Rapportera licenser för program från programserver i Wisum

För många av de programvaror som finns tillgängliga via ITS Programserver måste du som licensansvarig rapportera separata licenser för att ha rätt att installera och använda programvaran.

För vissa program ska du rapportera licens per användare och för andra ska du rapportera per dator/enhet. Du som är licensansvarig rapporterar sådana licenser via e-handelssystemet Wisum.

Du hittar mer information om vad som gäller för respektive programvara/licens i Wisum.

  1. Logga in i Wisum.
  2. Välj Produkter och tjänster.
  3. Välj IT-podukter/telefoni.
  4. Välj därefter katalogen Programvarulicenser.