Skapa och hantera webblänkar i Mediaflow

Webblänkar är ett smidigt sätt att dela med sig av filer till personer utanför Mediaflow. Exempelvis för leverans av filer från en fotograf eller om du vill ha hjälp från en kollega (som inte har tillgång till Mediaflow) att bestämma vilka bilder du eller ni ska använda.

När du skapar en webblänk får du fram en webbadress som mottagaren kan nå utan att behöva logga in på sidan. Beroende på vilka inställningar du gjort när du skapade webblänken kan mottagaren göra urval, ladda ner filer, kommentera filer och ladda upp filer.

Skapa webblänk

Du kan skapa webblänkar på tre olika sätt:

1. Högerklicka på en mapp under Mina filer och välj Skapa webblänk. En rekommendation är att skapa en ny mapp under Mina filer för att du ska ha kontroll vad du delar ut eller hämtar in. Det går bra att dela ut tomma mappar om du ska t.ex. be någon ladda upp filer till din mapp.

2. Skapa ett urval av bilder och tryck Skapa webblänk.

3. Högerklicka på en eller flera filer och välj Skapa webblänk.

Redigera webblänken

Typ av webblänk

 • Leverans av filer – används oftast i kombination med att någon ska ladda upp filer till dig eller att du ska tillåta nedladdning av filer.
 • Granskning – om du vill att någon ska granska och ge godkännande för utdelade bilder
 • Urval – om du vill att någon ska välja ut vissa bilder ifrån ett urval av bilder

Inställningar

 • Namn på webblänken – Ange namn på webblänken
 • Utdelad t o m datum – Ange om det finns något slutdatum för åtkomst till webblänken
 • Webblänken hanteras av – Välj om du eller alla andra användare i Mediaflow ska komma åt att redigera webblänken. Välj Endast mig i de flesta fall för att hantering av webblänken ska ske av dig.
 • Visningsläge – Välj om gränssnittet ska vara ljus eller mörkt för webblänken
 • Visa:
  • Välkomstruta med information – Ej redigerbar ruta som dyker upp när webblänken besöks men som berättar vem som delat ut länken och vad mottagaren kan eller ska göra.
  • Utökad filinformation – visar mer metadata om filen som t.ex. fotograf och annan märkning förutom enbart filnamn, filtyp och filstorlek.
  • Kontaktinformation – Visar e-postadress till dig (eller den) som skapat webblänken
  • Tidigare versioner – Om filen har flera versioner visas det i webblänken
 • Tillåt:
  • Nedladdning av original – Möjlighet för mottagaren att ladda ner originalfilen. Det finns alltid möjlighet att ladda hem något som heter skissbild, som är en lågupplöst bild som förhandsvisning av filer.
  • Uppladdning – Ger mottagaren möjlighet att ladda upp filer till webblänken. Filerna hamnar då i den mapp eller urval som delats ut från Mediaflow. Används vid leverans av filer från fotograf.
  • Kommentarer – Ger mottagaren möjlighet att kommentera varje enskild fil
  • Dela ut – Här kan du välja alla filerna i mappen eller begränsa eller tillåta om filerna har någon färgmärkning
 • Lösenord för åtkomst – ange om det krävs något lösenord för att komma åt webblänkens innehåll
 • Lösenord för nedladdning – ange om det krävs något lösenord för att ladda ner filer
 • Mottagare – ange kontaktuppgifter till mottagaren om du vill. Skriver du in en e-postadress skickas länken direkt när du klickar Spara och skicka e-post. OBS! I dagsläget fastnar dessa utskick i det interna spamfiltret på universitetet med avsändaren mediaflowpro.net. Välj istället att skicka webblänken via andra interna kanaler som din t.ex. din e-post eller Teams.

När du känner dig klar med webblänken så klickar du på Spara och skicka e-post, endast Spara eller Spara och visa webblänk. Det sista alternativet kan du välja om du endast vill få länken direkt för att skicka vidare om det är flera mottagare eller någon du inte har mailadress till.

Hantera redan befintliga webblänkar

Genom menyvalet Delat kan du komma åt dina skapade webblänkar. Här kan du även se webblänkar som kan hanteras av alla användare.

För att öppna din webblänk så som mottagaren ser den klickar du på fyrkanten med pilen. För att ändra inställningarna för webblänken klickar du på kugghjulet.

Värt att känna till om webblänkar

En webblänk har en egen grafikmotor vilket innebär att den kan visa och spela upp alla möjliga sorters filformat. Du kan alltså skapa en webblänk med PDF dokument, JPG, PNG bildfiler, Videofiler och mycket mer och alla dessa kommer kunna visas och spelas upp i webblänken. Detta innebär att du kan skicka material från t ex Adobe Photoshop till en medarbetare och att dem via webblänken kan granska detta material utan att ha Photoshop installerat på sin dator.