Registrera sammanläggningsavhandling i DiVA

Inför spikningen av din avhandling ska avhandlingens kappa (ramberättelse) och delarbeten (artiklar och manuskript) registreras i DiVA. I registreringen ingår att fylla i uppgifter om avhandlingen och din disputation, samt att ladda upp en fulltext av kappan och spikbladet i DiVA.

1. Logga in i DiVA

Logga in i DiVA med ditt Umu-id.

2. Kontrollera dina delarbeten

Kontrollera om dina delarbeten finns registrerade i DiVA och att uppgifterna om dem stämmer. Alla delarbeten, både publicerade artiklar och manuskript, ska registreras i DiVA och länkas till kappan.

Sök i DiVA

Delarbeten som är publicerade kan du antingen registrera manuellt eller importera från en annan databas. Du hittar instruktioner för detta på bibliotekets webbplats:

Publicering i DiVA

Om du behöver ändra eller komplettera uppgifter om något av dina delarbeten:

 1. Klicka på ”Ändra/Radera post” och sök fram delarbetet.
 2. Klicka på delarbetet, gör ändringarna och spara posten.

Kontakta biblioteket om du inte kan göra ändringar i registreringen av delarbetet.

Vid registrering av manuskript ska du fylla i följande fält:

 • författare
 • titel
 • nationell ämneskategori.

Övriga fält ska lämnas tomma och inga filer ska laddas upp.

 

När alla delarbeten är registrerade i DiVA och uppgifterna om dem stämmer, gå vidare till nästa avsnitt.

3. Registrera kappan i DiVA

När alla delarbeten är registrerade i DiVA ska du registrera kappan (ramberättelsen) och länka delarbetena till den. I samband med registreringen kommer du även fylla i uppgifter om din disputation.

Gå till ingången ”Lägg till publikation / Ladda upp filer”.

 1. Välj publikationstyp. Den här manualen behandlar typerna:
  • Doktorsavhandling, sammanläggning
  • Licentiatavhandling, sammanläggning
 2. Klicka på ”Fortsätt”.

Du ska nu söka fram dina delarbeten och länka dem till kappan. Du kan antingen söka fram alla delarbeten på en gång genom att söka på ditt namn eller Umu-id, eller söka fram ett delarbete åt gången genom att söka på titel. De delarbeten som du lagt till listas under ”Lista delarbeten”.

 1. Skriv ditt namn, Umu-id eller delarbetets titel i rutan ”Sök delarbete i DiVA” och klicka på Sök.
 2. Bocka för dina delarbeten och klicka på ”Lägg till”.
 3. Kontrollera att alla delarbeten finns med i listan.
 4. Sortera delarbetena i samma ordning som de är i avhandlingen. Du kan ändra ordning genom att klicka på pilarna till vänster om delarbetet. Om du vill ta bort ett delarbete klickar du på det röda krysset till höger om delarbetet.
 5. Klicka på ”Fortsätt”.

Klicka på ”Koppla personpost” och sök på ditt Umu-id. Välj din personpost.

Om du inte har en personpost kan du skapa en genom att fylla i de obligatoriska uppgifterna ovan och sedan klicka på ”Skapa personpost”.

Om någon av de obligatoriska uppgifterna saknas, fyll i dessa. Följande uppgifter är obligatoriska:

 • namn
 • födelseår
 • umu-id
 • organisationstillhörighet
 • e-postadress

Ange avhandlingens titel och eventuella undertitel. Välj språk på titeln i rullisten.

Om din avhandling har en alternativ titel ska du ange den i rutan för ”Alternativ titel” samt välja språk i tillhörande rullist.

Ange avhandlingens publiceringsår och antal sidor. Antal sidor ska vara samma som den sista numrerade sidan i avhandlingen. Bilagor och delarbeten räknas inte med i sidnumreringen.

Om din avhandling ingår i en serie, välj serie i rullisten och fyll i det nummer i serien som din avhandling har. Om serien inte finns i listan, fyll i fälten för ”Annan serie”.

Ange förlagsort och utgivare. För avhandlingar som ges ut av Umeå universitet, ange ”Umeå” som förlagsort och skriv ”Umeå universitet” i fältet för ”Annat förlag”.

Fyll i avhandlingens ISBN för den digitala versionen och välj ”Digital” i rullisten.

Om avhandlingen även ges ut i tryckt version:

Klicka på ”Ytterligare ISBN”, fyll i ISBN för den tryckta versionen och välj ”Tryckt” i rullisten.

Klicka på ”Välj nationell ämneskategori” och välj en eller flera ämneskategorier som bäst beskriver innehållet i din avhandling. Välj så specifik kategori som möjligt (klicka på plustecknet för att se fler nivåer).

Om du vill ta bort en vald kategori klickar du på det röda krysset till höger om kategorin.

Välj ett eller flera forskningsämnen (ej obligatoriskt men ökar publikationens sökbarhet och därmed spridning).

Välj språk i rullisten och ange nyckelord i fritext. Nyckelorden ska separeras med kommatecken.

Om du vill ange nyckelord på flera språk, klicka på ”Nyckelord på annat språk”.

Fyll i avhandlingens abstract och välj språk i rullisten.

