Inlägg

Klientkryptering: så fungerar det

Klientkrypterings självbetjänsningsportal finns på https://klientkryptering.its.umu.se

När klientkryptering(bitlocker) aktiveras för din dator så kommer följande uppmaning till att påbörja krypteringen.
Har man väl valt en pinkod och påbörjat krypteringen av hårddisken så kan man säkert stänga av datorn eller försätta den i viloläge. Krypteringen kommer att återupptas när datorn startar igen.

Vid uppstart kommer nu datorn att efterfråga den pinkod du valt för att låsa upp hårddisken och starta datorn.