Lägga till utbytesavtal i Solemove

Utbytesavtal som tecknas på institutions- eller fakultetsnivå, måste läggas in i Solemove av respektive internationell kontaktperson för att utbytesplatserna ska vara sökbara. Om du inte har behörighet i Solemove, kontakta solemove@umu.se

Logga in

Gå till Solemove

Logga in med ditt umu-id.

Lägg till partneruniversitetet först

Innan utbytesavtalet läggs till, måste partneruniversitetet skapas i Solemove (om det inte redan finns) så att utbytesavtalet kan kopplas ihop med partneruniversitetet.

Gå till ’Units and Partners’ i menyn.

Klicka på ’Add New’.

Lägg till Schachkod och Erasmuskod. Du hittar koderna på EWP:s hemsida.

Alla fält markerade med * är obligatoriska.

’Contact information’

Kom ihåg att lägga till en adress – annars kommer kartvyn där studenter söker efter utbytesmöjligheter, inte visa det utbytesavtalet du lägger in.

När du fyllt i all information, klicka på ’save’.

Fyll i kontaktperson

Kontaktpersonen (’Partner’s Contact persons’) är den vid partneruniversitetet som kan logga in och nominera studenter.

Klicka på ’ Add New’.

Fyll i förnamn, efternamn och e-post för kontaktpersonen.

Spara och kontrollera att kontaktpersonen visas för det partneruniversitet du nyss skapade.

Lägg till utbytesavtalet

Gå till ’Agreements’ i menyn.

Klicka på ’Add New’.

Börja skriva delar av din institutions namn vid Home institutions för att välja din institution (t.ex. Department of Physics).

Börja skriv delar av partneruniversitetets namn vid Host Institutions och välj det partneruniversitet du nyss skapade.

Ange Name of agreement i formatet: Partneruniversitetet namn, ämnesinstitution eller ämnesfakultet (t.ex. The University of Würzburg, Physics, eller The University of Würzburg, Medicine)

Fyll i övriga fält. Fält markerade med * är obligatoriska.

OBS! Det finns numera möjlighet att be om att få en påminnelse inför att avtalet håller på att löpa ut.

Klicka på Save för att spara och kunna lägga till dokument.

 

Bifoga inscannat avtal och Fact Sheet

Under fliken ’Documents and links’ kan du bifoga dokument, som t.ex. ett inscannat avtal eller ett Fact sheet.

Du kan också välja om dokumenten ska vara synliga för studenter i kolumnen Public eller hålla dokumentet osynligt för externa användare genom att använda ’Private’. Studenter bör kunna se Fact sheet.

 

Printscreen documents and links

Lägg till övrig information

Under fliken ’Additional information’ kan du lägga till övrig information som studenter behöver få angående utbytet, t.ex. om det finns begränsningar gällande språk.

Du väljer också att utbytesavtalet ska gälla för både in- och utresande studenter genom att välja ’Both’ i rullgardinsmenyn.

 

Fler instruktioner om vad du kan göra i systemet finns på:

Administrera internationella utbyten och avtal i Solemove