Läs igenom och kontrollera att texten ser ut som den ska. Se särskilt efter så att alla mellanslag och styckeindelningar finns med och så att det inte har tillkommit några tecken som inte ska vara med. Om styckeindelningen ser ut som den ska så finns det ”luft”, eller ett mellanrum, mellan två stycken.

Om du vill ange abstract på fler språk, klicka på ”Ytterligare abstract”.

Fyll i uppgifter om dina handledare och bihandledare. Klicka på ”Ytterligare handledare” för att lägga till bihandledare. Följande uppgifter är obligatoriska:

 • namn
 • akademisk titel
 • umu-id (för handledare anknutna till Umeå universitet)
 • organisationstillhörighet (om handledaren är anknuten till ett annat lärosäte, fyll i fältet för ”Annan organisation”).

Fyll i uppgifter om opponenten. Uppgifterna ska överensstämma med de uppgifter om opponenten som finns på spikbladet. Följande uppgifter är obligatoriska:

 • namn
 • akademisk titel
 • organisationstillhörighet.

Fyll i uppgifter om din disputation. Uppgifterna ska överensstämma med de uppgifter om disputationen som finns på spikbladet.

 1. Klicka på kalendersymbolen till höger om datumfältet och välj datum och tid för disputationen.
 2. Välj språk för disputationen i rullisten.
 3. Ange lokal för disputationen.
 4. Ange ort för disputationen.
 5. Välj lärosäte för disputationen i rullisten.

Välj examen i rullisten. Vald examen ska överensstämma med den examen som angetts på spikbladet.

När du har fyllt i alla uppgifter om kappan, klicka på ”Fortsätt”.

 

4. Ladda upp filer

Du ska nu ladda upp kappan och spikbladet. Om du vill – och det inte finns upphovsrättsliga hinder – kan du också ladda upp avhandlingens framsida som presentationsbild i DiVA.

 1. Välj ”Gör fritt tillgängligt senare”.
 2. Klicka på kalendersymbolen till höger om datumfältet, välj ditt spikningsdatum och sätt tiden till 07:00.
 3. Välj filtyp ”fulltext” och format ”pdf” i respektive rullist, filen behöver inte namnges.
 4. Klicka på ”Bläddra” och ladda upp kappan.

OBS! Det är endast kappan (ramberättelsen) som ska laddas upp, inga delarbeten ska finnas med i den uppladdade filen.

 1. Klicka på ”Ladda upp fler filer”.
 2. Välj ”Gör fritt tillgängligt senare”.
 3. Klicka på kalendersymbolen till höger om datumfältet, välj ditt spikningsdatum och sätt tiden till 07:00.
 4. Välj filtyp ”spikblad” och format ”pdf” i respektive rullist.

Klicka på ”Bläddra” och ladda upp spikbladet.

Om du vill – och det inte finns upphovsrättsliga hinder – kan du ladda upp avhandlingens framsida som presentationsbild i DiVA.

 1. Klicka på ”Ladda upp fler filer”.
 2. Välj ”Gör fritt tillgängligt senare”.
 3. Klicka på kalendersymbolen till höger om datumfältet, välj ditt spikningsdatum och sätt tiden till 07:00.
 4. Välj filtyp ”presentationsbild” och format ”jpeg” eller ”png” i respektive rullist.
 5. Klicka på ”Bläddra” och ladda upp avhandlingens framsida.

Om du inte vill ladda upp en presentationsbild, gå direkt till nästa steg ”Godkänn publicering i DiVA”.

När du har laddat upp alla filer ska du godkänna att de publiceras i DiVA.

 1. Klicka på publiceringsvillkoret och läs igenom det.
 2. Bocka i rutan för att godkänna publiceringsvillkoret.
 3. Klicka på ”Fortsätt” för att kontrollera dina uppgifter och slutföra registreringen.

 

5. Granska/Publicera

Innan du skickar in din avhandling ska du kontrollera din registrering.

 1. Kontrollera att alla uppgifter är korrekta. Om du vill ändra något, klicka på ”Ändra uppgifter” eller ”Tillbaka” för att gå tillbaka och genomföra ändringarna.
 2. Kontrollera att kappan och spikbladet och eventuell presentationsbild är uppladdade och att det går att öppna filerna (klicka på länken för respektive fil).
 3. Klicka på ”Skicka in”.

Observera att när du har skickat in din avhandling kan du inte längre själv göra ändringar i posten. Om du behöver ändra eller komplettera något, kontakta biblioteket.

Efter registreringen

När du har skickat in din avhandling kommer du att få ett mejl med en bekräftelse på att din avhandling har registrerats i DiVA. I bekräftelsemejlet finns också den permanenta länken till din avhandling i DiVA (den länk som du ska ange i pressmeddelandet om din avhandling). Observera att länken börjar fungera först på din spikningsdag.

Innan din avhandling publiceras i DiVA kommer biblioteket att granska din registrering. Om vi har några frågor, eller om några uppgifter behöver kompletteras, kontaktar vi dig.

Din avhandling blir publicerad och synlig i DiVA på din spikningsdag.

Vanliga frågor och kontakt

Kontakta biblioteket om du har frågor om din registrering. Välj kategorin ”Publicering, avhandlingar och forskningsdata”.

Kontakta biblioteket

Vanliga frågor och svar om avhandlingar och spikning