

Du kan välja mellan vilka datum filen kan användas. Du kan även välja att varna vid nedladdning av filen efter utgångsdatumet eller innan utgångsdatumet. Du kan även välja att låsa filen så den inte ska gå att ladda ner efter utgångsdatumet.

I informationsrutan fyller du i vilken begränsning filen har och hur den får användas. T.ex. om bilden eller filmen enbart får användas på en speciell webbsida eller del av webbplats.

Rättigheter finns inte – måste kollas upp

Vänta med att distribuera filen om du är osäker på vilka rättigheter som gäller.

Modelltillstånd

Kan användas om du har ett avtal med en modell som fått ersättning för arbetet som medverkande.

Märka filer i Mediaflow

Märka en eller flera filer

Du kan antingen märka filer en och en eller flera samtidigt om de ska ha samma information. Du markerar flera filer genom att hålla inne Shift eller Ctrl/Cmd. Fälten Filnamn och Benämning kan dock inte vara samma som andra filer.

Fliken Indexering

Under fliken Indexering i den högra infopanelen lägger du till grundläggande information om filen/filerna.

Sökord

I den här rutan anger du sökord för att det ska bli enklare att hitta filen vid en sökning antingen i Mediaflow eller andra systemintegrationer som t.ex. Episerver.

Tänk på att:

 • lägga till många sökord som beskriver bilder är bra för sökbarheten men de också vara relevanta
 • även beskriva känslan eller känslor i bilden

Du kan välja att systemet ska lägga till dina sökord i pluralform automatiskt genom att klicka i Lägg till pluralform. Du kommer också få förslag på liknande sökord som du skriver in vilket kan vara hjälpsamt.

Ska du lägga in ett ord eller namn som har två eller fler ord lägger du till citationstecken runt de orden. T.ex. ”medicinska fakulteten”.

Innehåller bilden konstverket Norra skenet behöver du lägg in det som sökord med citationstecken ”Norra skenet”. Konstverket har vi tidsatt avtal på och därför behöver vi kunna spåra dessa bilder.

Rating och färgmärkning

Används inte.

Benämning

Ange en titel för bilden.

Beskrivning

En utförlig beskrivning som beskriver filens innehåll. Lägg till namn på personer i bild för att de ska bli sökbara.

Alt-text

Ange alltid Alt-text som kortfattat beskriver vad filen (motivet) visar. Syftet med alt-texten är att människor med nedsatt syn kan få texten uppläst och då kunna tillgodogöra sig kommunikationsvärdet i bilden. Det är viktigt från tillgänglighetssynpunkt att vi har bra alt-texter.

Alt-texter ska:

 • Vara kortfattat beskrivande (8-80 tecken, absolut max 150 tecken). Tänk dig att du läser upp sidan för någon i telefon. Den beskrivning du då ger av en bild, är en bra startpunkt för att formulera alt-texten.
 • Skilja sig från den vanliga titeln, rubriken och beskrivningen av bilden i Mediabanken.
 • Inte börja med ”Bild av…”, ”Länk till…” eller ”Klicka här för att gå till…”. Skärmläsare berättar ändå för sina användare vad som är en bild eller en länk, så de extra orden blir bara störande.
 • Ha normal interpunktion – till exempel avslutas med punkt – eftersom alt-texten läses upp med annan text.

Fotograf

Ange alltid den fotograf som tagit bilden, filmat eller gjort illustrationen . En fotograf, oavsett om den är yrkesfotograf eller amatör, har alltid kvar sin ideella rätt till sin verk oberoende av vad man avtalat om för nyttjanderätt. Det innebär att en fotograf alltid har rätt att få erkännande för sitt verk, det vill säga att fotografens namn ska anges vid publicering av en bild.

Fotodatum

Detta datum kommer oftast med från kameran när bilden/filmen togs. Om det inte finns kan du ange det.

Viktiga instruktioner

Om det finns begränsad användning av filen ska den informationen vara under fliken Licens.

Övrig information

Anges om det finns något annan information kring filen.

Medverkande i bild (Qbank)

Information om de personer som finns i bilden som kommer från den tidigare mediabanken Qbank. Detta fält ska inte fyllas i för nya bilder som laddas upp i Mediaflow utan medverkande i bilder hanteras av fliken Personer i högra infopanelen.

Ladda upp filer i Mediaflow

Arbetsflödet för bilder och filmer i Mediaflow är att alltid utgå ifrån sina Mina filer. Efter att av filen är helt klar för användning (indexering, GDPR-hanterad, undertextad etc.) kan du sedan flytta eller kopiera filen till de gemensamma mappar för att filen ska bli tillgänglig att använda. Beroende på vilken mapp filen ligger i distribueras filen till olika system eller webbplatser.

Ladda upp fil

Gå till menyfliken Mediabank.

Klicka på Mina filer. Eller skapa en undermapp till Mina filer och klicka på den mappen.

Klicka på + Ladda upp i filvisningsvyn eller dra och släpp filer från din dator till filvisningsvyn.

Lägga till en bild i kalenderevenemang

 • Gå till fliken Innehåll för kalendereventsidan.
 • Klicka på Mediaflowsymbolen. Ett fönster med Mediaflow öppnas, där du kan söka efter den bild du vill ha.

 • Markera den bild du vill ha.
 • Klicka på fliken Rättigheter för att se bilden och läsa bildrättigheter.

 

 • Välj sedan Använd denna bild, för att ge bilden rätt storlek.
 • I dropdownmenyn Bildstorlek väljer du mallen Standard 16:9.
 • Bilden får en markering. Dra i hörnet på markeringen för att beskära bilden i önskad storlek.

 • När du är nöjd med beskärningen, klicka på Infoga bilden.
 • Skriv en Alt-text till bilden. Alt-texten bör vara beskrivande, till exempel Tre personer som cyklar.

Skapa bildspel i Episerver

1. Skapa ett bildspelsblock på önskad plats, antingen på sidan eller i resursbiblioteket.

2. Bestäm om bildspelet ska ha en presentationsbild som visas innan själva bildspelet startar. Bocka i så fall i Visa presentationsbild och presentationstext innan bildspelet.

3. Peka ut önskad presentationsbild genom att klicka på ikonen för Mediaflow. Välj mallen Standard 16:9.

4. Fyll i rubrik och presentationstext som kommer att visas innan bildspelet startar. Presentationstext måste vara inlagd för att den utpekade presentationsbilden ska visas.

5. Om du vill att bilderna i bildspelet ska kunna visas i lightbox (dvs. att bildspelet visas i större format) bockar du i Visa bildspel i lightbox.

6. Bilder kan ha bildtext. Bocka i detta val om texterna ska visas under varje bild i bildspelet.

Lägg till bilder i bildspelet

7. Klicka på plusikonen under raden Bildspelsinnehåll.

8. En dialogruta med  dyker upp. Klicka på ikonen för Mediaflow för att leta fram bilden.

9. Välj bildstorleksmallen som heter Standard 16:9 klicka på Infoga bilden för att lägga till innehållet i dialogrutan.

10. Klicka på Lägg till.

11. För att lägga till fler bilder följ stegen 7-10 ovan.

12. Publicera blocket och dra in det på sidan när du är klar.

13. Om du vill ändra ordning på bilderna kan du göra det genom att redigera bildspelsblocket. För muspekaren över bilden du vill flytta eller ta bort. Ute till höger på raden ser du en menyikon, klicka på den och välj det du vill göra.

14. När du är klar publicerar du dina ändringar.