Skapa kalenderevent i utbildningsmiljön

Skapa ett evenemang

 1. Gå till https://redaktorsstod.its.umu.se/kalender
 2. Logga in, om du inte är inloggad (i övre högra hörnet)
 3. Välj den organisation som evenemanget ska sparas under.
 4. Skriv ett svenskt och engelskt namn och klicka på Skapa evenemang.
 5. En kalendereventsida öppnas i redigeringsläge. Fyll i information om evenemanget på sidan.
 6. Fliken Innehåll:
  Fyll i de obligatoriska fälten som är markerade med *

  • Arrangör kan vara antingen den del av universitetets organisation som arrangerar evenemanget (t ex en institution), eller annan typ av arrangör (t ex Kultur på Campus).
  • Målgrupp: Välj Allmänheten eftersom eventet ska ligga på en tänkt webb som riktar sig till externa besökare
  • Fältet Extern talare (ej obligatoriskt fält) är ett textfält, som du kan använda om talaren inte finns med i personalkatalogen. Du kan också använda detta fält om du vill använda en annan rubrik än just ”Talare”, till exempel ”Respondent” när det gäller disputationer (lämna i så fall fältet ”Talarens namn” tomt).
 7. Fliken Taggar:
  Fyll i din organisation och eventuella nyckelord
 8. Om du vill redigera den engelska versionen av sidan, klicka på länken en längst upp i mitten av sidan.
 9. Publicera sidan.
 10. Om du har påbörjat evenemang som du inte publicerat, så hittar du dem i listan Dina ej publicerade evenemang längre ner på sidan