Taggarkiv: Bild

Uppdatera din presentationstext i personalkatalogen

Lång presentationstext

Alla medarbetare har en personlig presentationssida på umu.se, där bland annat en längre presentationstext visas.

Använd ett enkelt språk, lyft fram det viktigaste först och sträva efter att vara kortfattad.

Texten kan formateras med

  • rubrik eller brödtext
  • fetstil
  • kursiv stil
  • punkt- och numrerad lista
  • skapa länkar till interna eller externa sidor.

Exempel på hur den långa presentationstexten visas på en personlig sida
www.umu.se/personal/david-meyers

Länkar

  • Länkar ska öppnas i samma fönster. Låt alternativet ”Öppna i” vara tomt.
  • Alt-text: I fältet ”Länktitel” beskriver du kort vad länken leder till. Alt-texten läses upp av skärmläsningshjälpmedel och förmedlar på så sätt länkens innehåll till besökare som inte kan se den på skärmen.

  • För intern länk (inom samma webbplats) väljer du alternativet som heter ”Sida” och för extern länk väljer du alternativet som heter ”Extern länk”.

Fler formateringsmöjligheter

Här nedan beskrivs hur du gör för att formatera din text med de val som är tillgängliga i fältet.