Inlägg av Magdalena Munther

Skapa ny fördjupningssida på utbildningswebben

Skapa fördjupningssida En fördjupningssida skapar du via vänstra sidstrukturträdet. Logga in, välj CMS och sedan redigera. Nåla fast strukturträdet. Klicka dig fram till det aktuella programmet genom att markera dess namn. Klicka därefter på ikonen till höger, de tre små strecken. Klicka på alternativet Ny sida. I fältet Namn döper du sidan till vad den […]

Visa intervju på programsida på utbildningswebben

För att få in intervjun/-erna på programsidan markerar du aktuellt program i vänstra sidstrukturträdet. Klicka på ikonen Alla egenskaper uppe i högra hörnet så att du ser fältet Blockyta 1. Se även till att du kommer åt högra strukturträdet och fliken Block för att kunna dra in Interjublocket Intervju teologprogrammet kandidat. Vänsterklicka på blocket utan […]

Skapa intervjublock för utbildningswebben

Öppna trädstrukturen för block och media genom att klicka på ikonen Växla resursfönster, längst upp till höger på sidan. Nåla fast strukturträdet genom att klicka på nålikonen. Block = block på webbsidan, Media = bilder och dokument Välj aktuell fakultet och undermapp genom att klicka på plustecknen. Klicka på mappen som heter Intervjuer så att […]

Skapa ny intervjusida på utbildningswebben

Fäll ut sidstrukturträdet på vänster sida, fäst trädet med nålen.  Klicka dig fram till [Utbildningskatalog] och expandera med plustecknet. Klicka på plustecknet för att expandera Program och välj sedan den fakultet programmet tillhör. Markera [Intervjuer] genom att klicka på mappen. Klicka därefter på menyn till höger, de tre små strecken. Välj Ny sida. Döp sidan till […]

Ställa in hänvisning av samtal i förväg (Skype för företag)

Om du vill schemalägga en hänvisning i förväg gör du det via Outlook. Skapa en mötesbokning i Outlook. Skriv in koden för din hänvisningsorsak i rubriken för mötesbokningen, till exempel #LUN. Välj ”Frånvarande” i fältet ”Visa som”. Välj en start- och sluttid för mötesbokningen. Skicka mötesbokningen till dig själv och ev mötesdeltagare. Hänvisningen är då […]

Hänvisning av samtal i Skype för företag

När du inte kan svara på samtal, ställer du in en hänvisning. Det ringer då inte hos dig, och den som ringer får ett inspelat meddelande med information om orsaken till att du inte går att nå, till exempel tjänsteresa eller gått för dagen. Hen kan sedan välja att lämna ett meddelande i din röstbrevlåda […]

Avindexera sidor i Episerver

Om du inte vill att en sida ska vara sökbar och plockas upp av sökmotorer, måste du avindexera den. Det gör du genom att bocka i de här rutorna under fliken Inställningar: Stäng av sökmotor-indexering för denna sida Stäng av Find-indexering för denna sida Be sökmotorer att inte följa länkar på denna sida   När […]

Skapa blocket Puff till externa sidor och dokument i Episerver

Blocket Puff till externa sidor och dokument skapar du för sidor som ligger utanför Episerver eller inte har egenskapen att skapa sidpuffar i Episerver. Det är för närvarande sidtyperna Söksida och Söksida subwebb. Skapa blocket Puff till externa sidor och dokument och namnge det. Öppna blocket för redigering genom att klicka på knappen Alla egenskaper i […]

Skapa forskningsinnehåll i testmiljön

Öppna https://umustage.its.umu.se/login/forskning Fäll ut menyn Skapa forskningsinnehåll. Välj om du vill skapa Forskningsgrupp, Forskningsprojekt eller Forskningsinfrastruktur. Välj den organisation som innehållet ska sparas under. Skriv ett svenskt och engelskt namn och klicka på Skapa. Forskningsprojekt Fyll i mallen på fliken Text. Du får tips om fälten genom att hovra med musen på fältens namn. Obligatoriska fält: Ingress […]

Skapa kalenderevent i testmiljön

Skapa ett evenemang Gå till https://redaktorsstod.its.umu.se/kalender-redaktor Logga in, om du inte är inloggad (i övre högra hörnet) Välj den organisation som evenemanget ska sparas under. Skriv ett svenskt och engelskt namn och klicka på Skapa evenemang.En kalendereventsida öppnas i redigeringsläge. Fyll i information om evenemanget på sidan. Fliken Innehåll: Fyll i de obligatoriska fälten som […]