Inlägg av Magdalena Munther

Redigera, ta bort och radera välkomstbrev

Vad som gäller kring välkomstbrev till nyantagna studenter finns på Medarbetarwebben. Där hittar du även malltexter på både engelska och svenska att utgå ifrån. Här finns en övergripande guide för hur du skapar välkomstbrev i Episerver Vanliga frågor om Välkomstbrev hittar du i inlägget Välkomstbrev FAQ Redigera välkomstbrev Du kan när som helst under terminen komplettera och […]

Skapa ny fördjupningssida på utbildningswebben

Skapa fördjupningssida En fördjupningssida skapar du via vänstra sidstrukturträdet. Klicka dig fram i sidstrukturträdet till det aktuella programmet genom att markera dess namn. Klicka därefter på ikonen till höger, de tre små strecken. Klicka på alternativet Ny sida. I fältet Namn döper du sidan till vad den handlar om, exempelvis “Kurser inom programmet”, “Utlandsstudier” etc. […]

Visa intervju på programsida på utbildningswebben

För att få in intervjun/-erna på programsidan markerar du aktuellt program i vänstra sidstrukturträdet. Klicka på ikonen Alla egenskaper uppe i högra hörnet så att du ser fältet Blockyta 1. Se även till att du kommer åt högra strukturträdet och fliken Block för att kunna dra in interjublocket. Dra sedan in blocket till programsidans Blockyta […]

Skapa intervjublock för utbildningswebben

Öppna trädstrukturen för block genom att klicka på ikonen Växla resursfönster, längst upp till höger på sidan. Nåla fast strukturträdet genom att klicka på nålikonen. Välj aktuell fakultet och undermapp genom att klicka på plustecknen. Klicka på mappen som heter Intervjuer så att den blir markerad. Klicka därefter på menyn till höger, de tre små […]

Skapa ny intervjusida på utbildningswebben

Fäll ut sidstrukturträdet på vänster sida, fäst trädet med nålen. Gå till Utbildning/Utbildningskatalog. Klicka på plustecknet för att expandera Program och välj sedan den fakultet programmet tillhör. Markera [Intervjuer] genom att klicka på mappen. Klicka därefter på menyn till höger, de tre små strecken. Välj Ny sida. Döp sidan till namnet på intervjupersonen, för -och […]

Avindexera sidor i Episerver

Om du inte vill att en sida ska vara sökbar och plockas upp av sökmotorer, kan du avindexera den. Det gör du genom att bocka i de här rutorna under fliken Inställningar: Stäng av sökmotor-indexering för denna sida. Det innebär att externa sökmotorer så som Google inte hittar sidan. Stäng av Find-indexering för denna sida. […]

Skapa blocket Puff till externa sidor och dokument i Episerver

Blocket Puff till externa sidor och dokument används för att kunna puffa för dokument i pdf-format sidor som ligger på andra webbplatser utanför umu.se sidor inom umu.se som inte har egenskapen att skapa sidpuffar. Det gäller t.ex. program- och kurssidor (sidtyperna Söksida och Söksida subwebb). Gör såhär Skapa blocket Puff till externa sidor och dokument och […]

Skapa forskningsinnehåll i utbildningsmiljön

Gå till https://umustage.its.umu.se/login/forskning Fäll ut menyn Skapa forskningsinnehåll. Välj om du vill skapa Forskningsgrupp, Forskningsprojekt eller Forskningsinfrastruktur. Välj den organisation som innehållet ska sparas under. Skriv ett svenskt och engelskt namn och klicka på Skapa. Forskningsprojekt Fliken Text. Obligatoriska fält: Ingress Sammanfattning Fliken Innehåll. Obligatoriska fält: Starttid för projektet Fliken Toppbild. Lägg in toppbild om sidan […]