Hur får jag tillgång till Microsofts vanligaste utvecklingsverktyg?

Umeå universitet ger sina studenter tillgång till MS Azure Dev Tools for Teaching (har ersatt MS Imagine) som innehåller Microsofts vanligaste utvecklingsverktyg. Användningsområdet är framför allt naturvetenskapliga/tekniska studier eller utvärdering i detta syfte. Man får dock t ex inte tillgång till MS Office.

De Windowsversioner som finns tillgängliga via MS Azure Dev Tools for Teaching ligger där för att underlätta tillgängligheten till användningen av utvecklingsapplikationerna. Observera att MS Windows via MS Azure Dev Tools for Teaching inte får installeras på en dator där man inte redan har giltig licens för ett full version av MS Windows.

Här finns information från Microsoft om MS Azure Dev Tools for Teaching:
https://azureforeducation.microsoft.com/sv-se/Support/FAQ

Här når du MS Azure Dev Tools for Teaching:
https://aka.ms/devtoolsforteaching

Som doktorand, lärare och forskare vid Umeå universitet kan man också få tillgång till MS Azure Dev Tools for Teaching om programvarorna endast används i forskning och lärande (icke kommersiellt eller produktivt syfte).