Registrera forskningspublikation i DiVA

Manual för att registrera en forskningspublikation i Umeå universitets publikationsdatabas DiVA.

Importera publikationer

Om din publikation finns i en databas kan du hämta uppgifter direkt till DiVA istället för att manuellt registrera publikationen. Se separata instruktioner:

Importera publikationer till DiVA

Registrera i DiVA

Är publikationen redan registrerad?

Börja med att kontrollera om publikationen finns registrerad genom att söka på titeln i DiVA. Om publikationen är registrerad kan du redigera eller komplettera posten. Om du får meddelandet i DiVA att du inte kan redigera posten kan du vända dig till en DiVA-administratör på din institution/enhet, eller kontakta biblioteket.

Sök i DiVA

Börja registrera

Gör följande för att registrera en ny publikation i DiVA:

 1. Gå till Registrera och publicera i DiVA.
 2. Logga in med ditt Umu-id.
 3. Klicka på ”Lägg till publikation / Ladda upp filer”.
 4. Välj lämplig publikationstyp.

Fält som har röd markering (*) i DiVA är obligatoriska att fylla i. Om det finns ett rött frågetecken i anslutning till fältet kan du föra muspekaren över det för att se en hjälptext.

Tänk på att du alltid kan spara din påbörjade registrering genom att klicka på ”Avbryt / Spara utkast”. Den sparade registreringen hittar du under ”Mina utkast”.

Registrera artikel i tidskrift

Om du har DOI till artikeln kan du enkelt hämta de uppgifter som behövs via fältet ”Hämta information med DOI-nr” högst upp på sidan.

Kontrollera/komplettera uppgifterna i DiVA:

Om det inte är en forskningsartikel väljer du underkategori (Editorial material, Letter, Meeting abstract eller Dagstidning) i rullisten.

Ange samtliga författare i den ordning de presenteras i artikeln.

När du skrivit in författarnamn/Umu-id på UmU-anknuten forskare kan du använda funktionen ”Koppla personpost”. De uppgifter som finns om forskaren fylls då i automatiskt; institutionstillhörighet, e-post, ORCID och födelseår. Finns ingen personpost kan du fylla i namn, institutionstillhörighet och Umu-id, och sedan välja ”Skapa personpost”.

Välj ”Ytterligare författare” för att lägga till fler författare. Alternativet Annan upphovsman lägger du till om UmU-affilierad medarbetare/bidragsgivare till publikationen finns.

Som institution, avdelning eller program anges den affiliering/de affilieringar som framgår i artikeln. Finns det flera affilieringar för en UmU-författare anger du alla. Affilieringar till andra lärosäten eller organisationer anger du under Annan organisation. För författare utan UmU-anknytning behöver inte affiliering anges.

Ange huvudtitel och eventuell undertitel samt språk för titeln.

Välj typ av innehåll för din artikel:

 • refereegranskat
 • övrigt vetenskapligt
 • övrig (populärvetenskap, debatt, mm).

Ange artikelns status (published är förvalt):

 • published
 • accepted
 • epub ahead of print
 • in press
 • submitted.

Börja skriva in tidskriftens titel eller ISSN och välj från listan som kommer upp. När du väljer en tidskrift läggs den i ett nytt fält under. Finns inte tidskriften med i listan fyller du i uppgifterna under ”Annan tidskrift”.

Om du registrerar en artikel som bygger på ett konferensbidrag eller ett Meeting abstract anger du konferensens titel, ort, land, datum, år.

Under ”Övriga uppgifter” anger du år, volym, nummer, artikel-id och/eller sidor.

Ange DOI om ett sådant finns. När uppgifterna publiceras i DiVA länkar DOI till publikationen. Om DOI-numret leder till en artikel med fri fulltext bockar du för rutan ”Fri fulltext” bredvid fältet för DOI.

Om du fyller i en länk i fältet URL ska du även skriva URL i fältet ”Benämning på URL”. Om länken leder till en artikel med fri fulltext bockar du för rutan ”Fri fulltext” bredvid Benämning på URL.

Permanenta identifikatorer för publikationer

Ämneskategorierna motsvarar de som finns i SwePub och underlättar sök- och hittbarheten. Välj gärna så specifik kategori som möjligt – övergripande kategori följer med.

Är du osäker på vilken ämneskategori som passar, kan du i DiVA använda funktionen ”Förslag på nationell ämneskategori”. Därifrån kan du kopiera lämplig kategori och gå till ”Välj ämneskategori”.

Används främst för avhandlingar.

Ange nyckelord och abstract för att andra lättare ska hitta publikationen – nyckelord separeras med kommatecken. Både nyckelord och abstract kan anges på flera språk.

Om publikationen ingår i ett projekt så ange namnet på projektet i fältet ”Ingår i projekt”.

Om publikationen tillkommit inom ett projekt som har stöd av en forskningsfinansiär så väljer du finansiär från listan och anger projektnummer.

 

Registrera annan publikationstyp

Om du registrerar annan publikationstyp än artikel, finns andra fält som också ska fyllas i. Se instruktionerna nedan för exempel på andra publikationstyper:

Se registrera och publicera din avhandling på bibliotekets webb.

Här kan du ange

 • upplaga
 • antal sidor
 • eventuell serie och nummer i serien
 • utgivare
 • ISBN eller andra identifikatorer.

Vid registrering av Bok finns ett antal alternativ för Annan upphovsman (fotograf, illustratör m.m.). Om serien inte finns att välja i listan skriver du in titel, ISSN och nummer i serien under ”Annan serie”.

