Rensa komplettera automatiskt för kontakt i Outlook

Nedan följer en lösning på hur du tar bort en sparad kontakt som kommer upp som förslag när du ska lägga till en e-postadress.
Detta kan även lösa problemet ”#550 5.1.1 RESOLVER.ADR.ExRecipNotFound; not found“.

  1. Starta Outlook
  2. Skapa Ny e-post
  3. Klicka på Till… och sök efter en användare
  4. Använd pil ner och markera kontakten du vill ta bort
  5. Klicka på krysset intill för att ta bort förslaget.