Presentationstext på din personliga sida

Alla medarbetare har en personlig presentationssida på umu.se, där bland annat en kort och en längre presentationstext visas.

Den korta presentationen visas längst uppe på sidan, under ditt namn, och i personallistor. Här ger du besökaren en kortfattad presentation av vad du jobbar med på Umeå universitet, inklusive din forskning och utbildning. På svenska och engelska. Lämplig längd för denna text är cirka 160 tecken.

I den längre presentationen kan du mer ingående presentera ditt arbete, både på svenska och engelska.

I båda presentationerna är det till fördel för besökaren att du använder dig av ett enkelt språk, lyfter fram det viktigaste först och strävar efter att vara kortfattad.

Skrivguide med tips för att skriva presentationstexterna.

Exempel på hur den korta och långa presentationstexten visas på en personlig sida, www.umu.se/personal/david-meyers

Så här kommer du till redigeringen av sidan

 • Surfa till din personliga sida. Adressen till din personliga sida har formen www.umu.se/personal/fornamn-efternamn och en engelsk adress, www.umu.se/en/staff/firstname-surname.
 • Klicka på knappen Logga in i övre högra hörnet. Välj Redigera.
 • Logga in med ditt Umu-id.
 • Klicka på knappen Redigera profil under din profilbild.
 • Publicera dina uppdateringar med knappen Publicera profil längst upp på sidan. Då blir innehållet synligt på webben.

Redigera den korta presentationstexten

Gå till redigeringen av sidan enligt ovan.

Skriv in text i fältet under rubriken Kort presentation, cirka 160 tecken är en lämplig längd för denna presentation. I fältet för den korta presentationen kan inga formateringar av texten göras.

Redigera den långa presentationstexten

Texten kan formateras med

 • rubrik eller brödtext
 • fetstil
 • kursiv stil
 • punkt- och numrerad lista
 • skapa länkar till interna eller externa sidor.

Länkar

 • Länkar ska öppnas i samma fönster. Låt alternativet Öppna i vara tomt.
 • Alt-text: I fältet Länktitel beskriver du kort vad länken leder till. Alt-texten läses upp av skärmläsningshjälpmedel och förmedlar på så sätt länkens innehåll till besökare som inte kan se den på skärmen.

 • För intern länk (inom samma webbplats) väljer du alternativet som heter Sida och för extern länk väljer du alternativet som heter Extern länk.

 

Fler formateringsmöjligheter

Nedan beskrivs hur du gör för att formatera din text med de val som är tillgängliga i fältet.

Publicera ändringarna

När du är har redigerat texterna färdigt publicerar du sidan enligt ovan för att innehållet ska synas för besökare på webben.