Klientkryptering: Återställning vid glömd PIN-kod

För att låsa upp datorn behövs ett återställningsnyckelID, denna nyckel fås vid låsskärmen när datorn startas.ÅterställningsnyckelID är dom första 8 tecknen som är inrutade. Dessa tecken används på https://klientkryptering.its.umu.se för att hämta återställningsnyckeln. 

Logga in med ditt UMU-ID och fyll i nyckelID och orsak.

Använd återställningsnyckeln för att låsa upp din dator, nyckeln är 8 gånger 6 tecken lång och består enbart av siffror.