Inlägg av Saga Nylund

Skapa och redigera personpost i DiVA

När du registrerar en publikation i DiVA kan du på ett enkelt vis hämta uppgifter om en författare vid Umeå universitet genom att söka fram författarens personpost och koppla den till publikationen. Eftersom personposten innehåller information om bland annat namn, Umu-id, ORCID och organisation slipper du fylla i dessa uppgifter manuellt varje gång. Redigera din […]

Registrera sammanläggningsavhandling i DiVA

Inför spikningen av din avhandling ska avhandlingens kappa (ramberättelse) och delarbeten (artiklar och manuskript) registreras i DiVA. I registreringen ingår att fylla i uppgifter om avhandlingen och din disputation, samt att ladda upp en fulltext av kappan och spikbladet i DiVA. 1. Logga in i DiVA Logga in i DiVA med ditt Umu-id. 2. Kontrollera […]

Registrera forskningspublikation i DiVA

Manual för att registrera en forskningspublikation i Umeå universitets publikationsdatabas DiVA. Importera publikationer Om din publikation finns i en databas kan du hämta uppgifter direkt till DiVA istället för att manuellt registrera publikationen. Se separata instruktioner: Importera publikationer till DiVA Registrera i DiVA Är publikationen redan registrerad? Börja med att kontrollera om publikationen finns registrerad […]

Registrera monografiavhandling i DiVA

Inför spikning ska du registrera din avhandling i DiVA. I registreringen ingår att fylla i uppgifter om avhandlingen och din disputation, samt att ladda upp spikbladet och en fulltext av avhandlingen i DiVA. 1. Logga in i DiVA Logga in i DiVA med ditt Umu-id. 2. Registrera avhandlingen i DiVA Gå till ingången ”Lägg till publikation […]

Importera publikationer till DiVA

För att förenkla registreringen i DiVA kan du importera information om publikationer från andra databaser (till exempel Pubmed och Scopus). Du kan också importera publikationslistor från ORCID till DiVA, och tvärtom. Sök på titel innan du importerar Importer till DiVA resulterar ibland i dubblerade poster. Kontrollera därför först om dina publikationer redan finns registrerade i […]