Lägga till utbytesavtal i Solemove

Utbytesavtal som tecknas på institutions- eller fakultetsnivå, måste läggas in i Solemove av respektive internationell kontaktperson för att utbytesplatserna ska vara sökbara. Om du inte har behörighet i Solemove, kontakta solemove@umu.se

Logga in

Gå till Solemove

Logga in med ditt umu-id.

Lägg till partneruniversitetet först

Innan utbytesavtalet läggs till, måste partneruniversitetet skapas i Solemove (om det inte redan finns) så att utbytesavtalet kan kopplas ihop med partneruniversitetet.

Gå till ’Units and Partners’ i menyn.

Klicka på ’New’.

Alla fält makerade med * är obligatoriska.

Kom ihåg att lägga till en adress – annars kommer kartvyn där studenter söker efter utbytesmöjligheter, inte visa det utbytesavtalet du lägger in.

Fyll i kontaktperson

Kontaktpersonen (’Contact persons’) är den vid partneruniversitetet som kan logga in och nominera studenter.

Klicka på pennan bredvid Contact persons och sedan på ’New’.

Fyll i förnamn, efternamn och e-post för kontaktpersonen.

Spara och kontrollera att kontaktpersonen visas för det partneruniversitet du nyss skapade.

Lägg till utbytesavtalet

Gå till ’Bilateral agreements’ i menyn.

Klicka på ’New’.

Klicka på pennan bredvid Home institutions för att välja din institution (t.ex. Department of Physics).

Klicka på pennan bredvid Host Institutions och välj det partneruniversitet du nyss skapade.

Ange Name of agreement i formatet: Partneruniversitetet namn, ämnesinstitution eller ämnesfakultet (t.ex. The University of Würzburg, Physics, eller The University of Würzburg, Medicine)

Fyll i övriga fält. Fält markerade med * är obligatoriska.

Klicka på Save.

 

Bifoga inscannat avtal och Fact Sheet

Under fliken ’Enclosures’ kan du bifoga dokument, som t.ex. ett inscannat avtal eller ett Fact sheet.

Du kan också välja om dokumenten ska vara synliga för studenter i kolumnen Public. Studenter bör kunna se Fact sheet.

 

Lägg till övrig information

Under fliken ’Additional information’ kan du lägga till övrig information som studenter behöver få angående utbytet, t.ex. om det finns begränsningar gällande språk.

Du väljer också att utbytesavtalet ska gälla för både in- och utresande studenter genom att välja ’Both’ i rullgardinsmenyn.

 

Fler instruktioner om vad du kan göra i systemet finns på:

Administrera internationella utbyten och avtal i Solemove