Här kan du ange

 • ingår i bok
 • upplaga
 • sidor
 • eventuell serie och nummer i serien
 • utgivare
 • ISBN eller andra identifikatorer.

Vid registrering av Bok finns ett antal alternativ för Annan upphovsman (ex. fotograf, illustratör m.m.). Om serien inte finns att välja i listan skriver du in titel, ISSN och nummer i serien under ”Annan serie”.

Om konferensbidraget publicerats som abstract i en tidskrift, ska du välja publikationstyp artikel med underkategori Meeting abstract. Publicerade papers, muntliga presentationer och abstracts publicerade i andra kanaler än tidskrift (webbsida, program etc.) registreras som konferensbidrag.

Fyll alltid i konferensens titel, ort, land, datum och år.

Är det ett publicerat bidrag (abstract, poster eller paper) fyller du också i

 • ingår i konferensmeddelande, proceeding
 • sidor
 • eventuell serie och nummer i serien
 • ISBN (om publicerat i bokform)
 • DOI eller URL, om sådan finns.

Om serien inte finns att välja i listan skriver du in titel, ISSN och nummer i serien under ”Annan serie”.

Här kan du ange

 • upphovsman (en eller flera) – här anger du också roll (t.ex. konstnär, fotograf, redaktör)
 • alternativ titel (t.ex. på annat språk)
 • resurstyp (t.ex. bild, ljudinspelning, text)
 • fritextbeskrivning (t.ex. sammanhang, tid, plats).

Manuskript registreras vanligtvis inte i DiVA. Undantag är

 • manuskript som ingår i en avhandling – endast författare, titel och nationell ämneskategori behöver registreras
 • manuskript som i fulltext tillgängliggörs via preprintarkiv såsom ArXiv.org – i de fallen länkas i DiVA till arkivplatsen.

År kan inte anges för manuskript.

Här kan du ange

 • land eller patentorganisation
 • patentnummer
 • datum.

Här kan du ange

 • redaktör (en eller flera)
 • konferens (titel, ort, land, datum, år)
 • antal sidor
 • eventuell serie och nummer i serien
 • utgivare
 • ISBN.

Om serien inte finns att välja i listan skriver du in titel, ISSN och nummer i serien under ”Annan serie”.

Här kan du ange

 • alternativ titel (t.ex. titeln på ett annat språk)
 • antal sidor
 • eventuell serie och nummer i serien
 • ISBN
 • ISRN.

Till Rapport hör också Working papers. Om serien inte finns att välja i listan skriver du in titel, ISSN och nummer i serien under Annan serie.

Här kan du ange

 • redaktör (en eller flera)
 • upplaga
 • antal sidor
 • eventuell serie och nummer i serien
 • utgivare
 • ISBN.

Vid registrering av Bok finns ett antal alternativ för Annan upphovsman (t.ex. fotograf, illustratör m.m.). Om serien inte finns att välja i listan skriver du in titel, ISSN och nummer i serien under Annan serie.

Se separata instruktioner:

Registrera studentuppsats i DiVA (för studenter)

Administrera studentuppsatser i DiVA (för DiVA-administratörer)

 

Ladda upp filer

Vill du inte ladda upp någon fil utan enbart registrera uppgifter om publikationen klickar du på ”Fortsätt”.

Innan du laddar upp fulltexten till en publikation som getts ut på förlag måste du kontrollera att förlaget tillåter att du gör den fritt tillgänglig. Väljer du att endast arkivera din fil i DiVA krävs inget tillstånd från förlaget.

Ange om det rör sig om accepterad version, inskickad version eller publicerad version.

Om du inte anger datum för tillgängliggörande publiceras fulltexten i DiVA så snart biblioteket hunnit granska posten och godkänna publiceringen.

Somliga publikationer kan bara publiceras i fulltext efter en tids fördröjning (embargo). Välj i dessa fall ”Gör fritt tillgänglig senare” och skriv in datum för fulltextpublicering.

Artiklar i fulltext ska laddas upp i pdf-format.

För andra publikationstyper kan andra format väljas; bild, ljudupptagning m.m.

Klicka på ”Bläddra” för att hitta filen på din dator och sedan på ”Ladda upp”.

När du laddat upp filen ska du läsa igenom och därefter godkänna publiceringsvillkoret genom att kryssa i rutan ”Jag godkänner publiceringsvillkoret”. Om filen endast ska arkiveras behöver du inte godkänna publiceringsvillkoret.

Vid behov kan du här lämna en kommentar till DiVA-administratören, till exempel om arbetet är publicerat med avtal som begränsar spridningen men du har fått ett särskilt medgivande från utgivaren att parallellpublicera arbetet i fulltext i DiVA.

 

Granska/Publicera

Innan du skickar in din publikation ska du kontrollera din registrering.

 • Kontrollera att alla uppgifter är korrekta. Om du vill ändra något klickar du på ”Ändra uppgifter” eller på ”Tillbaka” för att komma till formuläret och genomföra ändringarna.
 • När uppgifterna stämmer klickar du på ”Skicka in”.

Registrerade poster granskas sedan av en bibliotekarie. Uppladdade filer visas inte i DiVA innan en bibliotekarie granskat posten och kontrollerat att fulltexten får publiceras.

Tänk på att det kan dröja en dag innan nya publikationer visas på din personalsida.

Kontakta biblioteket

Kontakta biblioteket om du har frågor om DiVA. Välj kategorin Publicering, avhandlingar och forskningsdata.

Kontakta biblioteket