Taggarkiv: cas

Olika inloggningar och i vilka tjänster de används

Det är inte alltid helt lätt att veta vilken inloggning som ska användas till vilken tjänst. Här har vi samlat de olika inloggningstyperna som finns, hur de ska användas och i vilka tjänster. De olika inloggningstyperna som beskrivs på sidan är:

 • ADFS
 • CAS
 • SSO
 • SWAMID
 • Umu-id
 • Umu-mail

ADFS

Används ursprungligen för att logga in i Microsofttjänster. Nu används det till de flesta inloggningar i tjänster där inloggning tidigare skedde via CAS.

Vanligtvis läggs @ad.umu.se automatiskt till på användarnamnet på sidor/länkar som kommer från Umu. Microsoft använder till exempel @ad.umu.se för att länka om till vår inloggning.

CAS

Inloggning via CAS används inte längre och ska nu vara borttagen från alla tjänster.

SSO – Single Sign On

SSO är något som många tjänster hänvisar till vid inloggning och kan vara förvirrande för användaren. Det finns ingen standard för vad användaren ska skriva in vid inloggning med SSO, utan man behöver kolla instruktionerna för varje tjänst. Oftast räcker det att lägga till umu.

Logga in i Zoom med SSO

Zoom är ett exempel där SSO används. Många försöker logga in med sin e-postadress, men det räcker att skriva in umu i inloggningsrutan vid SSO.

 1. Vid inloggningen till Zoom, välj ”Sign in with SSO”
  Logga in i Zoom
 2. Skriv in umu i rutan
  Logga in via SSO

Logga in i Adobe

Adobe använder umuid@umu.se för att länka om till Umu.

Instruktion för att logga in i Adobe, Manual

Microsoft

Många har problem att logga in i Microsofts tjänster. Om du som användare klickar på exempelvis en länk externt mot Microsofts onlinetjänster utan att redan vara inloggad, eller om du försöker logga in på en Microsofttjänst utan att gå via Umu så kan du behöva lägga till @ad.umu.se.

SWAMID

SWAMID är en identitetsfederation som omfattar de flesta lärosäten, forskningsinstitut och andra myndigheter som är relaterade till svensk forsknings- och utbildningssektor. SWAMID drivs av SUNET. Det används för inloggning i Ladok.

Inloggning i Ladok

Umu-id

Användarnamnet används för att logga in i tjänster inom Umu. Umu:s sidor och tjänster som hanteras av oss ska bara kräva att användaren skriver in sitt Umu-id för inloggning. Obs, inte Umuid@ad.umu.se.

Umu-mail

Används mest vid konfigurering av e-post i exempelvis dator, mobil och surfplatta. Ingen tjänst använder Umu-mail för inloggning.

Checklista vid fel och aktivering av Umu-id

Fel som kan uppstå vid aktivering av Umu-id:

Lösenord funkar inte

Alla lösenord vid Umeå universitet måste vara mellan 8-20 tecken och följa ramen nedanför:

Lösenord måste innehålla minst:

 • innehålla minst en stor bokstav
 • innehålla minst en liten bokstav
 • innehålla minst en siffra. Du kan även använda specialtecken: !”#$%&'()*+,-./:;<=>?@[\]^_`{|}~

Lösenord KAN INTE innehålla:

 • del av ditt namn eller efternamn
 • din födelsedag

Aktiveringsguiden är klar och fungerade men kan ändå inte logga in

Det kan ta flera timmar före information har filtrerat mellan alla servrarna.  Om du inte kan logga in direkt, vänta en timme och prova igen.
Om felet fortsätter kontakta Servicedesk.

Jag har klickat på tillbakaknappen och aktiveringskoden finns inte längre

Man får inte klicka på tillbakaknappen, då sidan bara visas en gång.
Ifall man klickat bort sidan så behöver man skicka efter en ny aktiveringskod.

Aktiveringskoder är en engångskod och vid fel i aktiveringskod kontakta Servicedesk.

Jag har inte fått aktiveringskoder som var skickat till mig

Aktiveringskoder skickas via e-post till din angivna e-postadress. Om du inte har access till den angivna e-postadressen kontakta Servicedesk.

Jag kan inte logga in med min tillfällig identitet

Man kan inte logga in med tillfällig identitet. Det används bara för att aktivera ditt riktiga Umu-id via:  https://administrationsverktyg.umu.se/kontoaktivering/Home/ActivateByTFID